Daļu Saskaitīšana Un Atņemšana

14 Questions | Total Attempts: 277

Dau Saskaitana Un Atemana - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Atņem daļas.Ieraksti tikai rezultātu, ja iespējams saīsini.piemērs: a) 2/3
 • 2. 
  Aprēķini un pie katra piemēra pieraksti atbilstošo burtu. Viena atbilde ir lieka.Piemērs:
 • 3. 
  Saskaiti daļas, ja to saucēji ir dažādi.Šīs stundas mērķis ir iemācīties saskaitīt un atņemt daļas ar dažādiem saucējiem.1) Lai daļas saskaitītu vai atņemtu, tām vispirms vienādo saucējus, tad tās saskaita un atņem kā daļas ar vienādiem saucējiem.2) Saskaitot vai atņemot daļas ar vienādiem saucējiem, saskaita vai atņem tikai skaitītājus, bet saucējs saglabājas. 
 • 4. 
  Saskaiti un atņem daļas ar dažādiem saucējiem.
 • 5. 
 • 6. 
  Izsaki  neīstu daļu kā jauktu skaitli! Iznes veselos. 
 • 7. 
  Spēlehttp://www.math-play.com/fractions-board-game/fractions-board-game.html
 • 8. 
  Aprēķini. Ieraksti numerāciju un atbilstošo rezultātu. 
 • 9. 
  Kuras no dotajām daļām ir īstas daļas?
  • A. 

   2/8

  • B. 

   9/9

  • C. 

   21/20

  • D. 

   5/7

  • E. 

   26/25

  • F. 

   5/6

  • G. 

   36/9

 • 10. 
  Nosaki, kāda daļa jāpieskaita, lai iegūtu doto summu! 
  • A. 

   4/18

  • B. 

   2/18

  • C. 

   3/18

  • D. 

   9/18

 • 11. 
  Apgalvojumus ir patiess vai aplams! Ja daļai skaitītājs ir mazāks nekā saucējs, tad to sauc par neīstu daļu.  
  • A. 

   Patiess

  • B. 

   Aplams

 • 12. 
  Aprēķini! 
  • A. 

   3/8

  • B. 

   6/32

  • C. 

   7/8

  • D. 

   6/8

  • E. 

   2/32

 • 13. 
  Kuras no dotajām daļām ir neīstas daļas?
  • A. 

   2/8

  • B. 

   9/9

  • C. 

   55/8

  • D. 

   11/11

  • E. 

   31/4

  • F. 

   25/5

  • G. 

   4/3

 • 14. 
  Jaukts skaitlis sastāv no veselā un daļas.
  • Atzīmē visus jauktos skaitļus.
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E.