Kviz O Savremenoj Svetskoj Književnosti

20 Questions

Settings
Please wait...
Kviz O Savremenoj Svetskoj Knjievnosti

Kviz za učenike četvrtog razreda srednje škole, ali i za sve one koji žele da provere svoje znanje.


Questions and Answers
 • 1. 
  Poveži imena pisaca sa njihovim poreklom:
  • A. Gabrijel Garsija Markes
  • A.
  • B. Pablo Neruda
  • B.
  • C. Mario Vargas Ljosa
  • C.
  • D. Horhe Luis Borhes
  • D.
 • 2. 
  Njegovi najpoznatiji romani suPukovniku nema ko da piše Sto godina samoće Ljubav u doba kolereA njegovo ime je     
 • 3. 
  Poveži imena autora sa naslovima dela
  • A. Pablo Neruda
  • A.
  • B. Mario Vargas Ljosa
  • B.
  • C. Gabrijel Garsija Markes
  • C.
  • D. Hulio Kortasar
  • D.
  • E. Horhe Luis Borhes
  • E.
 • 4. 
  Ko je autor čuvenih psiholoških dramaStaklena menažerijaTramvaj zvani želјaMačka na usijanom limenom krovu   
 • 5. 
  Poveži autore I književne žanrove po kojima su prepoznatljivi.
  • A. Vilijam Fokner
  • A.
  • B. Isak Asimov
  • B.
  • C. Tomas Sterns Eliot
  • C.
  • D. Tenesi Vilijams
  • D.
 • 6. 
  Bio je sklon je incidentu i prekoračenju dozvolјenih građanskih normi. Pesnik poroka, kocke, razvrata... autor je proze Zabeleške jednog pokvarenjaka.Njegovo ime je   
 • 7. 
  Bio je predstavnik takozvane „izgubljene generacije“. Po profesiji novinar, ali proslavljen kao autor romana Za kim zvono zvoni, Zbogom oružje, Snegovi Kilimandžara, Imati i nemati...Njegovo ime je   
 • 8. 
  Poveži imena autora sa naslovima dela.
  • A. Norman Majler
  • A.
  • B. Irvin Šo
  • B.
  • C. Džon Apdajk
  • C.
 • 9. 
  Poveži nazive romana i žanrove  kojima pripadaju
  • A. U traganju za izgublјenim vremenom
  • A.
  • B. Kovači lažnog novca
  • B.
  • C. Mučnina
  • C.
 • 10. 
  Kroz svoje romane Žan Pol Sartr i Alber Kami izrazili su svoje filozofske stavove čoveku i njegovom odnosu prema sopstvenom postojanju. Napiši naziv tog filozofskog pravca.
 • 11. 
  Među navedenim piscima neki su se proslavili dramom apsurda. Obeleži njihova imena.
  • A. 

   Andre Žid

  • B. 

   Ežen Jonesko

  • C. 

   Žak Prever

  • D. 

   Semjuel Beket

  • E. 

   Marsel Prust

 • 12. 
  Autorka romana Hadrijanovi memoari je:
  • A. 

   Margerit Jursenar

  • B. 

   Margaret Dira

 • 13. 
  Poveži nazive dela sa imenima autora
  • A. Uliks
  • A.
  • B. Ka svetioniku
  • B.
  • C. Crno jagnje i sivi soko
  • C.
  • D. Pusta zemlјa
  • D.
  • E. Životinjska farma
  • E.
 • 14. 
  Kako se zove autor popularnog romana  Gospodar muva?
 • 15. 
  Obeleži naziv književne vrste kaja odgovara delima Harolda Pintera:Soba, Rođendan, Domar, Povratak, Stara vremena, Glasovi u tunelu?
  • A. 

   Roman

  • B. 

   Pripovetka

  • C. 

   Psihološka drama

 • 16. 
  Koje od navedenih dela Tomasa Mana ne pripada nizu?
  • A. 

   Budenbrokovi hronika

  • B. 

   Čarobni breg

  • C. 

   Smrt u Veneciji

  • D. 

   Doktor Faustus

 • 17. 
  Kako se zove autor romana Igra staklenih perli, Stepski vuk, Sidarta, Demijan?
 • 18. 
  Koji se od navedenih pisaca proslavio se delima Opera za tri Groša, Majka hrabrost i njena deca, Dobri čovek iz Sečuana, Kavkaski krug kredom?
  • A. 

   Ginter Gras

  • B. 

   Bertold Breht

  • C. 

   Peter Handke

 • 19. 
  Autor romana Fukoovo klatno zove se
 • 20. 
  Poveži imena autora i dela koja su napisali.
  • A. Mihail Bulgakov
  • A.
  • B. Boris Pasternak
  • B.
  • C. Aleksandar Solženjicin
  • C.
  • D. Milan Kundera
  • D.