Akhlak Islamiah Tahun 5

5 Questions
Akhlak Islamiah Tahun 5

Kuiz ini adalah untuk menguji pemahaman dan ingatan murid tahun 5

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  YANG MANAKAH MERUPAKAN ADAB TERHADAP KEDUA IBUBAPA?
  • A. 

   Menolong ibu memasak di dapur.

  • B. 

   Bermasam muka.

  • C. 

   Sombong.

  • D. 

   Bergaduh bersama adik di halaman rumah.

 • 2. 
  HUKUM KEWAJIPAN TERHADAP IBUBAPA ADALAH...
  • A. 

   Sunat

  • B. 

   Haram

  • C. 

   Wajib

  • D. 

   Makruh

 • 3. 
  PERBUATAN ALI MEMUKUL IBUNYA ADALAH SUATU PERBUATAN YANG BERADAB.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 4. 
  MUHAMMAD SENTIASA____________ BAPANYA DI KEBUN.
 • 5. 
  SUAIKAN PERLAKUAN BERIKUT.
  • A. memasak
  • A.
  • B. mencuci kereta
  • B.
  • C. bermain bola
  • C.