Retorika

55 | Total Attempts: 278

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Retorika

Isang hindi opsiyal na pagsusulit sa FILI2 ang mga tanong dito ay pawang gawa ng estudyante lamang, kung ang mga tanong dito kay magkakahawig sa mga tanong sa pagsusulit ng guro hindi ko na po iyon kasalanan.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sino ang nagsabi na ang retorika ay ang pakulti ng pagtuklas ng lahat ng abeylabol na paraan ng panghikayat at sa ano mang partikular na kaso.
  • A. 

   Aristotle

  • B. 

   Plato

  • C. 

   Qunitillan

  • D. 

   Cicero

 • 2. 
  Ayon kay Plato, ang retorika sa pamamagitan ng diskurso ay ang
  • A. 

   Art of winning soul

  • B. 

   Art of influencing

  • C. 

   Art of persuasion

  • D. 

   Science of effective communication

 • 3. 
  Ayon kay Cicero, ang retorika ay pagpapahayag na dinisenyo upang makapanghikayat.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Ayon kay Quintillan, ang retorika ay ang sining ng mahusay na _____________.
 • 5. 
  Ama ng oratoryo
 • 6. 
  Pangkat ng mga guro na nagsikap na upang gawing higit na mabubuting tagapasalita ang mga tao.
 • 7. 
  Sinasabi na ang aktwal na tagapagtatag ng retorika bilang agham ay si __________ ng Syracuse.
 • 8. 
  Sa panahong ito ang retorika ay nakasumpong ng praktikal na aplikasyon sa tatlong "artes".
  • A. 

   Midiybal

  • B. 

   Klasikal

  • C. 

   Moderno

  • D. 

   Post-modern

 • 9. 
  A. Nabawasan ang teoritikal na aspeto ng retorika noong ika-18 at ika-19 na siglo.B. Nagkaroon ng muling pagsilang ng pormal na retorika noong ika-20 na siglo.
  • A. 

   Ang pahayag A lang ang tama.

  • B. 

   Ang pahayag B lang ang tama.

  • C. 

   Ang pahayag A at B ay tama.

  • D. 

   Ang pahayag A at B ay mali.

 • 10. 
  A. Ang retorika ay isang kooperatibong sining dahil ito ang pahayag ay nangangailan ng mga reaksyon ng mga receiver.B. Isang pantaong sining ang retorika dahil ang midyum ng retorika ay para lamang sa mga tao.
  • A. 

   Ang pahayag B lang ang tama.

  • B. 

   Ang pahayag A lang ang tama.

  • C. 

   Ang pahayag A at B ay tama.

  • D. 

   Ang pahayag A at B ay mali.

 • 11. 
  A. Ang retorika ay isang limitadong sining dahil kaya nitong gawin ang lahat ng imahinasyon ng tao.B. Ang retorika ay isang may-kabiguang sining dahil marami ay bihasa sa paggamit ng midyum ng retorika.
  • A. 

   Ang pahayag A at B ay mali.

  • B. 

   Ang pahayag A at B ay tama.

  • C. 

   Ang pahayag A lang ang tama.

  • D. 

   Ang pahayag B lang ang tama.

 • 12. 
  A. Ang retorika ay may kakayahang humubog ng karakter ng tao.B. Ang retorika ay isang pang-indibidwal na sining lamang.
  • A. 

   Ang pahayag A lang ang tama.

  • B. 

   Ang pahayag B lang ang tama.

  • C. 

   Ang pahayag A at B ay tama.

  • D. 

   Ang pahayag A at B ay mali.

 • 13. 
  A. Ang gampanin ng retorika ay ito ay nagbibigay daan sa komunikasyon.B. Dahil sa retorika maaari nating ipahayag ang ating iniisip at nadarama.
  • A. 

   Ang pahayag A at B ay tama.

  • B. 

   Ang pahayag A at B ay mali.

  • C. 

   Ang pahayag A lang ang tama.

  • D. 

   Ang pahayag B lang ang tama.

 • 14. 
  A. Dahil sa retorika tayo ay nagkakaroon ng distraction sa mga masakit na realidad sa ating lipunan.B. Ang retorika ay isa sa mga rason kung bakit nakakalimutan na ng kabataan magmahal sa lipunan.
  • A. 

   Ang pahayag A lang ang tama.

  • B. 

   Ang pahayag B lang ang tama.

  • C. 

   Ang pahayag A at B ay tama.

  • D. 

   Ang pahayag A at B ay mali.

 • 15. 
  A. Ang retorika ay nagpapaliit ng pananaw ng mga tao dahil nagbibigay ito ng sapat na kaalaman.B. Ang retorika ay nagbigay ng label sa mga bagay-bagay sa paligid.
  • A. 

   Ang pahayag B lang ang tama.

  • B. 

   Ang pahayag A lang ang tama.

  • C. 

   Ang pahayag A at B ay tama.

  • D. 

   Ang pahayag A at B ay mali.

 • 16. 
  Si Purple Ivy A. Guarra ay may makipot na (bunganga, bibig).
 • 17. 
  Dahil sa kagandahan ng Ty, siya ay (ginahasa, pinagsamantalahan) ng limang grupo ng lalaki.
 • 18. 
  Ako ay (yayao, aalis) na.
 • 19. 
  Tumakbo (ng,nang) mabilis si Hannah Keziah Dela Cerna.
 • 20. 
  Linisan mo yan ng maayos (ng, nang) makakain ka na ng meryenda mo.
 • 21. 
  Nagluto (ng, nang) fish fillet si Ampi.
 • 22. 
  Ninakaw ni Jez ang pera (ng, nang) bayan.
 • 23. 
  Ang mga Olbez ay (may, mayroon) sa baryo ng Ulas.
 • 24. 
  Bawat PolSci student ay (may, mayroong) kanya-kanyang problema kay Heywood, Shiveley at Jackson & Jackson.
 • 25. 
  (Subukin, subukan) mong gamitin tong steel wool na to sa mukha mo. Malay mo, baka effective!