Kripto 1

89 Questions | Total Attempts: 1675

SettingsSettingsSettings
Kripto 1 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Sifarski sistem je bezbedan:
  • A. 

   Ako je kljuc duzine 256 bita

  • B. 

   Ako za njega garantuje treca strana od poverenja svojim sertifikacionim telom

  • C. 

   Ako je nabolji moguci napad - potpuna pretraga kljuceva

  • D. 

   Ako je algoritam nelinearan

  • E. 

   Ako se za sifrovanje koriste mocni racunari

 • 2. 
  Sifra A5/1 zasniva se na:
  • A. 

   Tajnim kodovima

  • B. 

   Promenljivim tabelama

  • C. 

   Linearnim pomerackim registrima

  • D. 

   Permutatorima

  • E. 

   Kombinacionim linearnim mrezama

  • F. 

   Invertorima

 • 3. 
  Karakteristike sesijskog kljuca kod sifarskih sistema sa GPSN:
  • A. 

   Treba da ima dobre statisticke karakteristike

  • B. 

   Obavezno je tajan

  • C. 

   Inkremetira se u odnosu na prethodnu vrednost

  • D. 

   Treba da bude promenljiv za svaku upotrebu

  • E. 

   Ima duzinu kao i otvorena poruka

  • F. 

   Ne mora da bude tajan

 • 4. 
  Obeleziti kriticne propuste(slabe tacke) veb aplikacija:
  • A. 

   SQL injection

  • B. 

   Veliki broj korisnika

  • C. 

   Socijalni inzenjering

  • D. 

   Ogromna brzina prenosa podataka

  • E. 

   Heterogena softverska okruzenja

  • F. 

   Buffer overflow

 • 5. 
  Neporecivost je servis koji oznacava:
  • A. 

   Predajna strana ne moze da porekne da j eporuka ispravna

  • B. 

   Prijemna strana ne moze da porekne da je primila poruku

  • C. 

   Strana koja je primila poruku ne moze da porekne da je promenila poruku

  • D. 

   Strana koja je poslala poruku ne moze da porekne da je to uradila

 • 6. 
  Obeleziti karakteristike prakticno tajnog sifarskog sistema:
  • A. 

   Cena razbijanja sifrata pervazilazi vrednost otvorene informacije

  • B. 

   Zasniva se na algoritmu i kljucu

  • C. 

   Vreme za razbijanje sifrata je duze od vremena u kom informacija treba da bude tajna

  • D. 

   Kljuc za sifrovanje se iz prakticnih razloga moze slati komunikacionim kanalom

  • E. 

   Realizuje se softverski iz prakticnih razloga

 • 7. 
  Rec "bit" moze da se skrembluje na:
  • A. 

   3 nacina

  • B. 

   6 nacina

  • C. 

   8 nacina

  • D. 

   9 nacina

 • 8. 
  Kod sekvencijalnih sifara koristimo:
  • A. 

   Radni kljuc za generisanje inicijalnog stanja algoritma

  • B. 

   Oba kljuca u isto vreme

  • C. 

   Digitalno potpisivanje simetricnih kljuceva

  • D. 

   Sertifikat za prenos tajnih kljuceva

  • E. 

   Unutrasnji kljuc za generisanje radnog kljuca

 • 9. 
  Obelezite sta je karakteristicno za Cezarovu sifru:
  • A. 

   Polialfabetska sifra

  • B. 

   Monoalfabetska sifra

  • C. 

   Sifra supstitucije

  • D. 

   Sifra zamene

  • E. 

   Homofona sifra

 • 10. 
  Kod simetricnih sekvencijalnih sifarskih sistema:
  • A. 

   Kljuc se moze sifrovati kao i otvorena poruka

  • B. 

   Tajni kljuc ima jednokratnu upotrebu

  • C. 

   Kljuc se ne sme dostavljati komunikacionim kanalom

  • D. 

   Tajni kljuc se dostavlja komunikacionim kanalom

  • E. 

   Predajnik i prijemnik imaju isti kljuc

 • 11. 
  Karakteristicno za one-time pad je:
  • A. 

   Kljuc moze da se upotrebi samo jedanput za sifrovanje

  • B. 

   Kljuc moze da se upotrebi vise puta za sifrovanje

  • C. 

   Koristi se sifarski algoritam i kljuc

  • D. 

   Sifrat je duzine kao i otvoreni tekst

  • E. 

   Sifrat ima karakteristike slucajnog niza

 • 12. 
  Ako je poruka sifrovana apsolutno tajnim sifarskim sistemom
  • A. 

   Kljuc je poznat samo posiljaocu i primaocu

  • B. 

