MPSC 20 MCQ At 9 PM Speed Test 2

10 Questions | Attempts: 766
Share

SettingsSettingsSettings
Speed Quizzes & Trivia

विषय:- राष्ट्रीय आणीबाणी आणि राष्ट्रपती राजवट एकूण प्रश्न:-10 वेळ:- 4 मिनिटे उत्तीर्ण होण्यासाठी लागणारे गुण:- 6 चार चुकीच्या उत्तरास 1 गुण वजा केला जाईल. *सूचना* खालील सूचना काळजीपूर्वक वाचा. 1. ही टेस्ट फक्त GOOGLE CHROME या BROWSER मध्येच सोडवा. 2. आज तिसरा पहिला दिवस असून चांगल्या दर्जाचे फक्त 10 प्


Questions and Answers
 • 1. 
  प्र.1 पंचगंगा नदी नरसोबाच्या वाडीजवळ कृष्णेला मिळते, पंचगंगा ही नदी खालीलपैकी कोणत्या पाच नद्या मिळून बनलेली आहे ? 1. कुंभी, कासारी, वेदगंगा, भोगावती, सरस्वती 2. कुंभी, हिरण्यकेशी, तुळशी, भोगावती, सरस्वती 3. कुंभी, कासारी, हिरण्यकेशी, भोगावती, सरस्वती 4. कुंभी, कासारी, तुळशी, भोगावती, सरस्वती
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 2. 
  प्र.2 खालीलपैकी कोणत्या नद्यांचा संगम सातारा जिल्ह्यात झाला नाही ? 1. कृष्णा आणि वेण्णा 2. कोयना आणि कृष्णा 3. कृष्णा आणि वारणा 4. वरील सर्व नद्यांचे संगम सातारा जिल्ह्यात झाले आहेत
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  प्र.3 खालीलपैकी कोणता गरम पाण्याचा झरा रत्नागिरी जिल्ह्यात नाही ? 1. उन्हेरे 2. आरवली 3. राजवाडी 4. वरीलपैकी तिन्ही झरे रत्नागिरी जिल्ह्यात आहेत.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 4. 
  प्र.4. कोकणातील नद्याबाबत खालीलपैकी काय खरे नाही ? 1. उल्हास ही नदी सह्य पर्वतावर खंडाळ्याजवळ उगम पावून साष्टी बेटाच्या उत्तरेस वसईच्या खाडीस मिळते. 2. महाड हे क्षेत्र सावित्री व गांधार या नद्यांच्या काठी वसलेले आहे. 3. कोकणातील सर्वात मोठ्या दोन नद्यापैकी एक म्हणजे उल्हास तर दुसरी म्हणजे वासिष्ठी 4. वरीलपैकी सर्व विधाने खरी आहेत.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  प्र.5. खालील विधाने काळजीपूर्वक वाचा. अ. तापी नदी मध्य प्रदेशात बैतुल जिल्ह्यात मुल्ताईजवळ उगम पावते. ब. तापी नदी महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यातून वाहते. पर्याय:- 1. विधान अ चूक नाही, विधान ब बरोबर नाही. 2. विधान ब चूक नाही, विधान अ बरोबर नाही. 3. विधान ब बिनचूक आहे, विधान अ चूक नाही. 4. विधान अ बरोबर नाही, विधान ब चुकीचे आहे.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 6. 
  प्र.6. नर्मदा नदीचा फक्त ७४ किमी चा प्रवाह महाराष्ट्रातून गेलेला आहे, या नदीच्या महाराष्ट्रातील उपनदी खालीलपैकी कोणती नाही ? 1. उदाई 2. मोर्णा 3. देवगंगा 4. वरील तिन्ही नद्या नर्मदेच्या महाराष्ट्रातील उपनद्या आहेत.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 7. 
  प्र.7.खालील विधाने काळजीपूर्वक वाचा. अ. पूर्वेकडील वैनगंगा नदी अनिश्चित प्रवाह प्रणालीत मोडते. ब. गडचिरोली जिल्ह्यात चपराळा येथे वर्धा व वैनगंगा यांचा संगम झाला आहे. पर्याय:- 1. विधान अ चूक नाही, विधान ब बरोबर नाही. 2. विधान ब चूक नाही, विधान अ बरोबर नाही. 3. विधान ब बिनचूक आहे, विधान अ चूक नाही. 4. विधान अ बरोबर नाही, विधान ब चुकीचे आहे.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 8. 
  प्र.8 आर्थिकदृष्ट्या खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यासाठी वैनगंगा नदी सर्वात जास्त महत्वाची आहे ? 1. भंडारा 2. चंद्रपूर 3. गडचिरोली 4. गोंदिया
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 9. 
  प्र.9 गडचिरोली जिल्ह्यात भामरागड येथे त्रिवेणी संगम झाला आहे, खालीलपैकी कोणत्या तीन नद्यांचा संगम येथे झाला आहे ? 1. इंद्रावती,पर्लकोटा,काठाणी 2. इंद्रावती,काठाणी,पामुलगौतम 3. काठाणी,पर्लकोटा,पामुलगौतम 4. इंद्रावती,पर्लकोटा,पामुलगौतम
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 10. 
  प्र.10. विदर्भातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे ? 1. इंद्रावती 2. वर्धा 3. वैनगंगा 4. यापैकी नाही
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.