ศาสนากับการสร้างสรรค์งานดนตรี

10 Questions | Total Attempts: 103

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ศาสนากับการสร้างสรรค์งานดนตรี

เพราะเนื้อหายาก จึงต้องทำให้ง่าย เพื่อการจำและนำไปใช้ เป็นการลดเวลาเรียนเพิ่ม วลารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาและบ คคลทั่วไปที่มีความสนใจ จัดทำโดยครูสมเกียรติ เวชภูติ


Questions and Answers
 • 1. 
  รู้หรือไม่ เครื่องดนตรีใดต่อไปนี้นำมาใช้บรรเลงในโบสถ์ เป็นครั้งแรก
  • A. 

   คีบอร์ด

  • B. 

   ออร์แกน

  • C. 

   กีตาร์

  • D. 

   กลอง

 • 2. 
  เมื่อครั้งในอดีต ในโบสถ์นิยมเล่นเพลงบทสวดทำนองเก่าแก่ของชนกลุ่มใด
  • A. 

   ชาวยิว

  • B. 

   ชาวกอท

  • C. 

   ชาวเซิร์บ

  • D. 

   ชาวสลาฟ

 • 3. 
  เพลงสวด ในอดีต เราเรียกว่าอะไร
  • A. 

   Nsalm

  • B. 

   Msalm

  • C. 

   Psalm

  • D. 

   Jsalm

 • 4. 
  นักร้องประจำโบสถ์ เราเรียกว่าอะไร
  • A. 

   Bhoir

  • B. 

   Choir

  • C. 

   Dhoir

  • D. 

   Fhoir

 • 5. 
  เพลงบทสวดในโบสถ์เมื่อครั้งอดีต คำร้องใช้ภาษาอะไร
  • A. 

   ภาษาสเปน

  • B. 

   ภาษาละติน

  • C. 

   ภาษาเบงกาลี

  • D. 

   ภาษาโปรตุเกส

 • 6. 
  ในราวศตวรรษที่ 12 ที่ฝรั่งเศษใต้ ตื่นตัวด้านดนตรีมาก จึงเกิดนักดนตรีขึ้นหลายพวก และพวกที่มีชื่อว่า"ทรูบาดัวช์"(Troubadours)คือกลุ่มใดต่อไปนี้
  • A. 

   พวกกษัตริย์

  • B. 

   พวกขุนนาง

  • C. 

   พวกชาวบ้าน

  • D. 

   พวกขอทาน

 • 7. 
  ในราวศตวรรษที่ 13 ประเทศใดต่อไปนี้เป็นศูนย์กลางทางดนตรี
  • A. 

   อิตาลี่

  • B. 

   ฝรั่งเศส

  • C. 

   เบลเยี่ยม

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 8. 
  เพลงขับร้องประสานเสียงทางศาสนา ที่มี 3 แนว เราเรียกว่าอะไร
  • A. 

   Motet

  • B. 

   Notet

  • C. 

   Potet

  • D. 

   Sotet

 • 9. 
  การร้องเพลงประสานเสียง 4 แนว คือ Soprano,Alto,Tenor,Bass ถือว่าเป็นแบบมาตรฐาน ที่เราเรียกว่าอะไร
  • A. 

   Chorus

  • B. 

   Shorus

  • C. 

   Thorus

  • D. 

   Whorus

 • 10. 
  เครื่องดนตรีประเภท"เครื่องเป่า"นำมาใช้ในโบสถ์และวงดุริยางค์ ในช่วงใด
  • A. 

   กลางศตวรรษที่ 16

  • B. 

   กลางศตวรรษที่ 17

  • C. 

   กลางศตวรรษที่ 18

  • D. 

   กลางศตวรรษที่ 19