Golfreglerne: Lær nyhederne - Eksamens-version.
64 Spørgsmål


Denne quiz er om 2019-reglerne og vedrører hovedsageligt de situationer, hvor reglerne er ændret.

Quizzen er derfor perfekt til at "aflære" de gamle regler!

Dette er en eksamensudgave af quizzen, hvor der er 64 spørgsmål, som du skal svare på allesammen. Du skal have mindst 80 % rigtige for at bestå og for at få dit diplom på, at du er "2019-klar"!

Når du er færdig, får du - kun hvis du har bestået - oplyst de rigtige svar, samt en GRUNDIG forklaring samt regelhenvisninger til hvert enkelt spørgsmål/svar.

Medlemmer af Oswald Academy har ret til at få denne quiz på deres hjemmeside, samt at få den i PDF-udgaver og Word-udgaver til frit brug.

God fornøjelse!

OSWALD ACADEMY

Brian Nygaard Oswald
[email protected]

Please wait...