Ovb Quiz

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Gabor
G
Gabor
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 237
Questions: 373 | Attempts: 237

SettingsSettingsSettings
Ovb Quiz - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 

   Brokerul de asigurare poate fi: 

  • A.

   Orice persoană fizică 

  • B.

   Numai persoana juridică 

  • C.

   Atât persoană fizică cât și persoană juridică 

  • D.

   Nu trebuie să fie constituit într-o anume formă juridică 

  • E.

   Nu poate fi societate comercială 

  Correct Answer
  B. Numai persoana juridică 
  Explanation
  A broker de asigurare is a legal entity that acts as an intermediary between insurance companies and individuals or businesses seeking insurance coverage. They are licensed professionals who provide advice and assistance in obtaining insurance policies. Therefore, the correct answer is "numai persoana juridică" which means "only a legal entity".

  Rate this question:

 • 2. 

  Care afirmație privind contractul de asigurare este adevărată? 

  • A.

   Element tehnic al asigurărilor facultative și a celor în baza legii 

  • B.

    înțelegere verbală între asigurat și asigurător cu privire la drepturile și obligațiile reciproce  

  • C.

   Act juridic care consemnează obligația asigurătorului de a plăti prima de asigurare   

  • D.

   Act juridic care consemnează obligația asigurătorului de a plăti indemnizația de asigurare și obligația asiguratului de a plăti prima de asigurare 

  • E.

    act juridic care prevede obligația asiguratului de a plăti prima de asigurare și obligația asigurătorului de a achita indemnizația la producerea riscului asigurat, fie asiguratului, fie beneficiarului asigurării, fie terțului păgubit, în limitele și la termenele convenite 

  Correct Answer
  E.  act juridic care prevede obligația asiguratului de a plăti prima de asigurare și obligația asigurătorului de a achita indemnizația la producerea riscului asigurat, fie asiguratului, fie beneficiarului asigurării, fie terțului păgubit, în limitele și la termenele convenite 
  Explanation
  The correct answer states that a contract of insurance involves the obligation of the insured to pay the insurance premium and the obligation of the insurer to pay the insurance indemnity in the event of the insured risk occurring, either to the insured, the insurance beneficiary, or the injured third party, within the agreed limits and terms. This explanation accurately describes the essential elements of an insurance contract, including the financial obligations and the parties involved.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ce se înțelege prin portofoliul de asigurări? 

  • A.

   Numărul de daune înregistrat pe o poliță de asigurare 

  • B.

    totalitatea sau o parte din contractele de asigurări încheiate de un asigurător   

  • C.

    totalitatea primelor brute subscrise de asigurător   

  • D.

    totalitatea primelor nete încasate de asigurător   

  • E.

    mai multe tipuri de asigurări încheiate pentru un singur client  

  Correct Answer
  B.  totalitatea sau o parte din contractele de asigurări încheiate de un asigurător   
  Explanation
  Portofoliul de asigurări se referă la totalitatea sau o parte din contractele de asigurări încheiate de către un asigurător. Aceasta înseamnă că portofoliul de asigurări reprezintă toate polițele de asigurare pe care asigurătorul le-a emis sau o parte din acestea. Prin urmare, aceasta este descrierea corectă a ceea ce înseamnă portofoliul de asigurări.

  Rate this question:

 • 4. 

  Care este actul normativ care reglementează activitatea și supravegherea intermediarilor de asigurări:

  • A.

   Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare 

  • B.

   Codul civil 

  • C.

   Codul muncii 

  • D.

   Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare 

  • E.

   Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare 

  Correct Answer
  A. Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare 
  Explanation
  The correct answer is "Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare". This law specifically regulates the activity and supervision of insurance intermediaries in Romania. It provides the legal framework for their operations and sets out the requirements and obligations they must comply with. The law has been amended and supplemented over time to ensure that it remains up to date and effective in governing the activities of insurance intermediaries.

  Rate this question:

 • 5. 

  Precizați varianta completă și corectă în legătură cu cine sunt considerați intermediari în asigurări, în conformitate cu Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare:  

  • A.

   Brokerii de asigurare, agenții de asigurare   

  • B.

   Agenții de asigurare, subagenții, agenții subordonați  

  • C.

   Brokerii de asigurare, asistenții în brokeraj, agenții de asigurare, subagenții, agenții de asigurare subordonați 

  • D.

   Brokerii de asigurare și societățile comerciale de asigurare 

  • E.

   Brokerii de asigurare, agenții de asigurare, societățile comerciale de asigurare și societățile mutuale de asigurare 

  Correct Answer
  C. Brokerii de asigurare, asistenții în brokeraj, agenții de asigurare, subagenții, agenții de asigurare subordonați 
  Explanation
  According to Law no. 32/2000, with subsequent amendments and completions, intermediaries in insurance are considered to be insurance brokers, brokerage assistants, insurance agents, sub-agents, and subordinate insurance agents.

  Rate this question:

 • 6. 

  Principalele obligații ale intermediarilor în asigurări sunt: 

  • A.

   Să se înregistreze în registrul comerțului și să informeze clienții privind produsele de asigurare pe care le intermediează 

  • B.

   Să se înregistreze în registrul asigurătorilor din România și să respecte Normele ASF/CSA   

  • C.

   Să aibă tot personalul angajat cu carte de muncă și să asigure pregătirea profesională continuă a acestuia

  • D.

   Să informeze asigurații și potențialii asigurați; să plătească taxele stabilite prin normele legale; să respecte măsurile dispuse de ASF și să efectueze pregatirea profesională continuă   

  • E.

