კარდიოლოგია (31-60)

30 Questions | Total Attempts: 924

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 (31-60)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  რომელია მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის ყველაზე ინფორმატიული მარკერი
  • A. 

   C რეაქტიული ცილა

  • B. 

   ასპარტატამინოტრანსფერაზა

  • C. 

   ლაქტატდეჰიდროგენაზა

  • D. 

   კრეატინკინაზას MB ფრაქცია

 • 2. 
  რომელი არ არის ინფექციური ენდოკარდიტის ქირურგიული მკურნალობისაბსოლუტური ჩვენება?
  • A. 

   გამოხატული გულის მძიმე უკმარისობა

  • B. 

   3 კვირის განმავლობაში კონსერვატულ მკურნალობის უეფექტობა

  • C. 

   გულის აბსცესი

  • D. 

   აორტის სარქვლებზე ვეგეტაციების არსებობა

 • 3. 
  რომელი სიმპტომია დამახასიათებელი მიტრალური სარქვლის ნაკლოვანებისთვის?
  • A. 

   I ტკაცუნა ტონი

  • B. 

   მეზოდიასტოლური შუილი

  • C. 

   სისტოლური შუილი გულის ფუძეზე

  • D. 

   სისტოლური შუილი მწვერვალზე

 • 4. 
  როდის მოისმინება უკეთ დიასტოლური შუილი აორტის სარქვლების ნაკლოვანებისდროს?
  • A. 

   პაციენტის ფეხზე დგომისას

  • B. 

   პაციენტის წოლისას

  • C. 

   ვერტიკალურ მდგომარეობაში ამოსუნთქვაზე

  • D. 

   ღრმა ჩასუნთქვაზე

 • 5. 
  რომელი პრეპარატი ინიშნება პირველ რიგში პარკუჭოვანი ტაქიკარდიის შეტევისკუპირებისთვის?
  • A. 

   ფინოპტინი

  • B. 

   ლიდოკაინი

  • C. 

   საგულე გლიკოზიდები

  • D. 

   ობზიდანი

 • 6. 
  რომელია რენოპარენქიმული არტერიული ჰიპერტენზიის ძირითადი ნიშანი?
  • A. 

   თირკმლის დისტოპია

  • B. 

   თირკმლის არტერიის შევიწროვება 20%-ით

  • C. 

   თირკმლის ფუნქციის დარღვევა

  • D. 

   თირკმლის მენჯში კენჭის არსებობა

 • 7. 
  რომელი პათოლოგია არ განაპირობებს ვაზორენული არტერიული ჰიპერტენზიისგანვითარებას?
  • A. 

   თირკმლის არტერიის სტენოზი

  • B. 

   თირკმლის არტერიის თრომბოზი

  • C. 

   თირკმლის არტერიის ფიბროვასკულური ჰიპერპლაზია

  • D. 

   შარდკენჭოვანი დაავადება

 • 8. 
  რომელია არტერიული ჰიპერტენზიის ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკის ფაქტორი?
  • A. 

   სხეულის ჭარბი წონა

  • B. 

   ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება

  • C. 

   ცილის ჭარბი მიღება

  • D. 

   სუფრის მარილის ჭარბი მიღება

 • 9. 
  რომელი ეკგ ნიშანია დამახასიათებელი არტერიული ჰიპერტენზიისთვის?
  • A. 

   II და III განხრებში მაღალი P კბილები

  • B. 

   მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის ნიშნები

  • C. 

   ჰისის კონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადა

  • D. 

   I და II განხრებში ფართო ორკუზიანი P კბილები

 • 10. 
  შარდის ანალიზით რომელი ცვლილება არ არის დამახასიათებელი არტერიულიჰიპერტენზიისთვის?
  • A. 

   ხვედრითი წონის დაქვეითება

  • B. 

   მიკროჰემატურია

  • C. 

   ცილინდრურია

  • D. 

   ხვედრითი წონის მომატება

 • 11. 
  თვალის ფსკერის რა ცვლილება არ არის დამახასიათებელი არტერიულიჰიპერტენზიისთვის?
  • A. 

   ვენების შევიწროვება

  • B. 

   არტერიების შევიწროვება

  • C. 

   ბადურაზე სისხლჩაქცევები

  • D. 

   მხედველობის დვრილის შეშუპება

 • 12. 
  ეკგ რომელი ცვლილებაა დამახასიათებელი სტაბილური სტენოკარდიისთვის?
  • A. 

   პათოლოგიური Q კბილი

  • B. 

   ST სეგმენტის დეპრესია

  • C. 

   უარყოფითი T კბილი

  • D. 

   ჰისის კონის გარდამავალი ბლოკადა

 • 13. 
  რომელი ნიშანია დამახასიათებელი ანგიოსპასტიკური სტენოკარდიისთვის?
  • A. 

   ST სეგმენტის ელევაცია ტკივილის დროს

  • B. 

   უარყოფითი T კბილის გაჩენა ტკივილის დროს

  • C. 

