แบบทดสอบวิทยาศาสตร์

10
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์

ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกที สุดเพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  เลือดของคนเราประกอบด้วยอะไรบ้าง
  • A. 

   น้ำเลือด เฮโมโกลบิน เกล็ดเลือด

  • B. 

   น้ำเลือด เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด

  • C. 

   พลาสมา เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด

  • D. 

   พลาสมา เฮโมโกลบิน เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง

 • 2. 
  ส่วนประกอบใดที่มีมากที่สุดในเลือด
  • A. 

   น้ำเลือด

  • B. 

   เม็ดเลือดขาว

  • C. 

   เฮโมโกลบิน

  • D. 

   เม็ดเลือดแดง

 • 3. 
  ข้อใดคือหน้าที่ของเลือด
  • A. 

   ลำเลียงแก๊ส

  • B. 

   ลำเลียงอาหาร

  • C. 

   ลำเลียงของเสีย

  • D. 

   ถูกต้องทุกข้อ

 • 4. 
  เฮโมโกลบินเป็นสารประเภทใด
  • A. 

   ไขมัน

  • B. 

   แร่ธาตุ

  • C. 

   โปรตีน

  • D. 

   คาร์โบไฮเดรต

 • 5. 
  หลอดเลือดในข้อใดที่มีความดันเลือดสูงสุด
  • A. 

   หลอดเลือดที่นำเลือดเข้าสู่หัวใจ

  • B. 

   หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจ

  • C. 

   หลอดเลือดที่นำเลือดเข้าสู่ปอด

  • D. 

   หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากปอด

 • 6. 
  เส้นเลือดชนิดใดที่ใช้วัดชีพจร
  • A. 

   เส้นเลือดดำ

  • B. 

   เส้นเลือดแดง

  • C. 

   เส้นเลือดฝอย

  • D. 

   เส้นเลือดที่ขั้วปอด

 • 7. 
  อวัยวะที่ควบคุมการหมุนเวียนของเลือดคือข้อใด
  • A. 

   หัวใจ

  • B. 

   ปอด

  • C. 

   ตับ

  • D. 

   ม้าม

 • 8. 
  ข้อใด ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
  • A. 

   มีโอกาสเป็นกับผู้ชอบรับประทานอาหารรสจัด

  • B. 

   เป็นโรคที่เกิดเฉพาะผู้สูงอายุ

  • C. 

   เป็นโรคที่มีความดันเลือดสูงกว่า 160/100 มิลิเมตรของปรอท

  • D. 

   เป็นโรคที่เกิดกับผู้มีไขมันในเลือดสูง

 • 9. 
  หัวใจห้องบนขวารับเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และหัวใจบนซ้ายรับเลือดจากปอด       หัวใจห้องล่างขวาส่งเลือดไปปอดและหัวใจห้องล่างซ้าย ส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย        ถ้าลิ้นหัวใจข้างซ้ายที่คั่นอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและห้องล่างซ้ายชำรุด สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร  
  • A. 

   ความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวมีค่าเพิ่มขึ้น

  • B. 

   ความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวมีค่าลดลง

  • C. 

   ความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวมีค่าเพิ่มขึ้น

  • D. 

   ความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวมีค่าลดลง

 • 10. 
  ลิ้นหัวใจระหว่างห้องบนซ้ายและล่างซ้ายชื่อ                                                                                                                     
  หลอดเลือด C
  • A. 

   ไบคลัสบิด

  • B. 

   ไตรคัสบิด

  • C. 

   เอเตรียม

  • D. 

   เวดิเคิล