   Să colaboreze cu alți intermediari pentru promovarea culturii publice în domeniul asigurărilor  

  Correct Answer
  D. Să informeze asigurații și potențialii asigurați; să plătească taxele stabilite prin normele legale; să respecte măsurile dispuse de ASF și să efectueze pregatirea profesională continuă   
  Explanation
  The main obligations of insurance intermediaries are to inform policyholders and potential policyholders, to pay the taxes established by legal norms, to comply with the measures ordered by the Financial Supervisory Authority (ASF), and to undergo continuous professional training.

  Rate this question:

 • 7. 

  Atunci când ne referim la instituția care urmărește consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor financiare non-bancare, a participanților și operațiunilor pe aceste piețe, înseamnă că ne referim la: 

  • A.

   FGA

  • B.

   ASF

  • C.

   UNSICAR

  • D.

   RAR

  • E.

   FPVS

  Correct Answer
  B. ASF
  Explanation
  The correct answer is ASF because the question is asking about the institution that aims to consolidate an integrated framework for the functioning and supervision of non-banking financial markets, participants, and operations. ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) is the Romanian Financial Supervisory Authority, which is responsible for regulating and supervising non-banking financial markets in Romania.

  Rate this question:

 • 8. 

  Evaluarea riscului se realizează: 

  • A.

   Doar dacă clientul este de acord 

  • B.

   La finalul contractului de asigurare 

  • C.

   Obligatoriu, la cererea contractantului 

  • D.

   La solicitarea beneficiarilor 

  • E.

   întotdeauna înainte de emiterea poliței de asigurare 

  Correct Answer
  E. întotdeauna înainte de emiterea poliței de asigurare 
  Explanation
  The risk assessment is always done before issuing the insurance policy.

  Rate this question:

 • 9. 

  În cazul polițelor de răspundere civilă, asiguratul diferă de beneficiar? 

  • A.

   în funcție de solicitarea asiguratului 

  • B.

   Depinde de asigurător 

  • C.

   Da

  • D.

   Numai în cazul răspunderilor civile profesionale 

  • E.

   Nu

  Correct Answer
  C. Da
  Explanation
  In the case of liability insurance policies, the insured and the beneficiary are different.

  Rate this question:

 • 10. 

  Expertiza include: 

  • A.

   Punerea de către reprezentanții de vânzare a intereselor personale deasupra intereselor clienților   

  • B.

   Reprezentanții de vânzare pot recruta alte persoane care să vândă în numele lor   

  • C.

    reprezentanții de vânzare își amestecă fondurile personale cu cele ale clienților   

  • D.

   Educația continuă a reprezentanților de vânzare   

  • E.

   Neprotejarea mărcii societății de asigurare prin crearea de materiale de vânzare personale  

  Correct Answer
  D. Educația continuă a reprezentanților de vânzare   
  Explanation
  The correct answer is "educația continuă a reprezentanților de vânzare". This means that Expertiza includes continuous education for sales representatives. This suggests that the company values ongoing learning and professional development for its sales team. By providing ongoing education, the company can ensure that its representatives stay up-to-date with industry trends, product knowledge, and sales techniques, ultimately improving their performance and ability to serve customers effectively.

  Rate this question:

 • 11. 

  Care dintre următoarele informații trebuie furnizate de operator în mod obligatoriu persoanelor vizate? 

  • A.

   Identitatea contractantului poliței de asigurare   

  • B.

   Informații privind originea datelor  

  • C.

   Identitatea beneficiarului poliței de asigurare  

  • D.

   Posibilitatea de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului  

  • E.

   Identitatea operatorului 

  Correct Answer
  E. Identitatea operatorului 
  Explanation
  The operator is required to provide the identity of the data controller to the individuals concerned.

  Rate this question:

 • 12. 

  Care dintre următoarele informații trebuie furnizate de operator la cererea persoanelor vizate?  

  • A.

   Identitatea consumatorului 

  • B.

   Categoriile de date care fac obiectul prelucrării 

  • C.

   Scopul în care se întocmește o poliță de asigurare 

  • D.

   Identitatea beneficiarului poliței de asigurare 

  • E.

   Orice informații referitoare la societatea de asigurare 

  Correct Answer
  B. Categoriile de date care fac obiectul prelucrării 
  Explanation
  The operator must provide information about the categories of data that are being processed. This means that individuals have the right to know what types of personal data are being collected, stored, and used by the operator. This allows individuals to understand the extent of their personal data being processed and exercise their rights accordingly.

  Rate this question:

 • 13. 

  Cunoașterea clientelei: 

  • A.

   Este o recomandare a Comisiei Europene 

  • B.

   Este procedura internă în scopul diminuării riscului reputațional 

  • C.

   Este o obligație a entităților din piața asigurărilor 

  • D.

   Este o dispoziție legală aplicabilă celor care vând un produs

  • E.

   Este o recomandare pentru creșterea volumului vânzărilor 

  Correct Answer
  C. Este o obligație a entităților din piața asigurărilor 
  Explanation
  The correct answer is "este o obligație a entităților din piața asigurărilor." This means that knowledge of the clients is a requirement for entities in the insurance market.

  Rate this question:

 • 14. 

  La asigurările obligatorii ale locuințelor: 

  • A.

   Constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului și plata despăgubirii se fac de către asigurătorul care a eliberat asigurarea PAD 

  • B.

   Constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului și plata despăgubirii se fac de către PAID   

  • C.

   Există o firmă externă specializată în regularizări de daune 

  • D.

   Constatarea și evaluarea prejudiciilor se efectueazș de cel mai apropiat reasigurător local   

  • E.

   Constatarea și evaluarea prejudiciilor se face pe baza constatului amiabil  

  Correct Answer
  A. Constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului și plata despăgubirii se fac de către asigurătorul care a eliberat asigurarea PAD 
  Explanation
  The correct answer is "constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului și plata despăgubirii se fac de către asigurătorul care a eliberat asigurarea PAD". This means that the assessment of damages and determination of the compensation amount is done by the insurer who issued the mandatory home insurance policy.

