Daļu Saskaitīšana Un Atņemšana

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Irita.jermacane
I
Irita.jermacane
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 419
Questions: 14 | Attempts: 419

Dau Saskaitana Un Atemana - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Atņem daļas.Ieraksti tikai rezultātu, ja iespējams saīsini.piemērs: a) 2/3

 • 2. 

  Aprēķini un pie katra piemēra pieraksti atbilstošo burtu. Viena atbilde ir lieka.Piemērs:

 • 3. 

  Saskaiti daļas, ja to saucēji ir dažādi.Šīs stundas mērķis ir iemācīties saskaitīt un atņemt daļas ar dažādiem saucējiem.1) Lai daļas saskaitītu vai atņemtu, tām vispirms vienādo saucējus, tad tās saskaita un atņem kā daļas ar vienādiem saucējiem.2) Saskaitot vai atņemot daļas ar vienādiem saucējiem, saskaita vai atņem tikai skaitītājus, bet saucējs saglabājas. 

 • 4. 

  Saskaiti un atņem daļas ar dažādiem saucējiem.

 • 5. 

 • 6. 

  Izsaki  neīstu daļu kā jauktu skaitli! Iznes veselos. 

 • 7. 

  Spēlehttp://www.math-play.com/fractions-board-game/fractions-board-game.html

 • 8. 

  Aprēķini. Ieraksti numerāciju un atbilstošo rezultātu. 

 • 9. 

  Kuras no dotajām daļām ir īstas daļas?

  • A.

   2/8

  • B.

   9/9

  • C.

   21/20

  • D.

   5/7

  • E.

   26/25

  • F.

   5/6

  • G.

   36/9

 • 10. 

  Nosaki, kāda daļa jāpieskaita, lai iegūtu doto summu! 

  • A.

   4/18

  • B.

   2/18

  • C.

   3/18

  • D.

   9/18

 • 11. 

  Apgalvojumus ir patiess vai aplams! Ja daļai skaitītājs ir mazāks nekā saucējs, tad to sauc par neīstu daļu.  

  • A.

   Patiess

  • B.

   Aplams

 • 12. 

  Aprēķini! 

  • A.

   3/8

  • B.

   6/32

  • C.

   7/8

  • D.

   6/8

  • E.

   2/32

 • 13. 

  Kuras no dotajām daļām ir neīstas daļas?

  • A.

   2/8

  • B.

   9/9

  • C.

   55/8

  • D.

   11/11

  • E.

   31/4

  • F.

   25/5

  • G.

   4/3

 • 14. 

  Jaukts skaitlis sastāv no veselā un daļas.
  • Atzīmē visus jauktos skaitļus.

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2022
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Feb 17, 2016
  Quiz Created by
  Irita.jermacane
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.