Salawikain/Filiipino Proverbs

8 Questions | Total Attempts: 601

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Salawikain/Filiipino Proverbs

Punan ang patlang para mabuo ang salawikain/Fill the blank to complete the filipino Proverb


Questions and Answers
 • 1. 
  Alin sa mga ito ang salawikain?
  • A. 

   Nagsaulian ng kandila

  • B. 

   May krus ang dila

  • C. 

   May bulaklak ang dila

  • D. 

   Daig ng maagap ang masipag

 • 2. 
  Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, di makakarating sa _____
 • 3. 
  Nasa _____ang awa, nasa tao ang gawa
 • 4. 
  Aanhin pa ang damo, kung _____ na ang kabayo.
 • 5. 
  Piliin ang titik ng tamang salawikain para sa sumusunod na sitwasyon. Ang batang laki sa layaw ay lalaking suwail, walang galang at walang pagpapahalaga sa kapwa niya.
  • A. 

   Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat.

  • B. 

   Matalino man ang matsing, napaglalalangan din.

  • C. 

   Anak na hindi paluhain, ina ang patatangisin

  • D. 

   Bago ka pumuna ng iba, uling sa mukha mo'y pahirin mo muna.

 • 6. 
  Ang hindi marunong magmahal sa wika, higit pa sa _____ isda
 • 7. 
  Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di _____.
 • 8. 
  Bakit importante ang mga sawikain at salawikain?
  • A. 

   Nagpapaalaala ito sa atin tungkol sa mayamang tradisyon ng lahing Filipino

  • B. 

   Nakapapawi ito ng pagod kapag ito ay nabasa mo

  • C. 

   Nakakaaliw ang mga ito