  Rate this question:

 • 15. 

  Polița de asigurare a echipamentelor electronice acoperă daunele produse: 

  • A.

   Datelor și suporturilor de date care au o vechime de maximum 2 ani  

  • B.

   Terților care suferă prejudicii survenite din utilizarea echipamentelor  

  • C.

   Echipamentelor electronice care au o vechime de minimum 5 ani   

  • D.

   Pierderea de profit a utilizatorului  

  • E.

   Echipamentelor electronice care au o vechime de maximum 5 ani  

  Correct Answer
  E. Echipamentelor electronice care au o vechime de maximum 5 ani  
  Explanation
  The insurance policy for electronic equipment covers damages to electronic equipment that are up to a maximum of 5 years old.

  Rate this question:

 • 16. 

  Prin intermediul asigurării de răspundere civilă profesională sunt acoperite: 

  • A.

   Diverse situații de pagube materiale sau financiare din vina anumitor profesioniști care pot produce altora pagube provocate din neglijența în exercitarea profesiei   

  • B.

   Răspunderea proprietarului față de chiriaș și daunele morale 

  • C.

   Daunele produse terților, exceptând cheltuielile de judecată 

  • D.

   Doar pagubele materiale produse terților 

  • E.

   Daunele morale 

  Correct Answer
  A. Diverse situații de pagube materiale sau financiare din vina anumitor profesioniști care pot produce altora pagube provocate din neglijența în exercitarea profesiei   
  Explanation
  Through professional liability insurance, various situations of material or financial damages caused by certain professionals who can cause harm to others due to negligence in the exercise of their profession are covered.

  Rate this question:

 • 17. 

  Riscul de cutremur de pământ este acoperit pe polița CASCO? 

  • A.

   Doar cu acceptarea unei franșize obligatorii stabilită de asigurător 

  • B.

   Da, doar dacă vechimea vehiculului este de maxim 4 ani 

  • C.

   Nu, este exclus 

  • D.

   Da

  • E.

   Conform legii, asiguratul trebuie să aibă încheiată polița RCA și CASCO la același asigurător, pentru a putea beneficia de despăgubiri la cutremur 

  Correct Answer
  D. Da
  Explanation
  The correct answer is "da" because according to the law, the insured must have both RCA and CASCO policies with the same insurer in order to be eligible for earthquake compensation.

  Rate this question:

 • 18. 

  Consecințele inexistenței unor resurse financiare suficiente, în diverse momente ale vieții, constituie pentru o persoană: 

  • A.

   O situație care nu poate fi evitată 

  • B.

   O situație care se referă doar la momentul pensionării 

  • C.

   O situație care se referă la momentul pensionării, la nevoile legate de copii, sau la alte dorințe personale sau ale familiei 

  • D.

   Un risc minor 

  • E.

   Un risc care poate fi neglijat 

  Correct Answer
  C. O situație care se referă la momentul pensionării, la nevoile legate de copii, sau la alte dorințe personale sau ale familiei 
  Explanation
  The consequences of insufficient financial resources at various stages of life refer to the situation of retirement, the needs related to children, or other personal or family desires. This implies that the lack of sufficient financial resources can have a significant impact on an individual's life, affecting their ability to retire comfortably and meet the financial needs of their children or other personal and family aspirations. It emphasizes the importance of having adequate financial resources to secure a stable future.

  Rate this question:

 • 19. 

  Care este caracteristica asigurărilor tradiționale? 

  • A.

   Conțin o dobândă anuală garantată, aplicabilă segmentului din prima de asigurare destinat capitalizării   

  • B.

   Clientul cunoaște încă de la încheierea poliței de asigurare care este suma minimă de bani pe care o va încasa la maturitate   

  • C.

   La maturitatea poliței este posibil ca suma pe care o încasează clientul să fie mai mare decât suma garantată   

  • D.

   Riscul investițional aparține firmei de asigurări  

  • E.

   Toate afirmațiile sunt corecte 

  Correct Answer
  E. Toate afirmațiile sunt corecte 
  Explanation
  The correct answer is "toate afirmațiile sunt corecte" which means "all statements are correct". This means that all of the statements mentioned in the question are true for traditional insurance policies. These include having a guaranteed annual interest rate, the client knowing the minimum amount they will receive at maturity, the possibility of receiving a higher amount than guaranteed, and the investment risk being the responsibility of the insurance company.

  Rate this question:

 • 20. 

  Care dintre următoarele afirmații este falsă? 

  • A.

   Obiecţiile nu sunt obstacole de netrecut în calea vânzării  

  • B.

   Obiecţiile pot apărea oricând pe parcursul procesului de vânzare  

  • C.

   Obiecţiile arată, de fapt, ce este în mintea clientului  

  • D.

   Câteodată e bine ca un client să aibă obiecţii pentru clarificarea unor aspecte  

  • E.

   Obiecţiile apar la finalizare din cauza vânzătorului  

  Correct Answer
  E. Obiecţiile apar la finalizare din cauza vânzătorului  
  Explanation
  The statement "obiecţiile apar la finalizare din cauza vânzătorului" is false. This statement suggests that objections arise at the end of the sales process because of the salesperson. However, objections can occur at any point during the sales process and are not solely caused by the salesperson. Objections can arise due to various factors such as customer concerns, misunderstandings, or the need for clarification.

  Rate this question:

 • 21. 

  Care este ordinea paşilor de rezolvare a unei obiecţii? 

  • A.

   Ascultă activ obiecția, rezolvă obiecția și apoi izoleaz-o, transformând-o în obiecție finală   

  • B.

