AKHLAK ISLAMIAH TAHUN 5

5 Questions
Akhlak Islamiah Tahun 5

Kuiz ini adalah untuk menguji pemahaman dan ingatan murid tahun 5

Please wait...
Questions and Answers
  • 1. 
    YANG MANAKAH MERUPAKAN ADAB TERHADAP KEDUA IBUBAPA?
    • A. 

      Menolong ibu memasak di dapur.

    • B. 

      Bermasam muka.

    • C. 

      Sombong.

    • D. 

      Bergaduh bersama adik di halaman rumah.

  • 2. 
    HUKUM KEWAJIPAN TERHADAP IBUBAPA ADALAH...
    • A. 

      Sunat

    • B. 

      Haram

    • C. 

      Wajib

    • D. 

      Makruh

  • 3. 
    PERBUATAN ALI MEMUKUL IBUNYA ADALAH SUATU PERBUATAN YANG BERADAB.
    • A. 

      Betul

    • B. 

      Salah

  • 4. 
    MUHAMMAD SENTIASA____________ BAPANYA DI KEBUN.
  • 5. 
    SUAIKAN PERLAKUAN BERIKUT.
    • A. memasak
    • A.
    • B. mencuci kereta
    • B.
    • C. bermain bola
    • C.