Australija

57 Questions

Settings
Please wait...
Australija

kviz za ponavljanje gradiva , geografija 6 razred


Questions and Answers
 • 1. 
  Australija je jedini kontinent koji pripada samo jednoj državi.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 2. 
  Australije je...(označi točne tvrdnje - pazi može ih biti više) 
  • A. 

   Najmanji kontinent

  • B. 

   Najveći kontinent

  • C. 

   Jedini kontinent koji pripada samo jednoj državi

  • D. 

   Najveća država na svijetu

  • E. 

   Jedna od najvećih država na svijetu

  • F. 

   U cjelosti se nalazi na južnoj Zemljinoj polutki

  • G. 

   U cjelosti se nalazi na sjevernoj Zemljinoj polutki

  • H. 

   Najbliža je Africi

  • I. 

   Najbliža je Aziji (Malajskom otočju)

  • J. 

   U davnini bila dio prakontinenta Gondvane

  • K. 

   Najviši kontinent

  • L. 

   Najniži kontinent

 • 3. 
  Jedini veliki otok u Australiji je_____________ a nalazi se uz jugoistočnu obalu. 
 • 4. 
  Australiju od Afrike odvaja
  • A. 

   Atlantski ocean

  • B. 

   Tihi ocean

  • C. 

   Indijski ocean

 • 5. 
  Australiju od obiju Amerika odvaja
  • A. 

   Atlantski ocean

  • B. 

   Tihi ocean

  • C. 

   Indijski ocean

 • 6. 
  Australska obala je vrlo razvedena.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 7. 
  Dva najveća australska poluotoka 
  • A. 

   Tasmanija

  • B. 

   Arnhemova zemlja

  • C. 

   York

  • D. 

   Carpentaria

 • 8. 
  Ispred sjeveroistočne obale pruža se 2000 km dug _______________________, najveći na Zemlji, stvoren od ostataka uginulih i živih koralja i sitnih morskih životinja, u kojem živi velik broj morskih organizama, zbog čega je zaštićem i proglašen dijelom svjetske baštine i privlači mnoge turiste.
 • 9. 
  Australija je u davnini bila dio prakontinenta Gondvane, pa je stoga pretežno građena od prastarih stijena.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 10. 
  Australiju čine tri reljefne cjeline (nabroji i odvoji zarezom) : ___________________, ______________________, ___________________.
 • 11. 
  Zapadnoaustralski ravnjak čine
  • A. 

   Prostrane ravnice sa stalnim tekućicama

  • B. 

   Visoravni na starom gromadnmo gorju na visini iznad 700 m

  • C. 

   Prostrane visoravni rasčlanjene dolinama povremenih tekućica na visinama od 400 do 600 m

 • 12. 
  Zapadnoaustralski ravnjak zauzima
  • A. 

   Vrlo malen dio Australije

  • B. 

   Otprilike polovinu Australije

  • C. 

   četvrtinu Australije

  • D. 

   Gotovo čitavu australiju

 • 13. 
  Veliko razvodno gorje pruža se 
  • A. 

   Duž zapadne obale Australije

  • B. 

   Duž sjeverne obale Australije

  • C. 

   Duž istočne obale Australije i nastavlja na Tasmaniji

  • D. 

   Duž južne obale Australije

 • 14. 
  Najviši vrh Australije nalazi se u Australskim alpama na visini od 2228m i zove se _________________
 • 15. 
  Središnja australska nizina smjestila se 
  • A. 

   Između Zapadnoaustralskog ravnjaka i Velikog razvodnog gorja

  • B. 

   Između Velikog razvodnog gorja i Tasmanije

  • C. 

   Na sjevernoj obali kontinenta

  • D. 

   Na južnoj obali kontinenta

 • 16. 
  Zaljev Carpentaria nastao je potapanjem zavale Carpentarie uzdizanjem mora nakon zadnjeg ledenog doba.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 17. 
  Po čemu je poznata suha zavala Eyre oko istoimenog jezera ?
  • A. 

