Akhlak Islamiah Tahun 5

5 Questions | Attempts: 8551

SettingsSettingsSettings
Akhlak Islamiah Tahun 5 - Quiz

Kuiz ini adalah untuk menguji pemahaman dan ingatan murid tahun 5


Questions and Answers
 • 1. 
  YANG MANAKAH MERUPAKAN ADAB TERHADAP KEDUA IBUBAPA?
  • A. 

   Menolong ibu memasak di dapur.

  • B. 

   Bermasam muka.

  • C. 

   Sombong.

  • D. 

   Bergaduh bersama adik di halaman rumah.

 • 2. 
  HUKUM KEWAJIPAN TERHADAP IBUBAPA ADALAH...
  • A. 

   Sunat

  • B. 

   Haram

  • C. 

   Wajib

  • D. 

   Makruh

 • 3. 
  PERBUATAN ALI MEMUKUL IBUNYA ADALAH SUATU PERBUATAN YANG BERADAB.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 4. 
  MUHAMMAD SENTIASA____________ BAPANYA DI KEBUN.
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.