МЕРЕЊЕ

10

Settings
Please wait...

Проверете ги вашите знаења од темата             ;        „ Мерење".Успешна работа ви посакува вашата наставничка  Снежана ЗлатковскаООУ„Илинден"  Крива Паланка


Questions and Answers
 • 1. 
  Што треба да стои на местото на * за да биде точно?                                    *km=1 200 cm
  • A. 

   12

  • B. 

   1,2

  • C. 

   0,12

  • D. 

   0,012

 • 2. 
  Што треба да стои на местото на * за да биде точно?                               4kg=400* 
  • A. 

   G

  • B. 

   Dag

  • C. 

   Hg

  • D. 

   Mg

 • 3. 
  Од ист вид  со бројот 36min  е бројот:
  • A. 

   36km

  • B. 

   42s

  • C. 

   36g

  • D. 

   40ml

 • 4. 
  Повеќеимениот број 4 km 7dam 14 dm претворен во едноимен број е:
  • A. 

   407014 dm

  • B. 

   47014 dm

  • C. 

   40714 dm

  • D. 

   4714 dm

 • 5. 
  Еднимениот број  2 345 dl претворен во повеќеимен број е:
  • A. 

   23 hl 4 l 5 dl

  • B. 

   2dal 3 l 45 cl

  • C. 

   2 hl 3 dal 4 l 5 dl

  • D. 

   2dal 3 hl 4 l 5 dl

 • 6. 
  Претвори 2 kg 4 hg 5 mg во декаграми(dag).
  • A. 

   24,05 dag

  • B. 

   240,0005 dag

  • C. 

   245 dag

  • D. 

   24500 dag

 • 7. 
  Пресметај!2 t  23 kg + 3 t 980 kg 
  • A. 

   5 t 1 hg 3 kg

  • B. 

   5 t 3 kg

  • C. 

   6 t 3 kg

  • D. 

   6 t 3 hg

 • 8. 
  Пресметај!12 m - 6 dm 9 cm 
  • A. 

   6 dm 9 cm

  • B. 

   5 dm 1 cm

  • C. 

   11 m 3 dm 7 cm

  • D. 

   5 m 1 cm

 • 9. 
  Нашата училница има димензии 6m ; 8 m и 3,5 m.Одреди го нејзиниот волумен!
  • A. 

   48 метри кубни

  • B. 

   168 метри кубни

  • C. 

   17,5 метри кубни

  • D. 

   66,5 метри кубни

 • 10. 
  Ако волуменот на една коцка изнесува тогаш работ на коцката е:
  • A. 

   25 cm

  • B. 

   5 cm

  • C. 

   62,5 cm

  • D. 

   100 cm