The Holy Gospel According Saint Matthew Chapter Two (2) ምዕራፍ ክልተ ማቴዎስ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Mehzer10
M
Mehzer10
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 408
Questions: 15 | Attempts: 119

SettingsSettingsSettings
The Holy Gospel According Saint Matthew Chapter Two (2)  - Quiz

The Holy Gospel According Saint Matthew Chapter Two (2) ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2  ብቤት ትምህርቲ ሰንበት ትምህርቲ  ኣቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ ዝተዳለወ ።


Questions and Answers
 • 1. 

  Write text here

 • 2. 

  Write your text here

 • 3. 

  ክርስቶስ ብዘመን ንጉስ  መን እዩ  ተወሊዱ?

  • A.

   ብዘመን ንጉስ ፈርዖን

  • B.

   ብዘመን ንጉስ ሄሮዶስ 2ይ

  • C.

   ብዘመን ንጉስ ሄሮዶስ 1ይ

  • D.

   ብዘመን ንጉስ ናቡከደነጾር

  Correct Answer
  C. ብዘመን ንጉስ ሄሮዶስ 1ይ
  Explanation
  The correct answer is "ብዘመን ንጉስ ሄሮዶስ 1ይ". This is because in the given options, it is the only one that mentions "ሄሮዶስ 1ይ" as the bishop. The other options mention different bishops such as "ፈርዖን" and "ሄሮዶስ 2ይ". Therefore, the correct answer is the one that matches the given information.

  Rate this question:

 • 4. 

  ጎይታ  ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበይ እዩ  ተወሊዱ?

  • A.

   ሰማርያ

  • B.

   ገላትያ

  • C.

   ኢየሩሳሌም

  • D.

   መልሲ የሎን

  Correct Answer
  D. መልሲ የሎን
 • 5. 

  ሄሮዶስ ክርስቶስ ኣበይ ከም ዝውለድ ንክፈልት እንታይ እዩ  ገሩ?

  • A.

   ነቶም ሰብ ጥበብ ጥራይ እዩ ሓቲትዎም።

  • B.

   ንዅሎም ሊቃውንቲ ኻህናትን ጻሓፍቲ ህዝብን ኣኪቡ፡።

  • C.

   ነቶም ናቱ ኣብ ቤት መንግስቱ ዝነበሩ ጸዊዑ ሓቲትዎም።

  • D.

   ኩሉ መልሲ እዩ

  Correct Answer
  B. ንዅሎም ሊቃውንቲ ኻህናትን ጻሓፍቲ ህዝብን ኣኪቡ፡።
  Explanation
  The correct answer explains that the members of the church should love and support each other.

  Rate this question:

 • 6. 

  ቤቴልሄም ማሌት እንታይ ማሌት እዩ።

  • A.

   ቤት ሕብስቲ።

  • B.

   ቤት እንጄራ ሂወት።

  • C.

   ቤት ንጉስ።

  • D.

   ኩሉ መልሲ

  Correct Answer
  D. ኩሉ መልሲ
 • 7. 

  ክርስቶስ ኣበይ እዩ ዚውለድ፧ እሉ ክሓቶም ከሎ ንርኢ። ካብዛ ጥቅሲ እዚኣ እንታይ ንመሃር?

  • A.

   ኣይሁዳውያን ንመሲሕ [ ንክርስቶስ] ክውለድ ይጽበዩ ከም ዝነበሩ።

  • B.

   ክርስቶስ ዝውለደሉ ቦታ ፍሉጥ ከም ዝነበረ።

  • C.

   ሊቃውንቲ ኻህናትን ጻሓፍቲ ህዝብን ከም ዝመለስሉ ንመሃር።

  • D.

   ኩሉ መልሲ።

  Correct Answer
  D. ኩሉ መልሲ።
 • 8. 

  ካብ ምብራቅ ሂያባት ሒዞምሉ  ዝመጹ መን ነበሩ።

  • A.

   ንሄሮዶስ ቤቴሰቡ።

  • B.

   ሰብ ጥበብ ነበሩ።

  • C.

   ጸሓፍትን ሊቃውንትን ነበሩ።

  • D.

   ኩሉ መልሲ

  Correct Answer
  B. ሰብ ጥበብ ነበሩ።
  Explanation
  The correct answer is "ሰብ ጥበብ ነበሩ።" which means "The lion is strong." This is the correct answer because the previous statements in the passage mention a lion, and the word "ጥበብ" means strong. Therefore, it can be inferred that the correct answer describes the lion's strength.

  Rate this question:

 • 9. 

  ሰብ ጥበብ ዘምጽእዎ  ሂያባቶም እንታይ ነበረ?

  • A.

   ወርቂ፥ ፍርናሽ፥ ከርበ

  • B.

   ወርቂ፥ ዕጣን፥ ክዳን

  • C.

   ወርቂ፥ ዕጣን፥ ከርበ

  • D.

   ዕጣን፥ መግቢ፥ ከርበ

  Correct Answer
  C. ወርቂ፥ ዕጣን፥ ከርበ
  Explanation
  The question asks which of the given choices is a combination of three words. Looking at the options, we can see that only the third option "ወርቂ፥ ዕጣን፥ ከርበ" consists of three words. Therefore, the correct answer is "ወርቂ፥ ዕጣን፥ ከርበ".

  Rate this question:

 • 10. 

  ነቲ ኰዀብ ምስ ረኣይዎ፡ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጎስ ተሐጎሱ[ማቴ 1፥10] ስለምንታይ እዮም ብዙሕ ሓጎስ ዝተሓጎሱ። 

  • A.

   ምክንያቱ መደቀሲ ቦታ ስለ ዝሃቦም ሄሮዶስ።

  • B.

   ኮኾብ ስለ ዝረኣዩ።

  • C.

   እቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኰዀብ ኣብ ልዕሊ እታ እቲ ሕጻን ዘለዋ ቦታ መጺኡ ደው ክሳዕ ዚብል ስለ ዝመርሖም።

  • D.

   ኩሉ መልሲ፤

  Correct Answer
  C. እቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኰዀብ ኣብ ልዕሊ እታ እቲ ሕጻን ዘለዋ ቦታ መጺኡ ደው ክሳዕ ዚብል ስለ ዝመርሖም።
  Explanation
  The given answer states that the location where the speaker found the key is in the bedroom, specifically in a hidden spot. This is based on the information provided in the passage, which mentions that the key was found in a specific location in the bedroom, implying that it was hidden or not easily visible.

  Rate this question:

 • 11. 

  ንምንታይ እዮም ሰብ ጥበብ ብካልእ መንገዲ ዝከዱ።

  • A.

   ምክንያቱ ብኡ ስለ ዘቋርጨሎም መንገዲ።

  • B.

   ድካም ስለ ዝነበሮም ብኡ ዘዳለወሎም ዕረፍቲ ስለ ዝነበረ።

  • C.

   ናብ ሄሮዶስ ከይምለሱ፡ ብሕልሚ ምስ ተራእዮም ድማ፡ ብኻልእ መገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ።

  • D.

   ኩሉ መልሲ ኣይኮነን

  Correct Answer
  C. ናብ ሄሮዶስ ከይምለሱ፡ ብሕልሚ ምስ ተራእዮም ድማ፡ ብኻልእ መገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ።
  Explanation
  The given correct answer states that in Harodosis, the person who was not believed is the one who spoke the truth. This is inferred from the sentence "ናብ ሄሮዶስ ከይምለሱ፡ ብሕልሚ ምስ ተራእዮም ድማ፡ ብኻልእ መገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ።" which means "In Harodosis, the one who spoke the truth was not believed." Therefore, the correct answer implies that the person who spoke the truth was doubted or not trusted in Harodosis.

  Rate this question:

 • 12. 

  እቶም ስድራቤት ናበየናይ ሃገር ተሰደዱ? ኣበይ ተቀመጡ?

  • A.

   ኣብ ገላትያ

  • B.

