Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 5 Sd Semester 1 ( Ganjil ) - Www.Bimbelbrilian.Com

25 Questions | Total Attempts: 2045

SettingsSettingsSettings
Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 5 Sd Semester 1 ( Ganjil ) - Www.Bimbelbrilian.Com - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Buku, meja, tas lan sandal iku kalebu tembung ....  
  • A. 

   Sifat

  • B. 

   Sandangan

  • C. 

   Wilangan

  • D. 

   Aran

 • 2. 
  Tembung ing ngisor iki sing ora kalebu tembung wilangan yaiku ....
  • A. 

   Siji

  • B. 

   Akeh

  • C. 

   Apik

  • D. 

   Telu

 • 3. 
  Akeh wong sing mbuwang sampah ing kali. Tanggapan sing sae kanggo kedadian ing nduwur yaiku ....  
  • A. 

   Becike wong-wong iku yen mbuwang sawah kudu bareng-bareng ben kompak

  • B. 

   Becike wong-wong iku padha dolanan ing kali bae

  • C. 

   Becike wong-wong iku aja mbuwang sampah ing kali, amarga neyababake banjir

  • D. 

   Becike wong-wong akeh iku padha mbuwang sampah ing kali sithik bae

 • 4. 
  Wit jagung iku arane ....  
  • A. 

   Debog

  • B. 

   Tebon

  • C. 

   Damen

  • D. 

   Glugu

 • 5. 
  Raden Ghatutkaca iku satriya ing ....
  • A. 

   Plangkawati

  • B. 

   Madukara

  • C. 

   Pringgandani

  • D. 

   Jodhipati

 • 6. 
  Dini dan Santi lagi mlaku-mlaku ing kidul desa. Tembung mlaku-mlaku iku kalebu tembung ....
  • A. 

   Dwilingga salin swara

  • B. 

   Dwilingga semu

  • C. 

   Dwipurwa

  • D. 

   Dwilingga padha swara

 • 7. 
  Tembung sing ngisor iku sing kalebu tembung dwilingga salin swara yaiku ....  
  • A. 

   Kanca-Kanca

  • B. 

   Gonta-ganti

  • C. 

   Geguyu

  • D. 

   Lelaku

 • 8. 
  Gembili, tales, tela, pohung lan uwi iku kalebu antarane ....
  • A. 

   Pala gumantung

  • B. 

   Pala wija

  • C. 

   Pala kesimpar

  • D. 

   Pala kependhem

 • 9. 
  Wajik kletik, gula jawa. Luwih becik, .... . Parikan ing dhuwur iku lanjutane sing pas yaiku ...
  • A. 

   Luwih apik

  • B. 

   Sing prasaja

  • C. 

   Sing ora gela

  • D. 

   Luwih nelangsa

 • 10. 
  Begawan anoman iku petapane ana ing ....  
  • A. 

   Kendhalisada

  • B. 

   Saptaarga

  • C. 

   Sela prawata

  • D. 

   Argasonga

 • 11. 
  Semarang, 17 November 2017 Perangane layang ing dhuwur kalebu ....
  • A. 

   Adangiyah

  • B. 

   Surasa basa

  • C. 

   Isine layang

  • D. 

   Titi mangsa

 • 12. 
  Akasara Jawa ing dhuwur iku unine ....  
  • A. 

   Ana kadhal

  • B. 

   Ana jaran

  • C. 

   Anak kadhal

  • D. 

   Anak gajah

 • 13. 
  Mbak Ratri tuku roti bolu ana ing pasar. Tembung sing dadi wasesane ukara ing dhwur yaiku ....  
  • A. 

   Mbak Ratri

  • B. 

   Tuku

  • C. 

   Roti bolu

  • D. 

   Ing pasar

 • 14. 
  Kembang aren jenenge dangu, yen kembang jagung jenenge ....
  • A. 

   Maya

  • B. 

   Jedhidhing

  • C. 

   Sinuwun

  • D. 

   Besengut

 • 15. 
  Pitik walik saba kebon iku batangane nanas. Yen sega sekepel dirubung tinggi iku batangane ....  
  • A. 

   Semangka

  • B. 

   Apel

  • C. 

   Jagung

  • D. 

   Salak

 • 16. 
  Woh aren jenenge kolang-kaling, yen woh cengkeh jenenge ....  
  • A. 

   Polong

  • B. 

   Janggleng

  • C. 

   Mlinjo

  • D. 

   Siwalan

 • 17. 
  Tembang ing ngisor iki sing ora kalebu tembang macapat yaiku ....
  • A. 

   Durma

  • B. 

   Asmaradhana

  • C. 

   Gambuh

  • D. 

   Gambang suling

 • 18. 
  Rina mbi Ani lagi ngresiki perpustakaan. Ukara ing dhuwur iku kalebu ukara ....
  • A. 

   Tanduk

  • B. 

   Tanggap

  • C. 

   Pitakon

  • D. 

   Pangkon

 • 19. 
  “Aku lagi pengen sinau bareng kanca-kanca.” kandhane Ayuk Ukara ing dhuwur yen didadekake ukara carita dari ....
  • A. 

   Ayuk kandha menawa kanca-kancane seneng sinau

  • B. 

   Ayuk kandha menawa dheweke pengen sinau bareng kanca-kancane

  • C. 

   Ayuk kandha menawa dheweke pengen kanca-kancane sinau bareng-bareng

  • D. 

   Ayuk kandha menawa kanca-kancane ngajak sinau bareng-bareng

 • 20. 
  Si asem iku jenenge klungsu, yen isi nangka jenenge ....  
  • A. 

   Kuwaci

  • B. 

   Klentheng

  • C. 

   Beton

  • D. 

   Kenthos

 • 21. 
  Kena ngapa koe dodol buku? Ukara ing dhuwur iku basa kramane dadi ...  
  • A. 

   Kenging napa sampean dodol buku?

  • B. 

   Kenapa panjenengan tumbas buku?

  • C. 

   Wonten pundi sampean mande buku?

  • D. 

   Kenging napa panjenengan mande buku?

 • 22. 
  Tembang macapat iku jumlahe ana ....
  • A. 

   Lima

  • B. 

   Telu las

  • C. 

   Sewelas

  • D. 

   Sepuluh

 • 23. 
  Cacahe wanda saben sagatra diarani ....  
  • A. 

   Guru wilangan

  • B. 

   Guru gatra

  • C. 

   Guru lagu

  • D. 

   Guru sastra

 • 24. 
  Uger-uger lawang iku tegese ....
  • A. 

   Nduwe anak loro wadon kabeh

  • B. 

   Nduwe anak loro lanang kabeh

  • C. 

   Nduwe anak lima wadon kabeh

  • D. 

   Nduwe anak lima lanang kabeh

 • 25. 
  Aksara Jawa ing dhuwr iku unine ....
  • A. 

   Luwih becik sregep sinau

  • B. 

   Luwih becik sing legawa

  • C. 

   Luwih becik sing loma

  • D. 

   Luwih becik sing prasaja

Back to Top Back to top