Matematika Kls 6

6 Soalan
Matematika Kls 6

BAB 2 TENTANG BILANGAN KUBIK ( PANGKAT 3 )

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Yang termasuk bilangan pangkat 3 adalah . . .  .
  • A. 

   5

  • B. 

   20

  • C. 

   27

  • D. 

   30

 • 2. 
  16 x 16 x 16 = . . . .
  • A. 

   4096

  • B. 

   1555

  • C. 

   5656

  • D. 

   4097

 • 3. 
  akar pangkat 3 dari 4913 adalah ....
  • A. 

   12

  • B. 

   18

  • C. 

   17

  • D. 

   20

 • 4. 
  sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 15 cm. volume kotak itu adalah ....
  • A. 

   3375

  • B. 

   5832

  • C. 

   2744

  • D. 

   5096

 • 5. 
  Akar pankat 3 dari 343 adalah ....
  • A. 

   8

  • B. 

   5

  • C. 

   9

  • D. 

   7

 • 6. 
  bilangan prima yang paling kecil adalah . . . .
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   1

  • D. 

   0