JuŽna Europa

17 Pitanja

Settings
Please wait...
Juna Europa

Kratka provjera znanja nastavnih jedinica


Questions and Answers
 • 1. 
  Najveći broj stanovnika živi u okolici dva portugalska grada. Oni su...
  • A. 

   Porto i Madrid

  • B. 

   Barcelona i Bilbao

  • C. 

   Lisabon i Porto

  • D. 

   Lisabon i Sevilla

 • 2. 
  Sredozemlje okružuju Afrika, Europa i _____________
 • 3. 
  Ljeta u sredozemnoj klimi su...
  • A. 

   Vruča i vlažna

  • B. 

   Umjerena i s puno padalina

  • C. 

   Vruća i suha

  • D. 

   Vruča i sušna

 • 4. 
  Sredozemlje karakterizira...
  • A. 

   Makija

  • B. 

   Mješovite šume

  • C. 

   Tajga

  • D. 

   Tundra

 • 5. 
  Na prostoru Sredozemlja dodiruju se kulturni utjecaji...
  • A. 

   Rimskog carstva, bizanta i britanije

  • B. 

   Skandinavskih država

  • C. 

   Arapske, bizantske i romanske kulture

  • D. 

   Ništa od navedenog

 • 6. 
  Odredi kojoj državi pripada ova zastava.
  • A. 

   Malti

  • B. 

   Gibraltaru

  • C. 

   San Marinu

  • D. 

   Andori

  • E. 

   Andori

 • 7. 
  Odredi kojoj državi pripada slijedeća zastava.
  • A. 

   Španjolskoj

  • B. 

   Malti

  • C. 

   Grčkoj

  • D. 

   Albaniji

  • E. 

   Andori

 • 8. 
  Portugalski jezik je službeni jezik Argentine što je pokazatelj širenja europske kulture tijekom kolonizacije.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Portugal je poznat po proizvodnji....
  • A. 

   Pluta

  • B. 

   Automobila

  • C. 

   Zrakoplova

  • D. 

   Vlakova

 • 10. 
  Malta je otočna država u ___________ ____________________.
 • 11. 
  Odredi dva glavna grada....
  • A. 

   Atena

  • B. 

   Patras

  • C. 

   Madrid

  • D. 

   Barcelona

  • E. 

   Valencia

  • F. 

   Genova

 • 12. 
  U zastavi Grčke vidljiva su i vjerska obilježja stanovništva. Dakle većina Grka su...
  • A. 

   Rimokatolici

  • B. 

   Protestanti

  • C. 

   Pravoslavci

  • D. 

   Muslimani

  • E. 

   Ateisti

  • F. 

   Ništa od navedenog

 • 13. 
  Sredozemlje karatkerizira nedostatak kiše ljeti stoga ljudi skupljaju kišnicu na krovovima kuća i spremaju je u spremnike koje zovemo ___________________.
  • A. 

   Terase

  • B. 

   Gušterne ili nakapnice

  • C. 

   Makija

  • D. 

   Ponornice

 • 14. 
  Sveta Gora se nalazi na poluotoku Halkidiki pokraj grada Soluna. Čini je 12 samostana u kojima žive monasi iz različitih pravoslavnih crkava, a poznata je po tome što je ženama zabranjen pristup.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
         Čije zastave prepoznaješ?
  • A. 

   Andore i Portugala

  • B. 

   San Marina i Vatikana

  • C. 

   Malte i Albanije

  • D. 

   Grčke i Španjolske

 • 16. 
  Odredi koje državne zastave su prikazane...
  • A. 

   Italije i Malte

  • B. 

   Italije i Španjolske

  • C. 

   Portugala i Andore

  • D. 

   Portugala i Italije

  • E. 

   Ništa od navedenog

 • 17. 
  Borbe s bikovima odnosno  korida bila  je turistička atrakcija...
  • A. 

   Portugala

  • B. 

   Italije

  • C. 

   Španjolske

  • D. 

   Andore

  • E. 

   Grčke

  • F. 

   Albanije