ტესტი გეოგრაფიაში

27

2013 სასწავლო წლის გეოგრაფიის პროგრამის მიხედვით 

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ვინ ჩაუდგა სათავეში ფერნანდო მაგელანის გარდაცვალების შემდგომ მის ექსპედიციას?
  • A. 

   ბართლომეუ დიასი

  • B. 

   ამერიგო ვესპუჩი

  • C. 

   ათანასე ნიკიტინი

  • D. 

   სებასტიან ელ-კანო

 • 2. 
  Aქვეყანაში ურბანიზაცის დონე 80%,B ქვეყანაში 74%,რომელია სწორი მსჯელობა
  • A. 

   Aდა Bქვეყნები განვითარებული ქვეყნებია

  • B. 

   Aქვეყანა განვითარებული ქვეყანაა Bქვეყანა განვითარებადი

  • C. 

   Aქვეყანა განვითარებადი ქვეყანაა,B ქვეყანა განვითარებული

  • D. 

   AდაBქვეყნები განვითარებადი ქვეყნებია

 • 3. 
  .ამოწურვად აღდგენად რესურსს განეკუთვნება:
  • A. 

   მტკნარი წყალი

  • B. 

   ნიადაგი

  • C. 

   რკინის მადანი

  • D. 

   მზის ენერგია

 • 4. 
  რა ეწოდება ჰაერის მასების მოძრაობას?
  • A. 

   ფიონი

  • B. 

   ვერტიკალური გრადიენტი

  • C. 

   ატმოსფეროს ცირკულაცია

  • D. 

   სეცესია

 • 5. 
  ღვარცოფი გავრცელებულია იქ,სადაც
  • A. 

   ფხვიერი ქანები და ხშირი თავსხმა წვიმებია

  • B. 

   კრისტალური ქანები და თერმული წყლებია

  • C. 

   ვულკანური ქანები და მაღალი მთებია

  • D. 

   მინერალური წყლებია

 • 6. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელია ტრანს სასაზღვრო მდინარე?
  • A. 

   ყვირილა

  • B. 

   რიონი

  • C. 

   მტკვარი

  • D. 

   თერგი

 • 7. 
  ჩამოთვლილთაგან,რომელი ფაქტორით იყო გამოწვეული 1997 წელს სვანეთიდან მოსახლეობის მასიური მიგრაცია ქვემო ქართლში?
  • A. 

   ეკონომიკური

  • B. 

   პოლიტიკური

  • C. 

   კულტურული

  • D. 

   ეკოლოგიური

 • 8. 
  რამდენჯერ მოხდა „ნატოს გაფართოება?
  • A. 

   6 ჯერ

  • B. 

   7 ჯერ

  • C. 

   4 ჯერ

  • D. 

   5 ჯერ

 • 9. 
  იპოვეთ სწორი მსჯელობა:
  • A. 

   საქართველოში განვითარებული შიდა მიგრაციული პროცესებიდან აღსანიშნავია მოსახლეობის გადასვლა ქალაქიდან სოფლად;

  • B. 

   საქართველოში ოფიციალურად რეგისტრირებული 98 საქალაქო დასახლებიდან 54 ქალაქი და 44 დაბაა;

  • C. 

   ბორჯომი,გაგრა,სურამი,ხაშური და ფოთი საკურორტო საქალაქო დასახლებებია

  • D. 

   2000 წლისათვის ურბანიზაციის დონემ საქართველოში 89%შეადგინა,რაც აღემატება ოფლიოს,ისე ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს

 • 10. 
  მსოფლიო მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ცხოვრობს
  • A. 

   სუბეკვატორულ და სუბტროპიკულ კლიმატურ სარტყლებში

  • B. 

   ეკვატორულ და სუბარქტიკულ კლიმატურ სარტყლებში

  • C. 

   ზომიერი და ანტარქტიკულ კლიმატურ სარტყლებში

  • D. 

   ტროპიკულ და ზომიერ კლიმატურ სარტყლებში

 • 11. 
  რომელია არასწორეი მსჯელობა
  • A. 

   დასახლებულ პუნქტს სადაც 200კაცზე ნაკლები ცხოვრობს პატარა სოფელი ეწოდება

  • B. 

   2002 წლის აღწერით საქართველოში 162 პატარა სოფელი გაუკაცრიელდა

  • C. 

   დიდი სოფლებია(5000-ზე მეტი მცხოვრებით)სადახლო,დიღომი,მარტყოფი,სართიჭალა

  • D. 

   საქართველოს სოფლების ნახევარზე მეტი ზ.დ. 2000მეტრს ზემოთაა

 • 12. 
  თიანეთსა და ჟებოტას შორის მანძილი 2კმ-ია.რა მანძილი იქნება მათ შორის1:10 000 მასშტაბიან რუკაზე?
  • A. 

   30 მ

  • B. 

   5 სმ

  • C. 

   20 სმ

  • D. 

   2 მ

 • 13. 
  რა სიმაღლისაა მთა,თუ მის ძირში ჰაერის ტემპერატურა +26°С-ია,ხოლო წვერზე -10°С
  • A. 