   Provoacă obiecția, răspunde cu tact și apoi clarifică obiecția   

  • C.

   Ascultă obiecția, amâna rezolvarea spunând potenţialului client că o să revii la ea mai târziu și apoi finalizează vânzarea   

  • D.

   Ascultă activ obiecția, izolează obiecția transformând-o în obiecție finală, rezolvă obiecția   

  • E.

   Ascultă obiecția, verifică dacă obiecția este reală sau falsă, evită răspunsul mai ales dacă e o obiecție falsă 

  Correct Answer
  D. Ascultă activ obiecția, izolează obiecția transformând-o în obiecție finală, rezolvă obiecția   
  Explanation
  Ascultarea activă a obiecției, izolarea obiecției prin transformarea ei în obiecție finală și rezolvarea obiecției reprezintă ordinea corectă a pașilor de rezolvare a unei obiecții. Prin ascultarea activă, vânzătorul demonstrează interes și atenție față de obiecția clientului. Apoi, izolarea obiecției prin transformarea ei în obiecție finală permite vânzătorului să se concentreze pe rezolvarea acesteia în mod specific. În final, rezolvarea obiecției se realizează prin oferirea de argumente și soluții care să convingă clientul și să îl determine să achiziționeze produsul sau serviciul.

  Rate this question:

 • 22. 

  Care dintre următoarele reprezintă indicatori privind volumul (cantitatea) de activitate al unui vânzător de asigurări:

  • A.

   Raportul dintre numărul de prospecţi noi și numărul de abordări telefonice realizate

  • B.

   Număr ȋntâlniri efectuate într-o perioadă de timp

  • C.

   Valoare comision

  • D.

   Raportul între numărul de întâlniri și numărul de poliţe încheiate

  • E.

   Primele subscrise

  Correct Answer
  B. Număr ȋntâlniri efectuate într-o perioadă de timp
  Explanation
  The correct answer is "număr ȋntâlniri efectuate într-o perioadă de timp" (number of meetings conducted in a period of time). This indicator represents the volume of activity of an insurance salesperson as it measures the number of meetings they have held within a specific time frame. The more meetings conducted, the higher the level of activity and potential sales opportunities for the salesperson.

  Rate this question:

 • 23. 

  Care dintre următoarele reprezintă indicatori privind rezultatele unui vânzător de asigurări:

  • A.

   Raportul dintre numărul de prospecţi noi și numărul de abordări telefonice realizate

  • B.

   Număr ȋntâlniri efectuate într-o perioadă de timp

  • C.

   Valoarea comisionului

  • D.

   Raportul între numărul de întâlniri și numărul de poliţe încheiate

  • E.

   Mod de alocare timp pe activități

  Correct Answer
  C. Valoarea comisionului
  Explanation
  The value of the commission is a key indicator of the performance of an insurance salesperson. It represents the amount of money earned by the salesperson for successfully selling insurance policies. A higher commission value indicates that the salesperson is making more sales and generating more revenue for the company. This indicator is important because it directly reflects the effectiveness and success of the salesperson in closing deals and generating income.

  Rate this question:

 • 24. 

  Prospectarea este:

  • A.

   Un proces de verificare a abilităților la contactul telefonic

  • B.

   Un contact inițial cu potenţialul client

  • C.

   Un proces continuu

  • D.

   Un proces care are loc doar la începutul carierei

  • E.

   Un proces nestructurat

  Correct Answer
  C. Un proces continuu
  Explanation
  Prospectarea este un proces continuu de identificare și contactare a potențialilor clienți. Acest proces nu se limitează doar la începutul carierei, ci este necesar pe tot parcursul desfășurării activității de vânzare. Este o metodă prin care se stabilesc și mențin relații cu clienții potențiali, se identifică nevoile și se oferă soluții adecvate. Prospectarea poate implica contactul telefonic, dar nu se limitează doar la acesta, ci poate include și alte metode de comunicare și interacțiune cu potențialii clienți.

  Rate this question:

 • 25. 

  Agentul de asigurare este obligat să informeze clienții cu privire la clasele de asigurări pentru care intermediază contracte de asigurare?

  • A.

   Nu, pentru că acestea sunt specificate în Registrul intermediarilor în asigurări

  • B.

   Da, pentru că așa este prevăzut în contractul de mandat

  • C.

   Nu, pentru că poate intermedia contracte la toate clasele de asigurări pentru care este autorizat asigurătorul pe care-l reprezintă

  • D.

   Da, pentru că nu poate intermedia contracte la aceeași clasă de asigurări pentru asigurători diferiți

  • E.

   Nu, pentru că legislația nu specifică expres acest lucru

  Correct Answer
  D. Da, pentru că nu poate intermedia contracte la aceeași clasă de asigurări pentru asigurători diferiți
  Explanation
  The correct answer is "da, pentru că nu poate intermedia contracte la aceeași clasă de asigurări pentru asigurători diferiți". This means that the insurance agent is obligated to inform clients about the insurance classes for which they mediate insurance contracts because they cannot mediate contracts for the same insurance class for different insurers.

  Rate this question:

 • 26. 

  Agentul de asigurare persoană fizică poate desfăşura activitate de intermediare în asigurări:

  • A.

   Dacă deține un certificat de calificare profesională în domeniul asigurărilor

  • B.

   Dacă a absolvit studii superioare

  • C.

   Numai dacă a lucrat anterior la o societate de asigurare

  • D.

   Dacă deține o autorizație de la ASF

  • E.

