Finantele Intreprinderii

165 Questions | Total Attempts: 680

SettingsSettingsSettings
Finantele Intreprinderii - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Type response below
 • 2. 
  Autofinantarea neta:
  • A. 

   Are ca efect cresterea capitalului permanent

  • B. 

   Presupune cresterea datoriilor totale ale intreprinderii prin emisiunea de obligatiuni

  • C. 

   Presupune atragerea de fonduri prin metoda finantarii directe

  • D. 

   Cresterea fondului de rulment

 • 3. 
  Autofinantarea neta:
  • A. 

   Formeaza alaturi de autofinantarea de mentinere, marja bruta de autofinantare

  • B. 

   Presupune utilizarea unei parti din amortizarea mijloacelor fixe

  • C. 

   Cuprinde partea din profit nedistribuita sub forma dividendelor

  • D. 

   Este sinonima cu notiunea de ccapacitate de autofinantare

 • 4. 
  Cuponul/dobanda platit de intreprindere pentru obligatiunile clasice emise se calculeaza in functie de:
  • A. 

   Rata cuponului si pretul de emisiune al obligatiunii

  • B. 

   Rata cuponului si valoarea nominala a obligatiunii

  • C. 

   Rata cuponului si cursul bursier al  actiunii

  • D. 

   Rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale

 • 5. 
  Capitalurile permanente includ:
  • A. 

   Depozitele bancare efectuate de companie pe termen indelungat  

  • B. 

   Datoriile contractate de companie pe termen indelungat

  • C. 

   Mijloacele fixe utilizate de intr un timp indelungat

  • D. 

   Creditele de trezorarie si disponibilitatile banesti

 • 6. 
  Capitalul social al intreprinderii:
  • A. 

   Include capitalurile proprii, rezervele si provizioanele

  • B. 

   Include capitalurile permanente, rezervelesi provizioanele 

  • C. 

   Este inclus in capitalul permanent

  • D. 

   Este inclus in capitalul propriu

 • 7. 
  Efectul de levier poate scadeaatunci cand:
  • A. 

   Costul capitalului imprumutat scade

  • B. 

   Sporeste marimeacapitalului propriu cu o rata mare a dividendului

  • C. 

   Rentabilitatea economica a intreprinderii creste

  • D. 

   Scade marimea capitalului imprumutat pe termen lung cu un cost scazut

 • 8. 
  Finantarea interna presupune apelul la urmatoarele resurse:
  • A. 

   Profitul net sau profitul ramas dupa plata dividendelor

  • B. 

   Emisiunea si vanzarea de noi actiuni

  • C. 

   Amortizarea activelor imobilizate, sumedin valorificarea activelor imobilizate scoase din functiune sau vanzarea celor de prisos

  • D. 

   Contributii ale statului, ale unor colectivitati publice si organisme specializate

 • 9. 
  Finantarea externa presupune constituirea, iar ulterior sporirea capitalului firmei prin:
  • A. 

   Aporturile in natura sau in bani ale viitorilor proprietari

  • B. 

   Profitul net sau profitul ramas dupa plata dividendelor

  • C. 

   Emisiunea si vanzarea de noi actiuni

  • D. 

   Contractarea de imprumuturi bancare

 • 10. 
  Sporirea capitalului premanent prin contractarea de imprumuturi pe termrn lung poate fi realizata prin:
  • A. 

   Obtinerea unui credit bancar

  • B. 

   Emisiunea de actiuni

  • C. 

   Emisiunea de obligatiuni

  • D. 

   Leasing

 • 11. 
  Principalele avantaje ale leasing ului constau in:
  • A. 

   De cele mai multe ori chiria este progresiva, dand posibilitate utilizatorului sa realizaza o rentabilitate acoperitoare

  • B. 

   Este o resursa de finantare care sporeste pasivul firmei, respectiv nivelul indatorarii

  • C. 

   Chiria este deductibila prin profitul impozabil, intreprinderea suportand doar diferenta fata de cota de impozitare

  • D. 

   Utilajul primit nu apartine intreprinderii utilizatoare pana la achizitionarea lui

 • 12. 
  Ratele ca instrumente de analiza financiara se impart in:
  • A. 

   Rata de rentabilitate

  • B. 

   Rata de gestiune

  • C. 

   Ratade structura

  • D. 

   Rata de echilibru financiar

 • 13. 
  Efectul de levier reprezinta:
  • A. 

   Suma dintre rentabilitatea financiara si rentabilitatea economica ale unei intreprinderii

  • B. 

   Diferenta dintre rentabilitatea economica si rentabilitatea financiara ale unei intreprinderi

  • C. 