   ტკივილის განვითარება დატვირთვის დროს

  • D. 

   ST სეგმენტის დეპრესია ტკივილის დროს

 • 14. 
  რომელი ნიშანია დამახასიათებელი არასტაბილური სტენოკარდიისთვის?
  • A. 

   რიტმის და გამტარებლობის დარღვევა

  • B. 

   ტკივილის შეტევების ხანგრძლივობის და ინტენსიობის ცვლილება

  • C. 

   არტერიული წნევის დაქვეითება ჰიპოტენზიური მკურნალობის გარეშე

  • D. 

   ეკგ-ზე პათოლოგიური Q კბილის გაჩენა

 • 15. 
  რომელია სტენოკარდიის და კორონარული ათეროსკლეროზის ეკგ ნიშანი?
  • A. 

   QT ინტერვალის გახანგრძლივება

  • B. 

   PQ ინტერვალის გახანგრძლივება

  • C. 

   Q კბილის ამპლიტუდა მეტია ღ კბილის 1/3-ზე და ხანგრძლივობა მეტია 0,03წმ-ზე

  • D. 

   ST სეგმენტის დეპრესია 1 მმ-ზე მეტად

 • 16. 
  რომელია ვარიანტული (პრინცმეტალის) სტენოკარდიის მიზეზი?
  • A. 

   წვრილი კორონარების დაზიანება

  • B. 

   ეპიკარდიული კორონარების სპაზმი

  • C. 

   კორონარების თრომბოზი

  • D. 

   მარცხენა პარკუჭში წნევის მომატება

 • 17. 
  რომელი ექოკარდიოგრაფიული ნიშანია დამახასიათებელი მიოკარდიუმისინფარქტისთვის?
  • A. 

   დიფუზური ჰიპერკინეზია

  • B. 

   დიფუზური ჰიპოკინეზია

  • C. 

   ლოკალური ჰიპოკინეზია

  • D. 

   ლოკალური ჰიპერკინეზია

 • 18. 
  რომელი ნიშანია დამახასიათებელი კარდიოგენული შოკისთვის?
  • A. 

   არტერიული ჰიპერტენზია

  • B. 

   პულსური წნევის შემცირება 30 მმ ვწყ სვ-ზე ქვევით

  • C. 

   ბრადიკარდია

  • D. 

   ოლიგურია

 • 19. 
  რომელია მოციმციმე არიტმიისთვის დამახასიათებელი ეკგ ნიშანი?
  • A. 

   პარკუჭოვანი კომპლექსების რიცხვი წმ-ში 120-ზე მეტია

  • B. 

   P კბილების არ არსებობა

  • C. 

   ნაადრევი QRS კომპლექსების წარმოქმნა

  • D. 

   დელტა ტალღების გაჩენა

 • 20. 
   რომელი არ არის პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლისთვის დამახასიათებელი ეკგნიშანი?
  • A. 

   ნაადრევი QRS კომპლექსები

  • B. 

   სრული კომპენსატორული პაუზის არსებობა

  • C. 

   შეუცვლელი QRS კომპლექსები

  • D. 

   ექსტრასისტოლური კომპლექსის წინ შეცვლილი P კბილების არსებობა

 • 21. 
  რომელი არ არის სუპრავენტრიკულური ექსტრასისტოლისთვის დამახასიათებელიეკგ ნიშანი?
  • A. 

   ნაადრევი QRS კომპლექსები

  • B. 

   შეუცვლელი QRS კომპლექსები

  • C. 

   სრული კომპენსატორული პაუზის არსებობა

  • D. 

   ექსტრასისტოლური კომპლექსის წინ შეცვლილი P კბილების არსებობა

 • 22. 
  რომელი დაავადებების დროს არ ვითარდება მოციმციმე არიტმია?
  • A. 

   აორტის სარქვლების ნაკლოვანება

  • B. 

   მიტრალური სტენოზის დროს

  • C. 

   თირეოტოქსიკოზი

  • D. 

   გლიკოზიდური ინტოქსიკაცია

 • 23. 
  რომელი დაავადების დროს ვითარდება მორგან-ადამ-სტოქსის სინდრომი?
  • A. 

   პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია

  • B. 

   მოციმციმე არიტმია

  • C. 

   ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა

  • D. 

   პაროქსიზმული ტაქიკარდია

 • 24. 
  რომელი რიტმის დარღვევაა ცუდი პროგნოზის მაჩვენებელი მიოკარდიუმისინფარქტის დროს?
  • A. 

   მოციმციმე არიტმია

  • B. 

   ნაადრევი პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია

  • C. 

   ჯგუფური პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია

  • D. 

   I ხარისხის ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა

 • 25. 
  მიოკარდიუმის ინფარქტის რომელი გართულებაა ყველაზე ხშირი, ადრეული დასაშიში?
  • A. 

   კარდიოგენული შოკი

  • B. 

   ფილტვების შეშუპება

  • C. 

   პარკუჭთა ფიბრილაცია

  • D. 

   გულის გასკდომა