   Dacă a fost condamnat definitiv pentru evaziune fiscală

  Correct Answer
  A. Dacă deține un certificat de calificare profesională în domeniul asigurărilor
  Explanation
  An individual insurance agent can engage in insurance intermediation if they have a professional qualification certificate in the field of insurance. This means that they have undergone the necessary training and have the knowledge and skills required to carry out insurance activities. The possession of a professional qualification certificate ensures that the agent is competent and capable of providing appropriate advice and assistance to clients in the insurance sector.

  Rate this question:

 • 27. 

  Ce reprezintă suplimentul de asigurare?

  • A.

   Actul care se completează obligatoriu la efectuare inspecției de risc

  • B.

   Actul încheiat între un evaluator autorizat și asigurător, pentru încheierea asigurării

  • C.

   Un document neoficial care atestă încasarea primelor de asigurare

  • D.

   Actul care se completează la achitarea franșizei

  • E.

   Actul adițional încheiat între asigurător și asigurat care modifică sau completează contractul de asigurare

  Correct Answer
  E. Actul adițional încheiat între asigurător și asigurat care modifică sau completează contractul de asigurare
  Explanation
  The correct answer is the additional document concluded between the insurer and the insured that modifies or completes the insurance contract. This document is used to make changes or additions to the original contract, such as adding coverage, adjusting terms, or updating policy details. It is an important tool for ensuring that the insurance coverage adequately reflects the needs and circumstances of the insured party.

  Rate this question:

 • 28. 

  Ce reprezintă termenul de prime brute subscrise?

  • A.

   Primele încasate și de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate și de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare și contractelor de reasigurare, care intră în vigoare în perioada de referință, înainte de deducerea oricăror sume din acestea

  • B.

   Prima pe care o achită un client la încheierea asigurării

  • C.

   Franșiza pe care o achită clientul în caz de daună

  • D.

   Sumele de bani pe care le achită asigurătorul în caz de daună parțială

  • E.

   Sumele de bani pe care le achită asigurătorul în caz de daună totală

  Correct Answer
  A. Primele încasate și de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate și de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare și contractelor de reasigurare, care intră în vigoare în perioada de referință, înainte de deducerea oricăror sume din acestea
  Explanation
  The term "prime brute subscrise" refers to the gross premiums written, which includes the premiums received and to be received, including the reinsurance premiums received and to be received, related to all insurance and reinsurance contracts that come into effect during the reference period, before deducting any amounts from them.

  Rate this question:

 • 29. 

  Denumirea agentului persoană juridică trebuie:

  • A.

   Să nu inducă în eroare publicul

  • B.

   Să specifice că acționează în numele unei societăți de asigurare

  • C.

   Să cuprindă și denumirea societății de asigurare în numele căreia lucrează

  • D.

   Să cuprindă și sintagma “persoană juridică”

  • E.

   Să cuprindă obligatoriu sintagma ”agent de asigurare”

  Correct Answer
  E. Să cuprindă obligatoriu sintagma ”agent de asigurare”
  Explanation
  The correct answer is "să cuprindă obligatoriu sintagma ”agent de asigurare”" because the question is asking for the requirement for the legal entity agent's name. It states that it must include the phrase "agent de asigurare" which means "insurance agent" in order to clearly specify the role and activity of the legal entity.

  Rate this question:

 • 30. 

  Care dintre următoarele afirmații este falsă în legătură cu agenții de asigurare și brokerii de asigurare?

  • A.

   Ambii sunt intermediari în asigurări

  • B.

   Ambii pot încasa prime de asigurare de la clienți, în baza împuternicirii date de asigurător

  • C.

   Ambii încasează de la asigurător un comision

  • D.

   Ambii pot intermedia aceeași clasă de asigurări pentru mai mulți asigurători

  • E.

   Ambii au obligația absolvirii unui curs de pregătire profesională continuă

  Correct Answer
  D. Ambii pot intermedia aceeași clasă de asigurări pentru mai mulți asigurători
  Explanation
  Both insurance agents and insurance brokers can mediate the same class of insurance for multiple insurers.

  Rate this question:

 • 31. 

  Legat de riscurile propuse pentru asigurare către o companie de asigurări, nu este adevărat că:

  • A.

   Riscurile excluse sunt acceptate de către asigurători, dar la prime foarte mari

  • B.

   Există riscuri asigurabile și riscuri neasigurabile

  • C.

   Este considerat risc neasigurabil cel cauzat intenționat de către asigurat sau beneficiar

  • D.

   Nu se pot asigura riscuri precum fenomene care țin de ciclul normal de viață al produselor (uzura)

  • E.

   Riscurile asigurabile sunt acceptate de către asigurători doar după evaluarea lor și calcularea unui preț corect al transferului de risc

  Correct Answer
  A. Riscurile excluse sunt acceptate de către asigurători, dar la prime foarte mari
  Explanation
  The statement that "riscurile excluse sunt acceptate de către asigurători, dar la prime foarte mari" is not true. Insurance companies do not accept excluded risks, even at high premiums. Excluded risks are specifically stated in the insurance policy as risks that will not be covered. Insurance companies assess risks based on their likelihood and potential impact, and they determine the premium based on these factors. If a risk is excluded, it means that the insurance company will not provide coverage for that particular risk, regardless of the premium offered.

  Rate this question:

 • 32. 

  Faptul că asiguratul și asigurătorul interacționează direct și nemijlocit în procesul perfectării relației contractuale este specific:

  • A.

   Asigurărilor indirecte

  • B.

   Re-asigurării

  • C.

   Auto-asigurării

  • D.

   Asigurărilor obligatorii

  • E.

   Asigurărilor directe (propriu-zise / co-asigurării)

  Correct Answer
  E. Asigurărilor directe (propriu-zise / co-asigurării)
  Explanation
  The fact that the insured and the insurer interact directly and immediately in the process of perfecting the contractual relationship is specific to direct insurance (proper / co-insurance).

