Intrebari Teoretice Contabilitate Feaa (Fara Probleme)

128 Questions | Total Attempts: 5717

SettingsSettingsSettings
Intrebari Teoretice Contabilitate Feaa (Fara Probleme) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Care dintre urmatorii utilizatori sunt interesati, cu precadere, de informatii privind continuitatea activitatii:
  • A. 

   Creditorii financiari

  • B. 

   Clientii

  • C. 

   Investitorii

 • 2. 
  Care dintre principiile sau conventiile contabile are legatura directa cu imaginea fidela a performantelor financiare?
  • A. 

   Continuitatea activitatii

  • B. 

   Evaluarea separata a elementelor de activ si datorii

  • C. 

   Independenta exercitiului

  • D. 

   Pragul de semnificatie

 • 3. 
  Aplicarea principiului (conventiei) necompensarii presupune: 1. nu este admisa compensarea intre elementele de activ si cheltuieli 2. nu este admisa compensarea intre elemente de datorii si venituri 3. nu este admisa compensarea intre elemente de activ si datorii 4. nu este admisa compensarea intre elemente de venituri si cheltuieli
  • A. 

   1 si 4

  • B. 

   1 si 2

  • C. 

   2 si 4

  • D. 

   3 si 4

 • 4. 
  Dubla reprezentare in contabilitate se realizeaza prin ecuatia
  • A. 

   Activ = Capital propriu + Datorii

  • B. 

   Debitul conturilor = Creditul conturilor

  • C. 

   Capital propriu = Active – Datorii

  • D. 

   Rezultat financiar = Venituri – Cheltuieli

 • 5. 
  Dubla inregistrare in contabilitate se realizeaza prin ecuatia:
  • A. 

   Activ = Capital propriu + Datorii

  • B. 

   Debitul conturilor = Creditul conturilor

  • C. 

   Capital propriu = Active – Datorii

  • D. 

   Rezultat financiar = Venituri – Cheltuieli

 • 6. 
  Care dintre relatiile de calcul ale activului net contabil este corecta?
  • A. 

   Capitalurile proprii + datorii

  • B. 

   Activ bilantier – active fictive – datorii

  • C. 

   Capitaluri proprii + datorii pe termen lung

  • D. 

   Activ bilantier + posturi de regularizare – datorii

 • 7. 
  Prin ce relatie se obtine capitalul propriu?
  • A. 

   Activ – cheltuieli

  • B. 

   Activ – pasiv

  • C. 

   Activ – datorii

  • D. 

   Venituri – cheltuieli

  • E. 

   Activ – venituri

 • 8. 
  Precizati care element nu a fost incadrat corect in bilant:
  • A. 

   Avansuri acordate furnizorilor (active circulante)

  • B. 

   Timbre fiscale si postale (active circulante)

  • C. 

   Avansuri de trezorerie (active circulante)

  • D. 

   Decontari cu asociatii privind capitalul (active circulante)

  • E. 

   Avansuri primite de la clienti (active circulante)

 • 9. 
  Care elemente nu au fost incadrate corect?
  • A. 

   Timbre fiscale si postale (datorii fiscale)

  • B. 

   Timbre fiscale si postale (active circulante)

  • C. 

   Imprumuturi acordate pe termen lung (imobilizari financiare)

  • D. 

   Decontari cu asociatii privind capitalul (active circulante)

 • 10. 
  Unul dintre urmatoarele active nu este clasificat ca activ curent:
  • A. 

   Stocurile achizitionate

  • B. 

   Stocurile realizate (produse) de unitate

  • C. 

   Creantele comerciale

  • D. 

   Titlurile de plasament care se asteapta sa fie realizate in 12 luni de la data bilantului

  • E. 

   Titlurile de plasament care se asteapta sa fie realizate intr-o perioada ce depaseste 12 luni de la data bilantului

 • 11. 
  Care este obiectivul principal al contabilitatii financiare?
  • A. 

   Furnizarea informatiilor pentru necesitati proprii

  • B. 

   Determinarea relatiilor unitatii cu ceilalti agenti economici (furnizori, clienti, organe fiscale, banci, public)

  • C. 

   Furnizarea informatiilor necesare tertilor (clienti, furnizori, banci, salariati, organe fiscale)

  • D. 

   Furnizarea informatiilor necesare atat pentru cerintele interne ale entitatilor, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile guvernamentale si alti utilizatori

  • E. 

   Niciun raspuns nu este corect

 • 12. 
  Rezultatul exercitiului se stabileste la sfarsitul perioadei de gestiune si apare:
  • A. 

   Ca efect al inchiderii conturilor de cheltuieli si a celor de venituri ale exercitiului financiar respectiv

  • B. 

   Sub forma profitului, daca veniturile perioadei de gestiune sunt mai mari decat cheltuielile aceleiasi perioade

  • C. 

   Sub forma pierderii, cand cheltuielile perioadei depasesc veniturile aceleiasi perioade

  • D. 

   Intotdeauna in capitalurile proprii

 • 13. 
  Investitiile financiare pe termen scurt cuprind:
  • A. 