   Diferenta dintre rentabilitatea financiara si rentabilitatea economica a unei intreprinderi

  • D. 

   Produsul dintre diferenta dintre rentabilitatea economica si rata dobanzii si raportul dintrecapitalul imprumutat si cap propriu

 • 14. 
  Efectul de levier poate spori atunci cand:
  • A. 

   Costul cap imprumutat scade 

  • B. 

   Costul cap imprumutat creste

  • C. 

   Rata rentabilitatii ec creste

  • D. 

   Sporeste marimea cap propriu

 • 15. 
  Finantarea interna:
  • A. 

   Se bazeaza in principal pe profitul net ramas dupa plata dividendelor si amortizarea activelor imobilizate

  • B. 

   Se realizaza prin partea din profit net distribuita pentru plata dividendelor

  • C. 

   Este exprimata fie prin autofinantarea firmei sau capacitatea de autofinantare

  • D. 

   Are in vedere si sumele din valorificarea activelor imobilizate scoase din functiune

 • 16. 
  Capitalul unei firme este definit ca:
  • A. 

   Expresie baneasca a activelor investite de o firma in activitatile desfasurate de aceasta

  • B. 

   Totalitatea activelor utilizate de o firma in procesele economice aducatoare de profit

  • C. 

   Totalitatea sumelor depuse in banci si a imprumuturilor contractate de o firma

  • D. 

   Suma dintre capitalul fix si capitalul circulant al unei firme

 • 17. 
  Incorporarea de rezerve este o metoda de sporire a capitalului social care:
  • A. 

   Nu aduce resurse financiare suplimentare pt intreprindere 

  • B. 

   Aduce resurse financiare pt intreprindere 

  • C. 

   Poate fi pusa in aplicare prin emisiundea de actiuni la un pret mai mare decat pretul pe piata, pentru a spori activitatea actiunilor

  • D. 

   Poate fi pusa in aplicare prin emisiunea de actiuni care se impart gratuit actionarilor vechi

 • 18. 
  Metoda aportului in bani si emisiunea de noi actiuni au ca efect:
  • A. 

   Modificarea structurii financiare

  • B. 

   Majorarea creantelor intreprinderii

  • C. 

   Sporirea fondului de rulment

  • D. 

   Cresterea lichiditatilor firmei

 • 19. 
  Autofinatarea presupune:
  • A. 

   Folosirea doar a profitului pt dezvoltare

  • B. 

   Investirea amortizarii si a profitului ramas dupa plata dividendelor

  • C. 

   Folosirea emisiunii de actiuni si a aportului in bani

  • D. 

   Angajarea de firma a tuturor resurselor sale

 • 20. 
  Incorporarea de rezerve presupune:
  • A. 

   Transformarea datoriilor in actiuni

  • B. 

   Includerea imprumuturilor pe termen lung in cap permanent

  • C. 

   Includrea fondului de rezerva in capitalul social

  • D. 

   Majorarea cap prin emisiunea de noi actiuni

 • 21. 
  Finantarea externa presupune folosirea urmat resurse:
  • A. 

   Imprumuturilor bancare

  • B. 

   Incasarile din emisiunea de actiuni si obligatiuni 

  • C. 

   Resurse de la buget

  • D. 

   Mobilizarea intregului profit net si a amortizarii mijloacelor fixe

 • 22. 
  Sporire cap permanent poate fi realizata prin:
  • A. 

   Contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu si lung

  • B. 

   Emisiunea de actiuni

  • C. 

   Emisiunea de obligatiuni 

  • D. 

   Apelul de credit bail/ leasing

 • 23. 
  Capitalurile permanente cuprind:
  • A. 

   Creditele de trezorarie

  • B. 

   Capitalul social si rezervele firmei 

  • C. 

   Imprumuturile de orice fel pe termen lung

  • D. 

   Doar imprumuturile bancare pe termen lung

 • 24. 
  Efectul de levier are ca efect:
  • A. 

   O rata a rentabilitatii financiare mai mare decat rata rentabilitatii economice

  • B. 

   O rata a rentabilitatii fianciare superioara ratei dobanzii

  • C. 

   O rat a rentab ec mai mare decat rata dobanzii

  • D. 

   O rata a dobanzii superioara ratei rent ec

 • 25. 
  Coeficientul cap propriu se determina ca raport intre:
  • A. 

   Cap propriu si cel permanent

  • B. 

   Cap propriu si cap imprumutat pe termen mijlociu si lung

  • C. 

   Cap propriu si totalul cap firmei

  • D. 

   Cap propriu si cap imprumutat pe termen scurt

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.