   6000

  • B. 

   4500

  • C. 

   4000

  • D. 

   5500

 • 14. 
  რომელ სარტყელში მიზდევენ მეურნეობას?
  • A. 

   ტუნდრაში

  • B. 

   სტეპებში

  • C. 

   ტაიგაში

  • D. 

   ტუნდრასა და ტყეტუნდრაში

 • 15. 
  გემებსა და ხომელდებს შორის შესაბამისობათა მართებული წყვილი წარმოდგენილია 
  • A. 

   ,,ვიქტორია’’–ჯეიმს კუკი

  • B. 

   ,,ნინია’’ – ქრისტოფორე კოლუმბი

  • C. 

   ,,ვოსტოკი’’ – რუალდ ამუნდსენი

  • D. 

   ,,ფრამი’’ – ვასკო და გამა

 • 16. 
  მსოფლიოს რომელი რეგიონი უკავშირდება ტორნადოების ინტენსიური წარმოქმნის ადგილებს?
  • A. 

   ხმელთაშუაზღვისპირეთი

  • B. 

   წყნაროკეანური კუნძულების რკალი

  • C. 

   ამაზონია

  • D. 

   ჩრდილოეთ ამერიკის დიდი ვაკეები

 • 17. 
  ანდების ქვეყნები მდიდარია
  • A. 

   ნავთობითა და ბუნებრივი აირით

  • B. 

   სპილენძითა და პოლიმეტალური მადნებით

  • C. 

   მარგანეცითა და ფოსფორიტებით

  • D. 

   ტორფითა და საწვავი ფიქლებით

 • 18. 
  რომელია რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ადმინისტრაციული ცენტრი?
  • A. 

   მესტია

  • B. 

   ონი

  • C. 

   ამბროლაული

  • D. 

   ცაგერი

 • 19. 
  რომელი კუნძულები არ შედის მალაის არქიპელაგში?
  • A. 

   კ.სულავესი

  • B. 

   კ.მინდანაო

  • C. 

   კ.სერამი

  • D. 

   კ.იავა

 • 20. 
  • რომელი მდინარე განეკუთვნება მდინარე მტკვრის აუზს?
  • A. 

   სუფსა

  • B. 

   ტეხური

  • C. 

   ალგეთი

  • D. 

   კინტრიში

 • 21. 
  უმსხვილესი ნავთობმომპოვებელი რეგიონია?
  • A. 

   ვენესუელა

  • B. 

   იტალია

  • C. 

   გერმანია

  • D. 

   ჩრდილოეთ კორეა

 • 22. 
  საქართველოს მდინარეთა უდიდესი ნაწილი სიგრძით ნაკლებია?
  • A. 

   100 კმ-ზე

  • B. 

   10 კმ-ზე

  • C. 

   5 კმ –ზე

  • D. 

   15 კმ-ზე

 • 23. 
  მოსახლეობის სიმჭიდროვე გამოითვლება?
  • A. 

   ტერიტორიის ფართობის გაყოფით მოსახლეობის რაოდენობაზე

  • B. 

   მოსახლეობის რაოდენობის გაყოფით ტერიტორიის ფართობზე

  • C. 

   ტერიტორიის ფართობის გაყოფით ქალაქების რიცხვზე

  • D. 

   მოსახლეობის რაოდენობის გაყოფით ქალაქების რიცხვზე

 • 24. 
  რომელ ქვეყანაზეა საუბარი?  ეს ქვეყანა, რომელიც ძირითადად ემიგრანტებისგან შეიქმნა, შედის ბრიტანეთის დანამეგობრობაში, აქვს 2 სახელმწიფო საზღვარიერთსა და იმავე ქვეყანასთან, ფლობს მრავალფეროვან ბუნებრივ რესურსებს და აქვს 2 სახელმწიფო ენა
  • A. 

   ავსტრალია

  • B. 

   მექსიკა

  • C. 

   ინდოეთი

  • D. 

   კანადა

 • 25. 
  მოცემულ რუკაზე წითელი ფერით გამოსახულია : 
  • A. 

   ეგადის კ–ები

  • B. 

   ბალეარის კ–ები

  • C. 

   ივისა

  • D. 

   ანდამანის კ–ები

 • 26. 
  დიაგრამაზე მოცემულია ინტერნეტის მომხმარებელთა დემოგრაფია გაერთიანებულ სამეფოში , ლეგენდაში მოცემულია :
  • A. 

   ინტენსიური მომხმარებლების რაოდენობა

  • B. 

   ასაკობრივი ჯგუფები

  • C. 

   მომხმარებელთა რაოდენობა სხვა ქვეყნებთან შედარებით

  • D. 

   მომხმარებელთა საშუალო რაოდენობები

 • 27. 
  რუკაზე გამოსახული ყავისფერი ობიექტია : 
  • A. 

   სუეცის მუჰაფაზა

  • B. 

   გიეზელაუს არხი

  • C. 

   კილის მუჰაფაზა

  • D. 

   ასმაშის უღელტეხილი