Grile Finante Feaa - Brosura 50 - 2019 (1 Varianta Corecta)

50 Questions | Total Attempts: 4216

SettingsSettingsSettings
Grile Finante Feaa - Brosura 50 - 2019 (1 Varianta Corecta) - Quiz

Succes!


Questions and Answers
 • 1. 
  Finantarea temporara, ca modalitate de procurare a resurselor financiare necesare unei intreprinderi:
  • A. 

   Se asigura, in principal, pe baza creditelor bancare acordate de banci si pentru activitatea de exploatare

  • B. 

   Se realizeaza pe seama datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare si creditelor bancare pe termen lung

  • C. 

   Se realizeaza pe seama resurselor financiare reprezentate de capital, rezerve si imprumuturi pe termen lung

  • D. 

   Se asigura pe seama creditelor bancare pe termen scurt si a creditelor bancare pe termen mediu si lung

 • 2. 
  In evaluarea eficientei cheltuielilor publice pentru educatie (invatamant), in aprecierea efectelor acestora sunt luate in considerare:
  • A. 

   Cheltuielile indirecte de invatamant suportate din veniturile familiilor

  • B. 

   Cheltuielile directe finantate din fondurile publice

  • C. 

   „lipsa de castig” pe perioada studiilor a celor ce urmeaza diferite forme de invatamant

  • D. 

   Veniturile suplimentare obtinute de indivizi ca urmare a instruirii suplimentare

 • 3. 
  Ciclul de exploatare in desfasurarea activitatii unei intreprinderi (private):
  • A. 

   Include perioada in care se desfasoara procesele de achizitionare a unor bunuri de natura mijloacelor fixe

  • B. 

   Cuprinde operatiunile de imprumut, de achizitie a titlurilor de plasament, de cesiune a creantelor

  • C. 

   Cuprinde faza de aprovizionare cu bunuri si servicii si faza de productie in care se transforma bunurile si serviciile in produse finite

  • D. 

   Se refera la activitatile de productie in cadrul carora se prelucreaza materii prime si materiale, se obtin produse finite care se livreaza beneficiarilor interni si externi

 • 4. 
  In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii bugetului:
  • A. 

   Intocmirea de bugete extraordinare

  • B. 

   Practicarea sistemului de executie (exercitiu) in executia bugetului

  • C. 

   Practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului

  • D. 

   Scoaterea in afara bugetului a unor cheltuieli si acoperirea lor din venituri speciale

 • 5. 
  Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii:
  • A. 

   Bugetele extraordinare

  • B. 

   Clasificatia bugetara

  • C. 

   Bugetul de obiective

  • D. 

   Bugetul program

 • 6. 
  Din punct de vedere al continutului juridic, conceptul de buget exprima:
  • A. 

   Procese economice in forma baneasca de repartitie secundara a produsului intern brut

  • B. 

   Procese economice in forma baneasca de repartitie primara a produsului intern brut

  • C. 

   O lista cu veniturile si cheltuielile institutiilor publice

  • D. 

   Un act normativ care autorizeaza incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor publice

 • 7. 
  Cheltuielile publice cu acordarea de subventii sectorului privat:
  • A. 

   Nu erau acceptate in conceptia clasica despre cheltuielile publice

  • B. 

   Nu pot fi considerate o parghie financiara

  • C. 

   Nu pot fi utilizate ca mijloc de stimulare a exporturilor, acest rol revenind numai impozitelor

  • D. 

   Fac parte din categoria cheltuielilor pentru dezvoltarea sectorului economic de stat

 • 8. 
  Cheltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in categoria:
  • A. 

   Cheltuielilor virtuale

  • B. 

   Cheltuielilor de capital

  • C. 

   Cheltuielilor curente

  • D. 

   Cheltuielilor de transfer

 • 9. 
  Din punct de vedere economic, bugetul de stat reprezinta:
  • A. 

   Totalitatea sumelor de bani ce se acumuleaza la dispozitia statului

  • B. 

   Procese, tehnici de mobilizare a resurselor bugetare, precum si de utilizare a acestora sub forma cheltuielilor bugetare

  • C. 

   Un act prin care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile anuale ale statului

  • D. 

   Un tablou evaluativ si comparativ al cheltuielilor statului

 • 10. 
  Sursele de finantare externa a intreprinderilor sunt:
  • A. 

   Amortismente si rezerve

  • B. 

   Capitalul social subscris si varsat

  • C. 

   Profitul

  • D. 

   Datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare

 • 11. 
  Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor bugetare:
  • A. 

   Presupune inscrierea in buget a veniturilor si cheltuielilor dupa principiul „neto”

  • B. 

   Presupune finantarea cheltuielilor din ansamblul veniturilor

  • C. 

   Presupune asigurarea stabilitatii incasarilor din impozite si taxe

  • D. 

   Presupune inscrierea in buget a veniturilor si cheltuielilor dupa principiul „bruto”

 • 12. 
  Criteriul momentului in care se efectueaza cheltuielile publice si modul in care acestea afecteaza resursele financiare publice este specific:
  • A. 

   Clasificatie economice

  • B. 

   Clasificatiei functionale

  • C. 

   Clasificatiei financiare

  • D. 

   Clasificatiei administrative

 • 13. 
  Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe seama profitului defineste:
  • A. 

   Autofinantarea partiala neta in sens restrans

  • B. 

