Ponavljanje 1. Polugodišta

10 Pitanja

Settings
Please wait...
Ponavljanje 1. Polugodišta

Questions and Answers
 • 1. 
  Logička izjava je tvrdnja koja može biti istinita i lažna.
  • A. 

   Točno :)

  • B. 

   Netočno :(

 • 2. 
  Istinitost logičke izjave prikazujemo stanjem 0.
  • A. 

   Točno :)

  • B. 

   Netočno :(

 • 3. 
  Logička varijabla je brzi spremnik u kojem se spremaju podaci.
  • A. 

   Točno :)

  • B. 

   Netočno :(

 • 4. 
  Odredi logičku funkciju: Ako redovito pišeš zadaće i dolaziš na nastavu, položit ćeš ispit.
  • A. 

   Funkcija NE (NEGACIJA)

  • B. 

   Funkcija ILI (OR)

  • C. 

   Funkcija I (AND)

 • 5. 
  Funkcija ILI (OR) - logička varijabla C bit će istinita ako je bilo koja od varijabli A i B istinita.
  • A. 

   Točno :)

  • B. 

   Netočno :(

 • 6. 
  Malene i vrlo brze spremnike u kojima se pohranjuju podaci i rezultati obrade podataka procesora nazivamo
 • 7. 
  Što omogućuje paralelni pristup računala?
  • A. 

   Omogućuje prenošenje podataka bit po bit.

  • B. 

   Omogućuje istodobni prijenos više bitova odjedanput.

  • C. 

   Omogućuje frekvenciju radnog takta

  • D. 

   Omogućuje prenošenje jednog Hza u sekundi

 • 8. 
  Brzina procesora izražava se u 
  • A. 

   MB

  • B. 

   GB

  • C. 

   Hz

  • D. 

   Kg

 • 9. 
  Izbaci uljeza.
  • A. 

   DOC

  • B. 

   BMP

  • C. 

   GIF

  • D. 

   JPEG

 • 10. 
  Elektronički putovi kojima se razmjenjuju podaci između pojedinih komponenti računala nazivamo...
  • A. 

   Logički sklopovi

  • B. 

   Registar

  • C. 

   Logička izjava

  • D. 

   Sabirnica