Ovb Quiz

373 Questions | Attempts: 210
Share

SettingsSettingsSettings
Ovb Quiz - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
   Brokerul de asigurare poate fi: 
  • A. 

   Orice persoană fizică 

  • B. 

   Numai persoana juridică 

  • C. 

   Atât persoană fizică cât și persoană juridică 

  • D. 

   Nu trebuie să fie constituit într-o anume formă juridică 

  • E. 

   Nu poate fi societate comercială 

 • 2. 
  Care afirmație privind contractul de asigurare este adevărată? 
  • A. 

   Element tehnic al asigurărilor facultative și a celor în baza legii 

  • B. 

    înțelegere verbală între asigurat și asigurător cu privire la drepturile și obligațiile reciproce  

  • C. 

   Act juridic care consemnează obligația asigurătorului de a plăti prima de asigurare   

  • D. 

   Act juridic care consemnează obligația asigurătorului de a plăti indemnizația de asigurare și obligația asiguratului de a plăti prima de asigurare 

  • E. 

    act juridic care prevede obligația asiguratului de a plăti prima de asigurare și obligația asigurătorului de a achita indemnizația la producerea riscului asigurat, fie asiguratului, fie beneficiarului asigurării, fie terțului păgubit, în limitele și la termenele convenite 

 • 3. 
  Ce se înțelege prin portofoliul de asigurări? 
  • A. 

   Numărul de daune înregistrat pe o poliță de asigurare 

  • B. 

    totalitatea sau o parte din contractele de asigurări încheiate de un asigurător   

  • C. 

    totalitatea primelor brute subscrise de asigurător   

  • D. 

    totalitatea primelor nete încasate de asigurător   

  • E. 

    mai multe tipuri de asigurări încheiate pentru un singur client  

 • 4. 
  Care este actul normativ care reglementează activitatea și supravegherea intermediarilor de asigurări:
  • A. 

   Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare 

  • B. 

   Codul civil 

  • C. 

   Codul muncii 

  • D. 

   Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare 

  • E. 

   Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare 

 • 5. 
  Precizați varianta completă și corectă în legătură cu cine sunt considerați intermediari în asigurări, în conformitate cu Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare:  
  • A. 

   Brokerii de asigurare, agenții de asigurare   

  • B. 

   Agenții de asigurare, subagenții, agenții subordonați  

  • C. 

   Brokerii de asigurare, asistenții în brokeraj, agenții de asigurare, subagenții, agenții de asigurare subordonați 

  • D. 

   Brokerii de asigurare și societățile comerciale de asigurare 

  • E. 

   Brokerii de asigurare, agenții de asigurare, societățile comerciale de asigurare și societățile mutuale de asigurare 

 • 6. 
  Principalele obligații ale intermediarilor în asigurări sunt: 
  • A. 

   Să se înregistreze în registrul comerțului și să informeze clienții privind produsele de asigurare pe care le intermediează 

  • B. 

   Să se înregistreze în registrul asigurătorilor din România și să respecte Normele ASF/CSA   

  • C. 

   Să aibă tot personalul angajat cu carte de muncă și să asigure pregătirea profesională continuă a acestuia

  • D. 

   Să informeze asigurații și potențialii asigurați; să plătească taxele stabilite prin normele legale; să respecte măsurile dispuse de ASF și să efectueze pregatirea profesională continuă   

  • E. 

   Să colaboreze cu alți intermediari pentru promovarea culturii publice în domeniul asigurărilor  

 • 7. 
  Atunci când ne referim la instituția care urmărește consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor financiare non-bancare, a participanților și operațiunilor pe aceste piețe, înseamnă că ne referim la: 
  • A. 

   FGA

  • B. 

   ASF

  • C. 

   UNSICAR

  • D. 

   RAR

  • E. 

   FPVS

 • 8. 
  Evaluarea riscului se realizează: 
  • A. 

   Doar dacă clientul este de acord 

  • B. 

   La finalul contractului de asigurare 

  • C. 

   Obligatoriu, la cererea contractantului 

  • D. 

   La solicitarea beneficiarilor 

  • E. 

   întotdeauna înainte de emiterea poliței de asigurare 

 • 9. 
  În cazul polițelor de răspundere civilă, asiguratul diferă de beneficiar? 
  • A. 

