Multimedija

22 Pitanja | Total Attempts: 112

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Multimedija

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pojam multimedija podrazumijeva prijenos podataka pomoću
  • A. 

   Samo jednog medija

  • B. 

   Samo stolnog računala

  • C. 

   Radia

  • D. 

   Više medija istovremeno

 • 2. 
  Elementi multimedije su
  • A. 

   Animacija slika

  • B. 

   Internet

  • C. 

   Interaktivnost

  • D. 

   Televizija

  • E. 

   Tekst i hipertekst

  • F. 

   Video

  • G. 

   Zvuk

 • 3. 
  Dio teksta koji se može aktivirati (npr.klikom miša) da bi se izvršila neka radnja zove se
  • A. 

   Boldani tekst

  • B. 

   Hipertext

  • C. 

   Kurziv

  • D. 

   Sjenčani tekst

 • 4. 
  Aplikacija za obradu teksta NIJE
  • A. 

   MS Word

  • B. 

   MS Producer

  • C. 

   OpenOffice Write

  • D. 

   MS Publisher

 • 5. 
  Pojam grafika podrazumijeva format koji sadrži fotografiju, crtež ili elemente animacije
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 6. 
   JPG, TIF, GIF, PNG, BMP,PSD su primjeri formata 
  • A. 

   Vektorske grafike

  • B. 

   Rasterske grafike

  • C. 

   Video isječka

  • D. 

   Audio datoteke

 • 7. 
  .AI, .EPS, .CRD su primjeri formata 
  • A. 

   Rasterske grafike

  • B. 

   Vektorske grafike

  • C. 

   Animacija

  • D. 

   Sve navedeno

 • 8. 
  Adobe Photoshop, Corel Photopaint, Paintshop Pro, Gimp  su aplikacije za obradu i izradu _______________ grafike
 • 9. 
  Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand su aplikacije za obradu i izradu  ________________ grafike
 • 10. 
  Zvuk je val koji je u prirodi
  • A. 

   Analogni signal

  • B. 

   Digitalni signal

  • C. 

   Kodirani signal

  • D. 

   Svi odgovori su NETOČNI

  • E. 

   Svi odgovori su TOČNI

 • 11. 
  Uzorci zvuka pretvaraju se u digitalni oblik postupkom kojeg nazivamo dekodiranje
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 12. 
  Uzorci zvuka pretvaraju se u digitalni oblik postupkom kojeg nazivamo
 • 13. 
  Protokol koji upravlja razmjenom podataka između audio instrumenata i računala zove se 
  • A. 

   HTML

  • B. 

   XML

  • C. 

   DIVIX

  • D. 

   MIDI

 • 14. 
  Vrsta programa kojom se vrši kodiranje i dekodiranje zvučnih podataka zove se 
  • A. 

   Sampler

  • B. 

   Codec

  • C. 

   Digitizer

  • D. 

   Svi odgovori su točni

 • 15. 
  Pojam mp3 odnosi se na zvukovne datoteke koje su komprimirane i u odnosu na original zauzimaju
  • A. 

   Više meorije

  • B. 

   Jednaku memoriju

  • C. 

   Manje memorije

  • D. 

   Mp3 nije zvukovna datoteka

 • 16. 
  Niz crteža ili slika koji se vrlo brzo izmjenjuju stvarajući privid kretnje nazivamo _________
 • 17. 
  Aplikacije za izradu animacija su
  • A. 

   GIMP

  • B. 

   MS Publisher

  • C. 

   Flash

  • D. 

   Audacity

  • E. 

   3D studio

 • 18. 
  Izbaci uljeza: Koji od navedenih formata NIJE video format
  • A. 

   MPEG

  • B. 

   DIVIX

  • C. 

   AVI

  • D. 

   JPEG

 • 19. 
  Komercijalni software za obradu videa je
  • A. 

   Flash i Swish

  • B. 

   Blender

  • C. 

   Pyhton

  • D. 

   Adobe Premiere

  • E. 

   Jahshaka i Audacity

  • F. 

   Sony Vegas

 • 20. 
  __________ je distribuiranje audio sadržaja primjerice putem RSS-a
 • 21. 
  Internet streaming podrazumijeva distribuiranje putem interneta...
  • A. 

   Audio sadržaja

  • B. 

   Video sadržaja

  • C. 

   Niti jednog navedenog

  • D. 

   Oboje