  Rate this question:

 • 33. 

  Rolul agențiilor de rating financiar este:

  • A.

   De a prelua o parte din riscurile asumate inițial de către asigurători, prin procesul de reasigurare

  • B.

   De a susține firmele de asigurări în procesul de concepere și promovare a produselor de asigurări

  • C.

   Exclusiv de a evalua stabilitatea financiară a firmelor de asigurări și reasigurări

  • D.

   De a evalua stabilitatea financiară a firmelor de asigurări și reasigurări, și de a le acorda calificative

  • E.

   De a contribui la procesul de evaluare a riscului pe care îl fac asigurătorii asupra clienților

  Correct Answer
  D. De a evalua stabilitatea financiară a firmelor de asigurări și reasigurări, și de a le acorda calificative
  Explanation
  The role of financial rating agencies is to assess the financial stability of insurance and reinsurance companies and assign them ratings. These ratings provide an evaluation of the company's ability to meet its financial obligations and indicate the level of risk associated with investing or doing business with the company. By evaluating and assigning ratings, rating agencies help investors, policyholders, and other stakeholders make informed decisions and manage their risks effectively.

  Rate this question:

 • 34. 

  Informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le ofere clienților sunt furnizate:

  • A.

   Numai în limba română

  • B.

   într-o limbă de circulație internațională

  • C.

   în limba oficială a țării din care provine asigurătorul

  • D.

   în limba română sau într-o limbă de circulație internațională

  • E.

   în limba română sau într-o altă limbă, la cererea în scris a clientului

  Correct Answer
  E. în limba română sau într-o altă limbă, la cererea în scris a clientului
  Explanation
  The correct answer is that insurers and insurance intermediaries must provide information in Romanian or in another language, upon the written request of the client. This means that they have the obligation to provide information in Romanian, but they also have the option to provide it in another language if the client requests it in writing. This ensures that clients have access to information in a language they understand, promoting transparency and clarity in the insurance process.

  Rate this question:

 • 35. 

  Un punct vulnerabil, dificil de evitat de către cel care spală bani și relativ ușor de recunoscut, este reprezentat de:

  • A.

   Transferurile între diferitele segmente ale pieței financiare (asigurări, bănci, fonduri de investiții)

  • B.

   Transformarea banilor de cont în numerar

  • C.

   Trecerea numerarului peste frontiere

  • D.

   Transferurile interbancare

  • E.

   Achiziția certificatelor de trezorerie

  Correct Answer
  C. Trecerea numerarului peste frontiere
  Explanation
  The passage discusses various vulnerabilities in money laundering, and one of them is the movement of cash across borders. This means physically carrying cash from one country to another, which can be relatively easy to identify and recognize as a potential money laundering activity. It is difficult to avoid detection when moving large amounts of cash across borders, making it a vulnerable point for those involved in money laundering activities.

  Rate this question:

 • 36. 

  Unul dintre drepturile consumatorului este:

  • A.

   Să i se asigure o informare corectă și completă

  • B.

   Să i se asigure un tratament preferențial

  • C.

   Să i se aducă la cunoștință drepturile sale

  • D.

   Să i se aducă la cunoștință obligațiile sale

  • E.

   Să i se prezinte la telefon condițiile de plată ale poliței de asigurare

  Correct Answer
  A. Să i se asigure o informare corectă și completă
  Explanation
  Consumers have the right to be provided with accurate and complete information. This means that businesses should not mislead or deceive consumers by providing false or incomplete information about their products or services. This right ensures that consumers can make informed decisions and choices based on reliable information. Businesses have a responsibility to provide clear and transparent information to consumers, allowing them to understand the features, benefits, and potential risks associated with a product or service before making a purchase.

  Rate this question:

 • 37. 

  Asigurările de răspundere civilă se împart în două categorii:

  • A.

   Răspundere civilă legală și răspundere penală

  • B.

   Răspundere civilă în afara spațiului economic european și răspundere față de terți

  • C.

   Răspundere civilă legală și răspundere civilă contractuală

  • D.

   Răspundere penală și delictuală

  • E.

   Răspunderea ministerială și răspunderea funționarilor publici

  Correct Answer
  C. Răspundere civilă legală și răspundere civilă contractuală
  Explanation
  The correct answer is "răspundere civilă legală și răspundere civilă contractuală". This answer is correct because it accurately identifies the two categories of civil liability, which are legal liability and contractual liability. Legal liability refers to the responsibility that individuals have to comply with the law and can arise from actions or omissions that result in harm or damage. Contractual liability, on the other hand, refers to the responsibility that individuals have to fulfill the terms and conditions of a contract and can arise from a breach of contract.

  Rate this question:

 • 38. 

  Beneficiar în cadrul unei polițe de asigurare facultativă de locuință este considerat:

  • A.

   Persoana care îngrijește locuința în lipsa asiguratului

  • B.

   Reprezentantul asiguratului

  • C.

   Proprietarul locuinței asigurate

  • D.

   Asigurătorul, în cazul în care polița este încheiată cu franșiză

  • E.

   Doar rudele de gradul I ale asiguratului

  Correct Answer
  C. Proprietarul locuinței asigurate
  Explanation
  The beneficiary in a voluntary home insurance policy is considered to be the owner of the insured property. This means that in the event of a claim, the owner of the insured property will receive the benefits or compensation from the insurance company. The other options, such as the person taking care of the property in the absence of the insured, the representative of the insured, or the insurer in the case of a policy with a deductible, are not considered as the beneficiary in this context. Additionally, the policy does not specify that only the first-degree relatives of the insured are considered beneficiaries.

  Rate this question:

 • 39. 

  Obiectul asigurării auto de tip CASCO îl reprezintă:

  • A.

   Persoanele din vehicul

  • B.