   Autofinantarea integrala neta in sens restrans

  • C. 

   Autofinantarea integrala bruta in sens larg

  • D. 

   Autofinantarea partiala neta in sens larg

 • 14. 
  Operatiunile speculative „a la baisse” se realizeaza atunci cand:
  • A. 

   Operatorii cumpara titluri la vedere la un curs mai scazut pentru a vinde la termen la un curs mai ridicat

  • B. 

   Operatorii anticipeaza o crestere a cursurilor titlurilor

  • C. 

   Operatorii vand titluri la vedere la un curs mai ridicat, pentru a cumpara la termen la un curs mai scazut

  • D. 

   Operatorii vand si cumpara titluri la vedere

 • 15. 
  Tot surplusul de valoare pe care o intreprindere il realizeaza ca urmare a activitatii desfasurate si care acopera integral cerintele de dezvoltare ale acesteia, exprima:
  • A. 

   Autofinantarea bruta, partiala, in sens restrans

  • B. 

   Autofinantarea bruta, partiala, in sens larg

  • C. 

   Autofinantarea neta, partiala, in sens larg

  • D. 

   Autofinantarea bruta, integrala, in sens restrans

 • 16. 
  Resursele financiare publice obtinute prin vanzarea de bonuri de tezaur se incadreaza in categoria:
  • A. 

   Resurselor (financiare publice) imprumutate pe termen mediu si lung

  • B. 

   Resurselor (financiare publice) fiscale

  • C. 

   Resurselor (financiare publice) extraordinare

  • D. 

   Resurselor (financiare publice) ordinare

 • 17. 
  Printre sursele de finantare a cheltuielilor publice cu invatamantul se pot regasi:
  • A. 

   Cheltuielile indirecte suportate din veniturile familiei (costuri de intretinere pe perioada studiilor: chirie, transport, hrana, etc.)

  • B. 

   Lipsa de castiguri a elevilor/studentilor pe durata studiilor

  • C. 

   Fondul bugetar

  • D. 

   Sporul de venit realizat de absolvent

 • 18. 
  In calcului caror indicatori de caracterizare a cheltuielilor publice ca fenomen financiar intervine defaltorul PIB:
  • A. 

   Coeficientului de elasiticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB

  • B. 

   Indicelui modificarii (cresterii) relative nominale a cheltuielilor publice

  • C. 

   Modificarii (cresterii) reale a cheltuielilor publice

  • D. 

   Modificarii (cresterii) nominale a cheltuielilor publice

 • 19. 
  Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la imprumuturile de stat (publice) sunt adevarate:
  • A. 

   Pot conduce la scaderea dobanzii pe piata financiara

  • B. 

   Sunt acordate de catre bancile cu capital de stat (aflate in proprietatea statului)

  • C. 

   Au caracter facultativ

  • D. 

   Se aseamana cu impozitele directe prin faptul ca ambele au un caracter benevol

 • 20. 
  In functie de natura valorilor mobiliare emise si negociate pe pietele financiare, se pot intalni:
  • A. 

   Piata la vedere

  • B. 

   Piata obligatiunilor

  • C. 

   Piata la termen

  • D. 

   Piata secundara

 • 21. 
  Documentatia depusa de Guvern la Parlament, in vederea dezbaterii si aprobarii bugetului, contine:
  • A. 

   Proiectul contrului de executie bugetara pentru anul bugetar urmator

  • B. 

   Proiectul legii finantelor publice

  • C. 

   Proiectul de lege de aprobare a clasificatiei bugetare

  • D. 

   Proiectul de lege bugetara anuala, cu veniturile si cheltuielile bugetare

 • 22. 
  Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de plata a impozitului este:
  • A. 

   Destinatarul impozitului

  • B. 

   Suportatorul impozitului

  • C. 

   Obiectul impozitului

  • D. 

   Contribuabilul impozitului

 • 23. 
  Spre deosebire de bursele de valori, pe pietele interdealeri („over the counter”):
  • A. 

   Preturile titlurilor nu pot fi diferite de la o firma de dealer la alta

  • B. 

   Tranzactiile de vanzare sau cumparare a titlurilor se negociaza prin intermediul firmelor de broker

  • C. 

   Conditiile de acces sunt mai permisive

  • D. 

   Nu pot cota decat societati de importanta nationala

 • 24. 
  Caracterul regresiv al sarcinii fiscale, in cazul impozitelor indirecte, consta in aceea ca:
  • A. 

   Suportatorii acestora apar in situatia de contribuabili numai in masura in care achizitioneaza si consuma bunuri si servicii in al caror pret sunt incluse aceste impozite

  • B. 

   Presupun cheltuieli mai reduse de colectare a acestora ca venit al statului

  • C. 

   In cazul acestor impozite nu opereaza criteriul venitului minim neimpozabil

  • D. 

   Afecteaza in mod deosebit veniturile mici, deoarece se percep, de regula, la bunurile de larg consum, care detin o pondere insemnata in consumul personal

 • 25. 
  Fondul de rulment brut se poate determina ca diferenta intre:
  • A. 

   Activele imobilizate si activele circulante

  • B. 

   Resursele totale (capital permanent si resurse de trezorerie) si activele imobilizate

  • C. 

   Stocuri si datoriile curente

  • D. 

   Activele circulante si datoriile pe termen scurt

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.