Soal Ips Kelas 5 Sd Bab 7 Persiapan Kemerdekaan Indonesia-www.Bimbelbrilian.Com

25 Questions | Total Attempts: 761

SettingsSettingsSettings
Soal Ips Kelas 5 Sd Bab 7 Persiapan Kemerdekaan Indonesia-www.Bimbelbrilian.Com - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
   BPUPKI singkatan dari ....  
  • A. 

   Badan Persiapan Usaha-Usaha Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

  • B. 

   Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

  • C. 

   Badan Penyelidik Usaha-Usaha Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

  • D. 

   Badan Penyelidik Usaha-Usaha Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

 • 2. 
   BPUPKI didirikan pada tanggal ....  
  • A. 

   1 Maret 1947

  • B. 

   2 Juli 1945

  • C. 

   1 Juni 1945

  • D. 

   1 Maret 1945

 • 3. 
  BPUPKI diketuai oleh ....  
  • A. 

   Ir, Soekarno

  • B. 

   Drs. Moh Hatta

  • C. 

   Dr. Radjiman Wedyodiningrat

  • D. 

   Ki Hajar Dewantoro

 • 4. 
  Nama lain dari BPUPKI adalah .... .
  • A. 

   Dokuritsu Junbi Inkai

  • B. 

   Dokuritsu Junbi Cosakai

  • C. 

   Sinendan

  • D. 

   Jawa Hokokai

 • 5. 
  BPUPKI dibubarkan diganti dengan dibentuknya ....  
  • A. 

   Pantia sembilan

  • B. 

   Tiga serangkai

  • C. 

   PPKI

  • D. 

   Putera

 • 6. 
   Dua kota di Jepang yang dijatuhi bom atom oleh sekutu adalah ....  
  • A. 

   Tokyo dan Nagasaki

  • B. 

   Tokyo dan Kyoto

  • C. 

   Hiroshima dan Nagasaki

  • D. 

   Hiroshima dan Tokyo

 • 7. 
  Tujuan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia adalah ....  
  • A. 

   Agar Indonesia menajdi negara maju

  • B. 

   Agar Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu

  • C. 

   Agar Indonesia mau menyerah kepada Jepang

  • D. 

   Agar Indonesia bisa diadu dengan sekutu

 • 8. 
  Piagam Jakarta dibentuk oleh ....  
  • A. 

   DPR

  • B. 

   MPR

  • C. 

   Panitia Sembilan

  • D. 

   Ir. Soekarno

 • 9. 
  Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal ....  
  • A. 

   17 Agustus 1945

  • B. 

   15 Agustus 1945

  • C. 

   14 Agustus 1945

  • D. 

   13 Agustus 1945

 • 10. 
  BPUPKI dibubarkan pada tanggal ....  
  • A. 

   3 Agustus 1945

  • B. 

   4 Maret 1945

  • C. 

   5 Juli 1945

  • D. 

   7 Agustus 1945

 • 11. 
  Partai yang didirikan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1927 adalah ....  
  • A. 

   Partai Kebangkitan Bangsa

  • B. 

   Partai Nasional Indonesia

  • C. 

   Partai Kebangkitan Indonesia

  • D. 

   Pusat Tenaga Rakyat

 • 12. 
   Wakil dari BPUPKI adalah ....  
  • A. 

   Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta

  • B. 

   Moh. Yamin dan Mr. Soepomo

  • C. 

   Ichibangase dan R. P. Soeroso

  • D. 

   Soekarni dan Ahmad Soebardjo

 • 13. 
  Sidang BPUPKI yang pertama menyepakai bahwa negara Indonesia berbentuk ....  
  • A. 

   Kerajaan

  • B. 

   Kesultanan

  • C. 

   Komunis

  • D. 

   Republik

 • 14. 
   Para pemuda membawa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok bertujuan untuk ....  
  • A. 

   Mengamankan Ir. Sokarno dan Drs. Moh. Hatta dari pengaruh Jepang

  • B. 

   Memaksa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta mundur dari PPKI

  • C. 

   Memaksa Ir. Sokarno dan Drs, Moh. Hatta untuk meminta bantuan Jepang

  • D. 

   Mengharap Ir. Sokarno dan Drs. Moh. Hatta untuk bergabung dengan sekutu

 • 15. 
   Pembacaan teks proklamasi dilakukan di ....  
  • A. 

   Rumah laksamana Tadashi Maeda

  • B. 

   Rengasdengklok

  • C. 

   Jalan Pegangsaan Timur No. 56

  • D. 

   Istana merdeka

 • 16. 
  Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ditandatangani Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama ....  
  • A. 

   Presiden dan Wakil Presiden

  • B. 

   Bangsa Jepang

  • C. 

   Bangsa Indonesia

  • D. 

   Presiden dan Rakyat

 • 17. 
  Presiden pertama negara Indonesia adalah ....  
  • A. 

   Ir. Soekarno

  • B. 

   Drs. Moh. Hatta

  • C. 

   Pangeran Diponegoro

  • D. 

   Ki Hajar Dewantoro

 • 18. 
  Sebagai siswa kita dapat meneruskan perjuangan para pahlawan dengan ....  
  • A. 

   Melawan negara lain

  • B. 

   Menghancurkan negara lain

  • C. 

   Belajar dengan tekun

  • D. 

   Menyerang negara penjajah

 • 19. 
  Sikap pahlawan yang bisa kita teladani adalah ....  
  • A. 

   Cinta negara lain

  • B. 

   Cinta tanah air

  • C. 

   Mengkhianati bangsa

  • D. 

   Melakukan pemberontokan

 • 20. 
  Kemerdekaan bangsa indonesia diperoleh dari ....  
  • A. 

   Hadiah negara lain

  • B. 

   Perjuangan bangsa sendiri

  • C. 

   Kenang-kenangan Jepang

  • D. 

   Bonus dari negara sekutu

 • 21. 
  Para pemuda yang mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu segera mendesak Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta untuk ....  
  • A. 

   Menyerah kepada sekutu juga

  • B. 

   Memproklamasikan kemerdekaan

  • C. 

   Menolong Jepang dari kekalahan

  • D. 

   Memberontak kepada sekutu

 • 22. 
  Pemberian nama pancasila sebagai dasar negara diusulkan oleh ....  
  • A. 

   Ir. Soekarno

  • B. 

   Mohammad Yamin

  • C. 

   Mr. Soepomo

  • D. 

   Drs. Moh. Hatta

 • 23. 
  Tujuan mengubah isi dalam Piagam Jakarta dari kalimat “Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam  bagi para pemeluknya” dengan diganti dengan “Ketuhanan yang Maha Esa” adalah .... a. Menghormati pemeluk agama lain b. Menyingkat kalimat yang terlalu panjang c. Menghormati negara lain d. Memudahkan pengucapan pembaca
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 24. 
  Tujuan mengheningkan cipta pada saat upacara adalah untuk ....  
  • A. 

   Istirahat sejenak

  • B. 

   Mengenang jasa pahlawan

  • C. 

   Menghafal lagu

  • D. 

   Meneruskan jasa pahlawan

 • 25. 
  Berikut sifat-sifat yang harus diteladani dari para pahlawan ....  
  • A. 

   Semangat, rela berkorban dan cinta tanah air

  • B. 

   Semangat, malas dan cinta tanah air

  • C. 

   Pemberani, rajin dan suka melawan

  • D. 

   Pantang mundur, malas bekerja dan pemberani

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.