Pang-ukol Filipino 4

9 Questions | Total Attempts: 1406

SettingsSettingsSettings
Pang-ukol Filipino 4 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Bumili ng bigas ang ama para sa kanyang pamilya.
  • A. 

   Pamilya

  • B. 

   Bigas

  • C. 

   Ama

 • 2. 
  Para kay Juan ang regalo na ito.
  • A. 

   Regalo

  • B. 

   Ito

  • C. 

   Juan

 • 3. 
  Si Marlon ay tumulong sa kanyang kaibigan.
  • A. 

   Marlon

  • B. 

   Kaibigan

  • C. 

   Tumulong

 • 4. 
  Para kay Lucas ang bola na binili ng ama.
  • A. 

   Lucas

  • B. 

   Bola

  • C. 

   Ama

 • 5. 
  Pinalakpakan ng mga manonood si Bea sa entablado.
  • A. 

   Manonood

  • B. 

   Bea

  • C. 

   Entablado

 • 6. 
  _____ PAG-ASA, magkakaroon ng pagbaha sa Maynila
  • A. 

   Ayon sa

  • B. 

   Ayon kay

  • C. 

   Para kay

  • D. 

   Para sa

 • 7. 
  _____ batas ang paglalakad sa di-tamang tawiran.
  • A. 

   Ayon sa

  • B. 

   Labag sa

  • C. 

   Para sa

  • D. 

   Ayon kay

 • 8. 
  Ginawa ni Ramon ang proyekto sa Filipino ____ batayan.
  • A. 

   Laban sa

  • B. 

   Alinsunod sa

  • C. 

   Ukol kay

  • D. 

   Tungo sa

 • 9. 
  ____ Ben ang sopas.
  • A. 

   Para kay

  • B. 

   Ayon kay

  • C. 

   Laban sa

  • D. 

   Tungkol kay

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.