Diskretna Matematika 1. Kolokvijum

148 Questions | Total Attempts: 187

SettingsSettingsSettings
Diskretna Matematika 1. Kolokvijum - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Logika je nauka o?
  • A. 

   Metodama pravilnog misljenja

  • B. 

   Zakljucivanja

  • C. 

   Algoritmima

  • D. 

   Skupovima

 • 2. 
  Tvorac logike je?
  • A. 

   Aristotel

  • B. 

   Arhimed

  • C. 

   Euklid

  • D. 

   Platon

 • 3. 
  Aristotel je definisao pravila:
  • A. 

   Deduktivnog zakljucivanja

  • B. 

   Induktivnog zaključivanja

  • C. 

   Zaključivanja putem kontrapozicije (reducio ad absurdum)

  • D. 

   Zaključivanja putem kontraprimera

 • 4. 
  Matematicka logika je uticala na razvoj
  • A. 

   Digitalnih elektronskih racunara

  • B. 

   Industrijske revolucije

  • C. 

   Teorije grafova

  • D. 

   Digitrona

 • 5. 
  Egzistencijalni kvantor se cita:
  • A. 

   Svaki

  • B. 

   Ma koji

  • C. 

   Postoji

  • D. 

   Neki

 • 6. 
  Univerzalni kvantor se cita:
  • A. 

   Svaki

  • B. 

   Ma koji

  • C. 

   Bilo koji

  • D. 

   Neki

 • 7. 
  Negacija recenice: Svi prirodni brojevi su pozitivni.
  • A. 

   Svi prirodni brojevi nisu pozitivni

  • B. 

   Neki prirodni brojevi su pozitivni

  • C. 

   Neki prirodni brojevi nisu pozitivni

  • D. 

   Postoje prirodni brojevi koji nisu pozitivni

 • 8. 
  Negacija recenice: Postoje prirodni brojevi koji su veci od 10.
  • A. 

   Svi prirodni brojevi nisu veci od 10

  • B. 

   Svi prirodni brojevi su veci od 10

  • C. 

   Neki prirodni brojevi su manji od 10

  • D. 

   Postoje prirodni brojevi koji su manji od 10

 • 9. 
  Iskaz je recenica koja je:
  • A. 

   Moze samo da bude tacna ili netacna

  • B. 

   Uvek tacna

  • C. 

   Uvek netacna

  • D. 

   Ne znamo njenu tacnost

 • 10. 
  Iskaz se jos naziva:
  • A. 

   Sud

  • B. 

   Tautologija

  • C. 

   Kontrapozicija

  • D. 

   Recenica

 • 11. 
  Iskazna slova se obelezavaju:
  • A. 

   Malim slovima abecede

  • B. 

   Velikim slovima abecede

  • C. 

   Grckim slovima

  • D. 

   Specijalnim znacima

 • 12. 
  Istinitosna vrednost iskaza je:
  • A. 

   Tacno i netacno

  • B. 

   1 i 0

  • C. 

   True i false

  • D. 

   1 i 2

 • 13. 
  Recenica x+2=3 je:
  • A. 

   Nije iskaz

  • B. 

   Iskaz koji nije tacan

  • C. 

   Iskaz koji je tacan

  • D. 

   Iskaz

 • 14. 
  Recenica 1+2=3 je:
  • A. 

   Iskaz

  • B. 

   Iskaz koji je tacan

  • C. 

   Iskaz koji nije tacan

  • D. 

   Nije iskaz

 • 15. 
  Recenica 2+2=3 je:
  • A. 

   Iskaz

  • B. 

   Iskaz koji je tacan

  • C. 

   Iskaz koji nije tacan

  • D. 

   Nije iskaz

 • 16. 
  Osnovne logicke operacije su:
  • A. 

   Unija i presek

  • B. 

   Disjunkcija i konjukcija

  • C. 

   Sabiranje i oduzimanje

  • D. 

   Implikacija i ekvivalencija

 • 17. 
  Binarne logicke operacije su:
  • A. 

   Negacija

  • B. 

   Disjunkcija

  • C. 

   Konjukcija

  • D. 

   Ekvivalencija

 • 18. 
  Unarne logičke operacije su:
  • A. 

   Negacija

  • B. 

   Disjunkcija

  • C. 

   Konjukcija

  • D. 

   Ekvivalencija

 • 19. 
  Konjukcija je:
  • A. 

   Tacna je kada su iskazna slova tacna

  • B. 

   Uvek tacna

  • C. 

   Uvek netacna

  • D. 

   Netacna je kada iskazna slova imaju istu istinitosnu vrednost

 • 20. 
  Ekvivalencija je:
  • A. 

   Tačna je kada iskazna slova imaju istu istinitosnu vrednost

  • B. 

   Tačna je kada iskazna slova različitu istinitosnu vrednost

  • C. 

   Uvek tačna

  • D. 

   Uvek netačna

 • 21. 
  Implikacija p --> q se moze procitati i kao:
  • A. 

   Q je potreban uslov za p

  • B. 

   P je dovoljan uslov za q

  • C. 

   P je potreban uslov za q

  • D. 

   Q je dovoljan uslov za p

 • 22. 
  Ekvivalencija p <=> q se moze procitati i kao
  • A. 

   P je potreban i dovoljan uslov za q

  • B. 

   P je potreban uslov za q

  • C. 

   P ako q

  • D. 

   P akko q

 • 23. 
  Implikacija p => q se moze procitati i kao
  • A. 

   Ako p onda q

  • B. 

   Iz p sledi q

  • C. 

   Iz q sledi p

  • D. 

   P je pretpostavka posledice q

 • 24. 
  Pitagorina teorema je oblika:
  • A. 

   Ekvivalencije

  • B. 

   Disjunkcije

  • C. 

   Konjukcije

  • D. 

   Implikacije

 • 25. 
  Recenica, 'Ako su prave paralelne, onda one nemaju zajednicke tacke', moze se procitati i :
  • A. 

   Prave su paralelne, samo ako nemaju zajednicke tacke

  • B. 

   Paralelnost pravih je dovaljan uslov za nepostojanje zajednickih tacaka

  • C. 

   Paralelnost pravih je potreban uslov za nepostojanje zajednickih tacaka

  • D. 

   Nepostojanje zajednickih tacaka je potreban uslov za paralelnost pravih

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.