   Jer je sveto mjesto australskih domorodaca

  • B. 

   Jer služi za navodnjavanje ravice u okolini

  • C. 

   Jer je to jezero plovno

  • D. 

   Jer je to najniži dio Australije - depresija na -15 m

 • 18. 
  Na slici je prikazan jedan od simbola i turističkih atrakcija Australije koji se smjestio u samo središte Australije. To je...
  • A. 

   Mt. Kosciusko, najviši vrh Australije

  • B. 

   Australske Alpe, poznato planninarsko odredište

  • C. 

   Uluru, sveta gora australskih domorodaca

 • 19. 
  Zavala rijeke Murray značajna je iz više razloga...(označi točne tvrdnje - pazi može ih biti više) 
  • A. 

   Važno područje za stočarstvo

  • B. 

   Bogata nalazišta željezne rude

  • C. 

   Važno područje za uzgoj pšenice i pamuka

  • D. 

   Jedina velika stalna tekućica značajna za navodnjavanje

  • E. 

   Bogata nalazišta dijamanata i zlata

 • 20. 
  Središnjim dijelom Australije prolazi Sjeverna obratnica
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 21. 
  Na jugoistoku u području umjerene tople klime, priobalju i Velikom razvodnom gorju padaline donose _____________
 • 22. 
  Tropsko vlažno područje na sjevernom i sjeveroistočnom priobalju je pod utjecajem
  • A. 

   Pasata

  • B. 

   Monsuna

  • C. 

   Zapadnih vjetrova

 • 23. 
  Pojas na jugu Australije u kojem vlada sredozemna klima pod utjecajem je ...
  • A. 

   Pasata

  • B. 

   Monsuna

  • C. 

   Zapadnih vjetrova

 • 24. 
  Stalne tekućice nalazimo samo na vlažnijem zelenom rubu kontinenta, Velikom razvodnom gorju  i Tasmaniji.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 25. 
  Rijeka Murray i njeni pritoci spadaju u povremene tekućice Australije
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 26. 
  Najveći dio Australije ima samo 
  • A. 

   Stalne kratke tekućice

  • B. 

   Povremene, bujičaste tekućice i jezera

  • C. 

   Velik broj slatkih i plovnih jezera

 • 27. 
  Jezera Eyre i Torrens su...(označi točne tvrdnje - pazi može ih biti više) 
  • A. 

   Povremena jezera

  • B. 

   Stalna jezera

  • C. 

   Slatka jezera

  • D. 

   Slana jezera

  • E. 

   Suhi i po nekoliko godina

  • F. 

   Arteški bunari

 • 28. 
  Podzemne vode koje nalazimo u unutrašnjosti australije, a koje pod tlakom izbijaju na površinu zovemo _____________ bunari.
 • 29. 
  Suha unutrašnjost Australije za potrebe opskrbe vodom koriste...(označi točne tvrdnje - pazi može ih biti više) 
  • A. 

   Bušene bunare

  • B. 

   Natapanje iz stalnih rijeka

  • C. 

   Arteške bunare

 • 30. 
  Biljni i životinjski svijet Australije vrlo je sličan onome u Africi i Australiji
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 31. 
  U Australiji nalazimo brojne životinjske i biljne vrste kojih nema nigdje drugdje u svijetu. Takve vrste zovemo  ________
 • 32. 
  Endemske vrste u Australiji su:
  • A. 

   Koala

  • B. 

   Gepard

  • C. 

   Klokan

  • D. 

   Tasmanijski vrag

  • E. 

   Eukaliptus

  • F. 

   Emu

  • G. 

   čudnovati kljunaš

  • H. 

   Zec

  • I. 

   Deva

 • 33. 
  Europljani su u Australiju unijeli mnoge životinje koje su se razmnožile i
  • A. 

   Obogatile biljni i životinjski svijet Australije novim vrstama

  • B. 

   Narušile prirodnu ravnotežu i nanijele štetu

 • 34. 
  Starosjedioci Australije su ...
  • A. 

   Crvena rasa, Indijanci

  • B. 