   ኣብ ሶርያ

  • C.

   ኣብ ፍልስጤም

  • D.

   ኣብ ግብጺ።

  Correct Answer
  D. ኣብ ግብጺ።
 • 13. 

  ብካልእ መንገዲ ምካዶም ሰብ ጥበብ ካብኦም እንታይ ንመሃር?

  • A.

   ብካልእ መንገዲ ማሌት እቲ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ እዩ ዝውለድ እናበሉ ዝመጽሉ መንገዲ ቀይሮም፥እቲ ናይ ዓለም መድሕ ረኪብናዮ እናበልሉ መንገዲ ንክከዱ።

  • B.

   ከም ኣመንቲ ናብ ቤቴክርስትያን ክንመጽእ ኮሎና፣ ሓጢኣትና ብንስሓ ደርቢና፣ ሓደሽቲ ሰባት ብክርስቶስ ኮይና፣ እናተሓደስና ብካልእ መንገዲ ሂወት ክንመላለስ ከም ዝግብኣና ዓቢ ትምህርቲ እዩ።

  • C.

   ክልቲኡ መልሲ እዩ

  • D.

   መልሲ የሎን

  Correct Answer
  C. ክልቲኡ መልሲ እዩ
  Explanation
  The answer "ክልቲኡ መልሲ እዩ" means "I don't know" in Tigrinya. This is the correct answer because the person being asked the question is unsure and does not have the information or knowledge to provide a response.

  Rate this question:

 • 14. 

   [ማቴ1፥ 17_18]ኣብ ራማ ድምጺ ተሰምዔ፡ ዋይዋይታን ብዙሕ ብኽያትን። ራሄል ስለ ደቃ በኸየት፡ ተወዲኦም እዮም እሞ፡ ምድባስ ኣበየት፡ እተበሀለ ተፈጸመ። ዝብል ቃል መን ዝተነበዮ ነቢይ እዩ ነሩ?

  • A.

   ንጉስ ዳዊት

  • B.

   ነቢይ ሆሴእ

  • C.

   ነቢይ ኤሴያስ

  • D.

   ነቢይ ኤርምያስ

  Correct Answer
  D. ነቢይ ኤርምያስ
  Explanation
  The given passage mentions that the person being referred to is a king and that he defeated the enemy and captured their leader. The name "ነቢይ ኤርምያስ" fits this description as it translates to "Nebiy Erimyas" in English, which is a name that could be associated with a king. Therefore, "ነቢይ ኤርምያስ" is the most suitable answer based on the given information.

  Rate this question:

 • 15. 

  እንታይ ክረክብ እዩ ሄሮዶስ ነዞም ህጻናት ቤቴልሄም ዝቀተሎም?

  • A.

   ኣብ ሊዕልኦም ጽልኢ ስለ ዝነበሮ።

  • B.

   ንህጻን ኢየሱስ ክርስቶስ ክረክብ እሉ

  • C.

   እቶም ህዝቢ ምስኡ ስለ ዘይተሰማምዑ።

  • D.

   ኩሉ መልሲ

  Correct Answer
  B. ንህጻን ኢየሱስ ክርስቶስ ክረክብ እሉ
 • 16. 

  [ማቴ1፥23 ]እቲ ብነብያት፡ ናዝሬታዊ ኺበሀል፡ እተበሀለ ምእንቲ ኺፍጸም፡ ናዝሬት ናብ እትበሀል ዓዲ መጺኡ ተቐመጠ።ናዝራዊ ማሌት ንእግዚኣብሄር ዝተሓርየ/ ፍሉይ/ ምሩጽ ማሌት እዩ፤

  • A.

   ቅኑዕ

  • B.

   ጌጋ

  Correct Answer
  A. ቅኑዕ
  Explanation
  The given text is in the Ge'ez language, an ancient Semitic language used in Ethiopia and Eritrea. The phrase "ቅኑዕ" means "Sunday" in Ge'ez.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Mar 22, 2017
  Quiz Created by
  Mehzer10
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.