Kuiz Sejarah Pbsm Siri 1

10 Questions | Attempts: 8036
Share

SettingsSettingsSettings
Kuiz Sejarah Pbsm Siri 1 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pada Jun 1985, pasukan Perancis dan Itali sedang berperangdengan pasukan Austria dalam satu pertempuran yang dasyat di Solferino.        
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ada 4 prinsip asas.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Orang-orang yang dilindungi di bawah Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa hendaklah dirawat jika sakit atau cedera.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Buku “Kenangan di Salferino” yang pertama diterbitkan pada tahun 1872.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Mesej asas Palang Merah ialah ‘HORMATI NYAWA DAN MARUAH MANUSIA’.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Konvensyen ketiga Geneva berkaitan dengan Perlindungan Orang-orang Awam Semasa Perang.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  ICRC dijamin hak menguruskan bantuan (makanan, pakaina dan bekalan perubatan) bagi semua mangsa peperangan dan konflik.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Tujuan asal Palang Merah/ Bulan Sabit Merah adalah untuk mengurangkan kezaliman perang.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Kempat-empat Konvensyen Geneva 1949 adalah sebahagian daripada Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Jawatankuasa Berlima merupakan pelopor ICRC.   
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.