   Integritet poruke je obezbedjen

  • C. 

   Kljuc postoji samo kod posiljaoca

  • D. 

   Integritet poruke se ne moze narusiti

  • E. 

   Ne postoji integritet poruke

 • 13. 
  Obeleziti bezbednosne racunarske protokole:
  • A. 

   IpSec

  • B. 

   DNS

  • C. 

   AES

  • D. 

   SSL

  • E. 

   HTTP

  • F. 

   Kerberos

 • 14. 
  Napadi kod simetricnih sifara mogu biti realizovani na osnovu:
  • A. 

   Poznatih parova: otvoreni tekst - sifrat

  • B. 

   Statistickom analizom

  • C. 

   Pretrage unazad

  • D. 

   Poznatog algoritma

  • E. 

   Poznatog otvorenog teksta

  • F. 

   Poznatog sifrata

 • 15. 
  Kod sifre transpozicije:
  • A. 

   Sifrat je duzi od otvorenog teksta

  • B. 

   Slova se premestaju

  • C. 

   Slova se menjaju drugim slovima

  • D. 

   Slova se menjaju kodnom reci

  • E. 

   Utvrdjuje se korak zamne

 • 16. 
  Algoritmi koji vrse transformaciju nad jednim bitom ili bajtom nazivaju se:
  • A. 

   Inicajlni algoritmi

  • B. 

   Sekvencijalni algoritmi

  • C. 

   Binarni algoritmi

  • D. 

   Blokovski algoritmi

  • E. 

   Bitski algoritmi

 • 17. 
  Sifarski sistem sa javnim kljucem koristi:
  • A. 

   Privatni kljuc za sifrovanje, a javni za desiforvanje

  • B. 

   Privatni kljuc za sifrovanje i desifrovanje

  • C. 

   Javni kljuc za sifrovanje i desfirovanje

  • D. 

   Javni za sifrovanje, a privatni za desiforvanje

  • E. 

   Simetricni kljuc za desifrovanje

 • 18. 
  Osnovni bezbednosni koncepti su:
  • A. 

   Poverljivost

  • B. 

   Ravnomernost

  • C. 

   Integritet

  • D. 

   Slozenost

  • E. 

   Raspolozivost

  • F. 

   Jednoznacnost

  • G. 

   Nerazumljivost

  • H. 

   Pouzdanost

 • 19. 
  Supstitucija predstavlja:
  • A. 

   Sifre transpozicije

  • B. 

   Kodne knjige

  • C. 

   Sifre zamene

  • D. 

   Racunarski sigurne sifre

  • E. 

   One-Time pad

 • 20. 
  Obeleziti sta cini dvostruku transpoziciju:
  • A. 

   Transpozicija sifrata

  • B. 

   Transpozicija redova

  • C. 

   Transpozicija kolona

  • D. 

   Transpozicija kljuceva

  • E. 

   Transpozicija tabela

  • F. 

   Transpozicija tabela

 • 21. 
  "Otvoren tekst" u kriptologiji moze da bude:
  • A. 

   Poruka koja moze da se dodaje

  • B. 

   Slika

  • C. 

   Video signal

  • D. 

   Govorni signal

  • E. 

   Tekst

  • F. 

   Hardver

  • G. 

   Signal koji moze da se otvori

 • 22. 
  Sifra je ekonomicna ako je E=N(ST)/N(OT):
  • A. 

   E daleko manje od 1

  • B. 

   E daleko vece od 1

  • C. 

   E priblizno jedanko 1

  • D. 

   E razlicito od 1

 • 23. 
  Karakteristicno za Homofone sifre je:
  • A. 

   Sifrat je duzi od otvorenog teksta

  • B. 

   Sifrovanje se vrsi u grupama slova

  • C. 

   Sifrat je iste duzine kao i otvoren tekst

  • D. 

   Slova sa najvecom frekvencijom se sifruju na dva ili tri nacina

 • 24. 
  Integritet moze biti narusen u slucaju npada:
  • A. 

   Neovlascenih korisnika

  • B. 

   Autentifikovanih i autorizovanih korisnika

  • C. 

   Ovlascenih korisnika koji zloupotrebljavaju svoja prava

 • 25. 
  Nelinearnost kod sifre A5/1 se postize:
  • A. 

   Povremenim permutovanjem LPR

  • B. 

   Povratnom spregom koja je nelinearna

  • C. 

   Neuniformnim taktovanjem LPR

  • D. 

   Primenom funkcije ADD na izlazu iz registara

  • E. 

   Nelinearnim invertovanjem LPR

Back to Top Back to top