   Vehiculul unei terțe persoane implicat în incident

  • C.

   Vehiculul proprietarului

  • D.

   Serviciile de asistență rutieră oferite atât în România cât și în străinătate

  • E.

   Suma asigurată a vehiculului

  Correct Answer
  C. Vehiculul proprietarului
  Explanation
  The correct answer is "vehiculul proprietarului". This is because the object of the auto insurance policy is the vehicle owned by the policyholder. The policy provides coverage and protection for the policyholder's own vehicle against various risks and damages.

  Rate this question:

 • 40. 

  Precizați care este obiectul asigurării în cazul contractului de asigurare CARGO:

  • A.

   Răspunderea civilă a producătorului mărfurilor transportate

  • B.

   Bunurile care fac obiectul transportului maritim extern

  • C.

   Răspunderea civilă a prestatorului de servicii de transport

  • D.

   Asigurarea CASCO pentru mijlocul de transport

  • E.

   Aparatele de zbor, proprietate a companiilor comerciale

  Correct Answer
  B. Bunurile care fac obiectul transportului maritim extern
  Explanation
  The correct answer is "bunurile care fac obiectul transportului maritim extern" which translates to "goods that are the subject of international maritime transport". This answer is the most appropriate because it specifically refers to the objects that are being insured in the context of a cargo insurance contract. It indicates that the insurance coverage is intended for goods that are being transported internationally by sea.

  Rate this question:

 • 41. 

  Precizați dacă polița de asigurare de construcții-montaj poate fi reînnoită și în ce condiții:

  • A.

   Da, însă în ultima zi de valabilitate a poliței

  • B.

   Numai prin efectuarea unei inspecții de risc

  • C.

   Nu

  • D.

   Doar dacă lucrările de construcții-montaj depășesc termenul stabilit la încheierea asigurării

  • E.

   Doar pentru lucrările de montaj

  Correct Answer
  C. Nu
  Explanation
  The correct answer is "nu" (no). This means that the construction-assembly insurance policy cannot be renewed.

  Rate this question:

 • 42. 

  Răspunderea asigurătorului RCA poate începe:

  • A.

   Retroactivă

  • B.

   în ziua următoare celei în care expiră valabilitatea poliței de asigurare anterioare, pentru asiguratul care își îndeplinește obligația încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia

  • C.

   începând cu orice dată dorește asiguratu

  • D.

   începând cu a treia zi după încheierea poliței

  • E.

   în momentul achitării primei de asigurare

  Correct Answer
  B. în ziua următoare celei în care expiră valabilitatea poliței de asigurare anterioare, pentru asiguratul care își îndeplinește obligația încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia
  Explanation
  The correct answer is "în ziua următoare celei în care expiră valabilitatea poliței de asigurare anterioare, pentru asiguratul care își îndeplinește obligația încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia." This means that the liability of the insurance company for RCA (Motor Third Party Liability Insurance) can begin on the day following the expiration of the previous insurance policy, as long as the insured fulfills their obligation to conclude the insurance contract no later than the last day of validity of the previous policy.

  Rate this question:

 • 43. 

  Care dintre următoarele comportamente ale clientului reprezintă semnale de cumpărare?

  • A.

   Potenţialul client e sceptic

  • B.

   Potenţialul client are obiecţii

  • C.

   Potenţialul client pune întrebăr

  • D.

   Potenţialul client ascultă pasiv

  • E.

   Potenţialul client ignoră pliantele, dar are obiecţii

  Correct Answer
  C. Potenţialul client pune întrebăr
  Explanation
  The behavior of the potential client asking questions indicates a buying signal. When a potential client asks questions, it shows that they are interested in learning more about the product or service. They are actively seeking information to make an informed decision, which is a positive sign that they may be considering a purchase.

  Rate this question:

 • 44. 

  Care este ordinea corectă a următorilor pași în cadrul ȋntâlnirii de prezentare a ofertelor:

  • A.

   Deschiderea întâlnirii, recapitularea primei întâlniri, prezentarea ofertelor, gestionarea atitudinilor și comportamentelor clientului, finalizarea vânzării

  • B.

   Deschiderea întâlnirii, prezentarea ofertelor, recapitularea primei întâlniri, gestionarea atitudinilor și comportamentelor clientului, finalizarea vânzării

  • C.

   Deschiderea întâlnirii, prezentarea ofertelor, recapitularea primei întâlniri, finalizarea vânzării, gestionarea atitudinilor și comportamentelor clientului

  • D.

   Prezentarea ofertelor, recapitularea primei întâlniri, prezentarea ofertelor, finalizarea vânzării, gestionarea atitudinilor și comportamentelor clientului

  • E.

   Deschiderea întâlnirii, gestionarea atitudinilor și comportamentelor clientului, prezentarea ofertelor, recapitularea primei întâlniri, finalizarea vânzării

  Correct Answer
  A. Deschiderea întâlnirii, recapitularea primei întâlniri, prezentarea ofertelor, gestionarea atitudinilor și comportamentelor clientului, finalizarea vânzării
  Explanation
  The correct order of steps in the presentation of offers is as follows: opening the meeting, recapitulating the first meeting, presenting the offers, managing the attitudes and behaviors of the client, and finalizing the sale.

  Rate this question:

 • 45. 

  În care dintre următoarele cazuri vânzătorul trebuie să facă afirmaţii doveditoare, să arate pliante, materiale, rapoarte, poliţe, reviste, recomandări ale clienţilor?

  • A.

   în cazul potențialilor clienţi sceptici

  • B.

   în cazul potențialilor clienţi indiferenți

  • C.

   în cazul clienţilor care ridică obiecţii

  • D.