   Actiunile achizitionate de unitate la entitatile afiliate, obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte valori mobiliare cumparate de agentul economic in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt

  • B. 

   Drepturile sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul altor unitati, care asigura unitatii detinatoare exercitarea unui control sau a unei influente notabile, respectiv realizarea unui profit

  • C. 

   Acele titluri pe care unitate le dobandeste, in vederea realizarii unor venituri financiare, fara a putea interveni in gestiunea unitatii emitente

 • 14. 
  Independenta financiara a intreprinderilor este ilustrata de urmatoarea relatie:
  • A. 

   Capital strain mai mic decat capital propriu

  • B. 

   Capital strain egal cu capital propriu

  • C. 

   Capital strain mai mare decat capital propriu

 • 15. 
  Care sunt structurile situatiilor financiare?
  • A. 

   Active, datorii, active nete

  • B. 

   Active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli

  • C. 

   Datorii nete, active nete, venituri, cheltuieli

  • D. 

   Active, datorii, capitaluri proprii

 • 16. 
  Termenul de pasiv cuprinde:
  • A. 

   Activ brut

  • B. 

   Capitaluri proprii

  • C. 

   Datorii pe termen lung

  • D. 

   Datorii pe termen scurt

  • E. 

   Datorii totale

 • 17. 
  Capitalul propriu este posibil sa aiba valoare negativa?
  • A. 

   Da, daca datoriile sunt mai mari decat capitalurile proprii

  • B. 

   Da, daca pierderile sunt mai mari decat celelalte resurse proprii

  • C. 

   Nu

 • 18. 
  In ce situatii, entitatea foloseste contul 4428 „TVA neexigibila”? 1. cumparari/livrari de bunuri si/sau servicii fara sosirea facturii 2. exportul de bunuri si servicii 3. vanzarile de bunuri si prestarile de servicii cu plata in rate 4. vanzarea de imobilizari corporale altor entitati 5. acordarea echipamentului de lucru angajatilor, cu plata ulterioara
  • A. 

   1, 4, 5

  • B. 

   1, 2, 5

  • C. 

   1, 2, 4

  • D. 

   1, 3, 5

 • 19. 
  Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse de la inceputul si sfarsitul perioadei de gestiune nu influenteaza:
  • A. 

   Valoarea adaugata

  • B. 

   Veniturile din vanzarea marfurilor

  • C. 

   Productia exercitiului

 • 20. 
  Intr-o economie dominanta de inflatie, care dintre metodele de evaluare a stocurilor iesite din gestiune corespunde principiului prudentei?
  • A. 

   Pretul ultimului lot intrat

  • B. 

   Pretul primului lot intrat

  • C. 

   Costul mediu ponderat

  • D. 

   Pretul identificat la intrare al lotului iesit

  • E. 

   Pretul prestabilit +/- diferente de pret

 • 21. 
  Care dintre metodele de evaluare a stocurilor la iesirea din gestiune pentru consum avantajeaza intreprinderea din punct de vedere fiscal, in conditii de inflatie?
  • A. 

   Metoda LIFO

  • B. 

   Metoda identificarii specifice

  • C. 

   Metoda costurilor standard

  • D. 

   Metoda FIFO

  • E. 

   Metoda costului mediu ponderat

 • 22. 
  Care dintre metodele de evaluare a stocurilor la iesirea din gestiune nu este prevazuta in legislatia romaneasca?
  • A. 

   Metoda costului mediu ponderat (CMP)

  • B. 

   Metoda FIFO

  • C. 

   Metoda NIFO

  • D. 

   Metoda LIFO

 • 23. 
  La ce valori permite legislatia romaneasca evaluarea stocurilor la intrarea in entitate?
  • A. 

   Costul efectiv de achizitie, costul efectiv de productie, costul standard (prestabilit), cu conditia evidentierii distincte a diferentei de pret, valoarea de aport, valoarea justa

  • B. 

   Costul efectiv de achizitie, costul prestabilit de achizitie, pretul de vanzare

  • C. 

   Valoarea ca aport, pretul de vanzare, pretul din factura furnizorului

  • D. 

   Costul prestabilit de achizitie, pretul prestabilit de productie, valoarea de aport

  • E. 

   Costul efectiv de productie, costul prestabilit de productie, pretul de vanzare

 • 24. 
  La iesirea din gestiune, stocurile pot fi evaluate utilizand una dintre metodele:
  • A. 

   Costul unitar mediu ponderat, FIFO, LIFO, identificarea specifica

  • B. 

   Costul unitar mediu ponderat, LIFO

  • C. 

   Identificarii specifice, costul standard (prestabilit)

  • D. 

   Costul unitar mediu ponderat, FIFO, LIFO

  • E. 

   Identificarii specifice, costul mediu ponderat, FIFO, LIFO, costul standard, pretul de vanzare

 • 25. 
  La activele imobilizate si la stocuri, valoarea de inventar se stabileste in functie de:
  • A. 

   Valoarea de intrare

  • B. 

   Valoarea contabila

  • C. 

   Valoarea nominala

  • D. 

   Utilitatea bunului in unitate

  • E. 

   Utilitatea bunului in unitate, starea acestuia si pretul pietei

Back to Top Back to top