इयत्ता ७ वी इतिहास पाठ -३

16 Questions | Attempts: 133

SettingsSettingsSettings
   - - Quiz

सूचना- सदर प्रश्नपत्रिका निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असून प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावा, वेळेची मर्यादा नाही


Questions and Answers
 • 1. 
  सूरदास यांनी------- हे काव्य लिहिले
  • A. 

   सूरसागर

  • B. 

   परम रहस्य

  • C. 

   सूत्रपाठ

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  शिखांचा पवित्र --------ग्रंथ आहे
  • A. 

   रामचरित मानस

  • B. 

   ग्रंथ साहिब

  • C. 

   परमरहस्य

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  शेख निजामुद्दीन अवलिया हे एक थोर --------संत होते
  • A. 

   शीख

  • B. 

   सुफी

  • C. 

   वारकरी

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  नायनार हे------- होते
  • A. 

   विष्णू भक्त

  • B. 

   शिवभक्त

  • C. 

   हनुमान भक्त

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  अळवार हे ------- होते
  • A. 

   शिवभक्त

  • B. 

   विष्णू भक्त

  • C. 

   कृष्णभक्त

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  भाषा आणि धर्म यांची विविधता हे भारतीय समाजाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  उत्तर भारतात संत रोहिदास यांनी भक्तीचे महत्त्व सांगितले
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  बंगालमध्ये चैतन्य महाप्रभू यांनी कृष्ण भक्तीचे महत्त्व सांगितले
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  संत मीराबाई मेवाडच्या राजघराण्यातील होत्या
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  गुरु नानक यांनी महाराष्ट्रात महानुभाव पंथ प्रवर्वित केला
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  उत्तर भारतात यांनी------- भक्तीचे महत्त्व सांगितले
  • A. 

   संत रामानंद

  • B. 

   चैतन्य महाप्रभू

  • C. 

   बसवेश्वर

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  लिंगायत विचारधारेचे प्रसारक------
  • A. 

   संत मीराबाई

  • B. 

   चक्रधर स्वामी

  • C. 

   बसवेश्वर

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  मेवाडच्या राजघराण्यातील संत_----------
  • A. 

   तुलसीदास

  • B. 

   गुरुगोविंद सिंग

  • C. 

   मिराबाई

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  संत मीराबाईनी ---------चा महिमा सांगितला
  • A. 

   कृष्णभक्ती

  • B. 

   विष्णू भक्ती

  • C. 

   शिवभक्ती

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  संत तुलसीदासांच्या------या ग्रंथात रामभक्ती च्या सुंदर अविष्कार झालेला आढळतो
  • A. 

   श्रीमद्भगवद्गीता

  • B. 

   रामचरित मानस

  • C. 

   रामायण

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.