   în cazul în care compania pe care o reprezintă este mai puţin cunoscută

  • E.

   Atunci când transmite polița de asigurare către client

  Correct Answer
  A. în cazul potențialilor clienţi sceptici
  Explanation
  In the case of potential skeptical clients, the seller needs to provide supporting evidence such as brochures, materials, reports, policies, magazines, and customer recommendations to convince them of the product or service's credibility. This is necessary to address any doubts or reservations they may have and to build trust in the seller's claims.

  Rate this question:

 • 46. 

  Construirea soluţiei presupune analizarea priorităților potenţialului client și în mod special:

  • A.

   Acele necesități pe care le are și grupul socio-profesional din care face parte

  • B.

   Acele necesități care au legatură cu respectul față de sine

  • C.

   Acele necesități care îi conferă stima grupului

  • D.

   Acele necesități care îl definesc ca lider de opinie

  • E.

   Acele necesități care îl determină pe potenţialul client să ia o decizie

  Correct Answer
  E. Acele necesități care îl determină pe potenţialul client să ia o decizie
  Explanation
  The explanation for the given correct answer is that when constructing a solution, it is important to analyze the priorities of the potential client. This includes considering the needs and requirements of the socio-professional group they belong to, as well as the needs related to self-respect, group esteem, being seen as an opinion leader, and ultimately, the needs that will drive the potential client to make a decision. By focusing on these specific needs, the solution can be tailored to effectively address them and persuade the potential client to take action.

  Rate this question:

 • 47. 

  Prezentarea de soluţii este partea procesului de vânzare în care:

  • A.

   Stabilim data semnării cererii

  • B.

   Convingem potenţialul client de utilitatea unei asigurări de viaţă

  • C.

   Are loc prezentarea soluţiilor și încheierea cererii de asigurare (finalizare)

  • D.

   Are loc prezentarea tuturor produselor companiei

  • E.

   Are loc identificarea nevoilor de asigurare ale potenţialului client

  Correct Answer
  C. Are loc prezentarea soluţiilor și încheierea cererii de asigurare (finalizare)
  Explanation
  The correct answer is "are loc prezentarea soluţiilor și încheierea cererii de asigurare (finalizare)". This means that during the presentation of solutions, the insurance options are presented to the potential client and the insurance application is completed, finalizing the process. This step involves discussing the available solutions and helping the client make a decision, as well as completing the necessary paperwork to initiate the insurance coverage.

  Rate this question:

 • 48. 

  Întrebarea "Locuiţi ȋn chirie sau într-o locuinţă proprietate personală?" este o întrebare din categoria:

  • A.

   ȋntrebări de identificare a situaţiei actuale a clientului

  • B.

   ȋntrebări de identificare a nevoilor pentru produsele de asigurare promovate de către vânzător

  • C.

   ȋntrebări de conștientizare a potenţialului client asupra consecinţelor financiare ȋn cazul întâmplării unor riscuri

  • D.

   ȋntrebări de identificare a unor evenimente cu consecinţe negative asupra potenţialului client

  • E.

   ȋntrebări de obținere a acordului potenţialului client pentru realizarea unei oferte

  Correct Answer
  A. ȋntrebări de identificare a situaţiei actuale a clientului
  Explanation
  The question "Do you live in a rental or in a personally owned property?" is a question that aims to identify the current situation of the client. By asking this question, the salesperson can gather information about the client's housing situation, which can help them understand the client's needs and preferences better. This information can then be used to tailor their approach and offer suitable insurance products or services based on the client's specific situation.

  Rate this question:

 • 49. 

  Asistenții în brokeraj și subagenții:

  • A.

   Pot fi numai persoane juridice

  • B.

   Pot fi atât persoane fizice cât și persoane juridice

  • C.

   Acționează în baza mandatului dat de către intermediarul în asigurări: broker de asigurare sau agent de asigurare, persoană juridică

  • D.

   Acționează în temeiul unui contract încheiat cu asigurătorul/reasigurătorul

  • E.

   Nu au nevoie de nici un fel de mandate

  Correct Answer
  C. Acționează în baza mandatului dat de către intermediarul în asigurări: broker de asigurare sau agent de asigurare, persoană juridică
  Explanation
  Asistenții în brokeraj și subagenții acționează în baza mandatului dat de către intermediarul în asigurări: broker de asigurare sau agent de asigurare, persoană juridică. This means that they operate under the authority and authorization of the insurance intermediary, who can be either an insurance broker or an insurance agent, and who is a legal entity. Asistenții în brokeraj și subagenții do not have the ability to act independently or without the mandate given by the insurance intermediary.

  Rate this question:

 • 50. 

  Care dintre informațiile următoare trebuie furnizate clientului înainte de încheierea contractului, în mod suplimentar pentru asigurările de viață?

  • A.

   Definirea indemnizației de asigurare

  • B.

   Informații privind momentul începerii și încetării contractului de asigurare

  • C.

   Informații privind modalitățile de executare, suspendare și încetare a contractului

  • D.

   Modalitatea și termenele de plată a primelor de asigurare

  • E.

   Simularea evoluției valorii contului contractantului, precum și a valorii de răscumpărare totale la sfârșitul fiecărui an de asigurare

  Correct Answer
  E. Simularea evoluției valorii contului contractantului, precum și a valorii de răscumpărare totale la sfârșitul fiecărui an de asigurare
  Explanation
  Before finalizing the life insurance contract, the client must be provided with information about the simulation of the evolution of the policyholder's account value, as well as the total redemption value at the end of each insurance year. This information is important for the client to understand how their investment will grow over time and what amount they can expect to receive upon redemption. It allows the client to make an informed decision about whether the life insurance policy meets their financial goals and expectations.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 22, 2018
  Quiz Created by
  Gabor
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.