   în funcție de solicitarea asiguratului 

  • B. 

   Depinde de asigurător 

  • C. 

   Da

  • D. 

   Numai în cazul răspunderilor civile profesionale 

  • E. 

   Nu

 • 10. 
  Expertiza include: 
  • A. 

   Punerea de către reprezentanții de vânzare a intereselor personale deasupra intereselor clienților   

  • B. 

   Reprezentanții de vânzare pot recruta alte persoane care să vândă în numele lor   

  • C. 

    reprezentanții de vânzare își amestecă fondurile personale cu cele ale clienților   

  • D. 

   Educația continuă a reprezentanților de vânzare   

  • E. 

   Neprotejarea mărcii societății de asigurare prin crearea de materiale de vânzare personale  

 • 11. 
  Care dintre următoarele informații trebuie furnizate de operator în mod obligatoriu persoanelor vizate? 
  • A. 

   Identitatea contractantului poliței de asigurare   

  • B. 

   Informații privind originea datelor  

  • C. 

   Identitatea beneficiarului poliței de asigurare  

  • D. 

   Posibilitatea de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului  

  • E. 

   Identitatea operatorului 

 • 12. 
  Care dintre următoarele informații trebuie furnizate de operator la cererea persoanelor vizate?  
  • A. 

   Identitatea consumatorului 

  • B. 

   Categoriile de date care fac obiectul prelucrării 

  • C. 

   Scopul în care se întocmește o poliță de asigurare 

  • D. 

   Identitatea beneficiarului poliței de asigurare 

  • E. 

   Orice informații referitoare la societatea de asigurare 

 • 13. 
  Cunoașterea clientelei: 
  • A. 

   Este o recomandare a Comisiei Europene 

  • B. 

   Este procedura internă în scopul diminuării riscului reputațional 

  • C. 

   Este o obligație a entităților din piața asigurărilor 

  • D. 

   Este o dispoziție legală aplicabilă celor care vând un produs

  • E. 

   Este o recomandare pentru creșterea volumului vânzărilor 

 • 14. 
  La asigurările obligatorii ale locuințelor: 
  • A. 

   Constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului și plata despăgubirii se fac de către asigurătorul care a eliberat asigurarea PAD 

  • B. 

   Constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului și plata despăgubirii se fac de către PAID   

  • C. 

   Există o firmă externă specializată în regularizări de daune 

  • D. 

   Constatarea și evaluarea prejudiciilor se efectueazș de cel mai apropiat reasigurător local   

  • E. 

   Constatarea și evaluarea prejudiciilor se face pe baza constatului amiabil  

 • 15. 
  Polița de asigurare a echipamentelor electronice acoperă daunele produse: 
  • A. 

   Datelor și suporturilor de date care au o vechime de maximum 2 ani  

  • B. 

   Terților care suferă prejudicii survenite din utilizarea echipamentelor  

  • C. 

   Echipamentelor electronice care au o vechime de minimum 5 ani   

  • D. 

   Pierderea de profit a utilizatorului  

  • E. 

   Echipamentelor electronice care au o vechime de maximum 5 ani  

 • 16. 
  Prin intermediul asigurării de răspundere civilă profesională sunt acoperite: 
  • A. 

   Diverse situații de pagube materiale sau financiare din vina anumitor profesioniști care pot produce altora pagube provocate din neglijența în exercitarea profesiei   

  • B. 

   Răspunderea proprietarului față de chiriaș și daunele morale 

  • C. 

   Daunele produse terților, exceptând cheltuielile de judecată 

  • D. 

   Doar pagubele materiale produse terților 

  • E. 

   Daunele morale 

 • 17. 
  Riscul de cutremur de pământ este acoperit pe polița CASCO? 
  • A. 

   Doar cu acceptarea unei franșize obligatorii stabilită de asigurător 

  • B. 

   Da, doar dacă vechimea vehiculului este de maxim 4 ani 

  • C. 

   Nu, este exclus 

  • D. 

   Da

  • E. 

   Conform legii, asiguratul trebuie să aibă încheiată polița RCA și CASCO la același asigurător, pentru a putea beneficia de despăgubiri la cutremur 

 • 18. 
  Consecințele inexistenței unor resurse financiare suficiente, în diverse momente ale vieții, constituie pentru o persoană: 
  • A. 

   O situație care nu poate fi evitată 

  • B. 

   O situație care se referă doar la momentul pensionării 

  • C. 

   O situație care se referă la momentul pensionării, la nevoile legate de copii, sau la alte dorințe personale sau ale familiei 

  • D. 

   Un risc minor 

  • E. 

   Un risc care poate fi neglijat 

 • 19. 
  Care este caracteristica asigurărilor tradiționale? 
  • A. 

   Conțin o dobândă anuală garantată, aplicabilă segmentului din prima de asigurare destinat capitalizării   

  • B. 

   Clientul cunoaște încă de la încheierea poliței de asigurare care este suma minimă de bani pe care o va încasa la maturitate   

  • C. 

   La maturitatea poliței este posibil ca suma pe care o încasează clientul să fie mai mare decât suma garantată   

  • D. 

   Riscul investițional aparține firmei de asigurări  

  • E. 

   Toate afirmațiile sunt corecte 

 • 20. 
  Care dintre următoarele afirmații este falsă? 
  • A. 

   Obiecţiile nu sunt obstacole de netrecut în calea vânzării  

  • B. 

   Obiecţiile pot apărea oricând pe parcursul procesului de vânzare  

  • C. 

   Obiecţiile arată, de fapt, ce este în mintea clientului  

  • D. 

   Câteodată e bine ca un client să aibă obiecţii pentru clarificarea unor aspecte  

  • E. 

   Obiecţiile apar la finalizare din cauza vânzătorului  

 • 21. 
  Care este ordinea paşilor de rezolvare a unei obiecţii? 
  • A. 

   Ascultă activ obiecția, rezolvă obiecția și apoi izoleaz-o, transformând-o în obiecție finală   

  • B. 

   Provoacă obiecția, răspunde cu tact și apoi clarifică obiecția   

  • C. 

   Ascultă obiecția, amâna rezolvarea spunând potenţialului client că o să revii la ea mai târziu și apoi finalizează vânzarea   

  • D. 

   Ascultă activ obiecția, izolează obiecția transformând-o în obiecție finală, rezolvă obiecția   

  • E. 

   Ascultă obiecția, verifică dacă obiecția este reală sau falsă, evită răspunsul mai ales dacă e o obiecție falsă 

 • 22. 
  Care dintre următoarele reprezintă indicatori privind volumul (cantitatea) de activitate al unui vânzător de asigurări:
  • A. 

   Raportul dintre numărul de prospecţi noi și numărul de abordări telefonice realizate

  • B. 

   Număr ȋntâlniri efectuate într-o perioadă de timp

  • C. 

   Valoare comision

  • D. 

   Raportul între numărul de întâlniri și numărul de poliţe încheiate

  • E. 

   Primele subscrise

 • 23. 
  Care dintre următoarele reprezintă indicatori privind rezultatele unui vânzător de asigurări:
  • A. 

   Raportul dintre numărul de prospecţi noi și numărul de abordări telefonice realizate

  • B. 

   Număr ȋntâlniri efectuate într-o perioadă de timp

  • C. 

   Valoarea comisionului

  • D. 

   Raportul între numărul de întâlniri și numărul de poliţe încheiate

  • E. 

   Mod de alocare timp pe activități

 • 24. 
  Prospectarea este:
  • A. 

   Un proces de verificare a abilităților la contactul telefonic

  • B. 

   Un contact inițial cu potenţialul client

  • C. 

   Un proces continuu

  • D. 

   Un proces care are loc doar la începutul carierei

  • E. 

   Un proces nestructurat

 • 25. 
  Agentul de asigurare este obligat să informeze clienții cu privire la clasele de asigurări pentru care intermediază contracte de asigurare?
  • A. 

   Nu, pentru că acestea sunt specificate în Registrul intermediarilor în asigurări

  • B. 

   Da, pentru că așa este prevăzut în contractul de mandat

  • C. 

   Nu, pentru că poate intermedia contracte la toate clasele de asigurări pentru care este autorizat asigurătorul pe care-l reprezintă

  • D. 

   Da, pentru că nu poate intermedia contracte la aceeași clasă de asigurări pentru asigurători diferiți

  • E. 

   Nu, pentru că legislația nu specifică expres acest lucru

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.