   Tamnoputi domoroci Aboridžini

  • C. 

   Crnačko stanovništvo isog porijekla kao u Africi

 • 35. 
  Smatra se da su Aboridžini u Australiju dospijeli iz Afrike.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 36. 
  Početkom naseljavanja Australije smatra se osnivanje britanske kažnjeničke kolonije 1788.g.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 37. 
  Početkom 19 st. dolazi sve više slobodnih useljenika potaknutih serijom velikih potraga za zlatom, zvanih
 • 38. 
  Znatnije doseljavanje u Australiju počinje nakon
  • A. 

   Otkrića Amerike

  • B. 

   Prije zlatne groznice

  • C. 

   Nakon Prvog i Drugog svjetskog rata

 • 39. 
  Australija i dalje kontrolirano prima useljenike
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 40. 
  Stanovništvo Australije uglavnom je 
  • A. 

   Porijeklom iz Azije

  • B. 

   Bijelačko stanovništvo porijeklom iz Amerike

  • C. 

   Bjelačko stanovništvo porijeklom iz Europe

 • 41. 
  Australija je gusto i ravnomjeno naseljen kontinent.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 42. 
  Velike razlike u razmještaju i gustoći naseljenosti pojedinih krajeva u Australiji uglavnom su posljedica
  • A. 

   Različitih klimatskih uvjeta

  • B. 

   Interesa stanovništva

  • C. 

   Rasne pripadnosti

  • D. 

   Porijekla stanovnika

 • 43. 
  Najgušće je naseljeno područje...(označi točne tvrdnje - pazi ,možeih biti više)
  • A. 

   Priobalje jugoistočne Australije gdje vlada umjereno topla klima

  • B. 

   Sjever Australije

  • C. 

   Unutrašnjost Australije

  • D. 

   Dijelovi južnog priobalja sa sredozemnom klimom

 • 44. 
  Glavni grad Australije je ___________________.
 • 45. 
  Najveći Australski gradovi su:
  • A. 

   Darwin

  • B. 

   Sydney

  • C. 

   Brisbaine

  • D. 

   Perth

  • E. 

   Melbourne

  • F. 

   Adelaide

  • G. 

   Alice Springs

 • 46. 
  Australija je industrijski nerazvijena zemlja.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 47. 
  Osnova uspona australskog gospodarstva su
  • A. 

   Brodogradnja

  • B. 

   Rudarstvo

  • C. 

   Napredna suvremena poljoprivreda

  • D. 

   Ovčarstvo

  • E. 

   Elektroindustrija

  • F. 

   Govedarstvo

 • 48. 
  Australija je veliki izvoznik
  • A. 

   Zlata i srebra

  • B. 

   Dijamanata

  • C. 

   Nafte i zemnog plina

  • D. 

   Vune

  • E. 

   Tekstilnih proizvoda

  • F. 

   željezne rude, boksita, cinka, urana

  • G. 

   Elektroničkih uređaja

  • H. 

   Ugljena

 • 49. 
  Danas su u Australiji najvažnije...
  • A. 

   Primarne djelatnosti (75% zaposlenih, 69% prihoda)

  • B. 

   Sekundarne djelatnosti (75% zaposlenih, 69% prihoda)

  • C. 

   Tercijarne djelatnosti (75% zaposlenih, 69% prihoda)

 • 50. 
  Unatoč geografskoj izoliranosti Australija se uspješno uključila u globalizacijske tokove.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 51. 
  Gospodarsku povezanost Australije i ostatka svijeta omogućio je razvoj suvremenog _____________ i _____________ prometa (razdvoji zarezom)
 • 52. 
  Australija najviše trguje s ...
  • A. 

   Europom

  • B. 

   Azijom i SAD

  • C. 

   Afrikom

 • 53. 
  Australija najviše uvozi...
  • A. 

   Naftu

  • B. 

   Poljoprivredne proizvode

  • C. 

   Rude

  • D. 

   Meso i mliječne proizvode

 • 54. 
  Turizam je vrlo razvijen u Australiji.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno