A Prehistoria

20 Preguntas | Total Attempts: 177

SettingsSettingsSettings
Please wait...
A Prehistoria

A Prehistoria-repaso 


Questions and Answers
 • 1. 
  De que material están feitos estes obxectos?
  • A. 

   Madeira

  • B. 

   óso

  • C. 

   Metal

  • D. 

   Pedra

 • 2. 
    Os primeiros grupos humanos instalábanse preto?
  • A. 

   Dun río.

  • B. 

   Dun pobo

  • C. 

   Do mar

  • D. 

   de Santiago

 • 3. 
  A  Prehistoria é------ etapa da Historia .
  • A. 

   Primeira e tamén a máis curta

  • B. 

   Segunda e tamén a máis longa

  • C. 

   Terceira e tamén a máis longa

  • D. 

   Primeira e tamén a máis longa

 • 4. 
  De que material está feito este obxecto?
  • A. 

   Madeira

  • B. 

   óso

  • C. 

   Pedra

  • D. 

   Metal

 • 5. 
  A Prehistoria divídese en tres etapas: 
  • A. 

   Paleolítico, Neolítico e Idade da pedra

  • B. 

   Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais.

  • C. 

   Idade da pedra, Neolítico e Idade dos Metais.

 • 6. 
  A que etapa pertecen estas ferramentas?
  • A. 

   Paleolítico

  • B. 

   Neolítico

  • C. 

   Idade dos Metais

 • 7. 
  A Prehistoria, na Península, transcorre desde a aparición do ser humano, hai aproxima- damente .....
  • A. 

   Un millón de anos

  • B. 

   3.000 anos.

  • C. 

   2.400 anos

 • 8. 
  Cal é un dolmen?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

 • 9. 
  Que son os petròglifos?
  • A. 

   Debuxos gravados

  • B. 

   Esculturas

  • C. 

   Ferramentas

 • 10. 
   Os seres humanos comezaron a fabricar  obxectos de metal. Algunhas aldeas convertéronse en  cidades. A invención da  roda, a vela e o arado facilitaron a vida cotiá. Os seres humanos construíron monu-mentos megalíticos.En que idade?
  • A. 

   Nómades

  • B. 

   Idade dos Metais.

  • C. 

   Neolítico

 • 11. 
  Que novos inventos fixeron na Idade dos Metais?
  • A. 

   Roda, Vela e Arado

  • B. 

   Vela, Metais e Cobre

  • C. 

   Roda e Vela

 • 12. 
  Canto durou o Neolítico?
  • A. 

   2.000 anos

  • B. 

   7.250 anos

  • C. 

   1.000 anos

 • 13. 
  Os seres humanos do Neolítico convertéronse en
  • A. 

   Gandeiros e cazadores

  • B. 

   Agricultores, recolledores e pescadores

  • C. 

   Gandeiros e agricultores

 • 14. 
  Canto tempo fai que apareceu a Idade dos Metais
  • A. 

   6.750

  • B. 

   6.000

  • C. 

   678

 • 15. 
  Que pasou na última etapa da Idade dos Metais
  • A. 

   Fixeron barcos

  • B. 

   Construironse os castros

  • C. 

   Criaron animais

 • 16. 
  Que novos oficios apareceron na Idade dos Metais
  • A. 

   Guerreiros e comerciantes

  • B. 

   Cazadores

  • C. 

   Pintores e agricultores

 • 17. 
  Que empezaron a cultivar no Neolítico
  • A. 

   Xudias

  • B. 

   Melóns e sandías

  • C. 

   Trigo e arroz

 • 18. 
  Que materiais utilizaban na Idade dos Metais para fabricar obxectos
  • A. 

   Pedra e ósos

  • B. 

   Cerámica

  • C. 

   Cobre, bronce e ferro

 • 19. 
  Que fixeron os artesáns na era do Neolítico
  • A. 

   Aixadas, fouces e muíños de man

  • B. 

   Lanzas e arpóns

  • C. 

   Trampas, muíños de man e espadas

 • 20. 
  Que restos da Prehistoria son os máis importantes de Galicia
  • A. 

   Do Neolítico

  • B. 

   Do Paleolítico e da Idade dos Metais

  • C. 

   Do Neolítico e da Idade dos Metais