ენდოკრინოლოგია (941-960)

20 Questions | Total Attempts: 382

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 (941-960)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  //// რომელი ტიპის დიაბეტისთვის არის დამახასიათებელი ჰიპეროსმოლარულიკომის განვითარება?
  • A. 

   //დიაბეტი ტიპი 1 (ინსულინდამოკიდებული)

  • B. 

   //დიაბეტი ტიპი 2 (ინსულინდამოუკიდებელი)

  • C. 

   //გესტაციური შაქრიანი დიაბეტი

  • D. 

   //ვირუსულ ინფექციის ინდუცირებული დიაბეტი

 • 2. 
  //// ჰიპეროსმოლარული კომისთვის დამახასიათებელია ყველა ქვემოთჩამოთვლილი ნიშანი გარდა?
  • A. 

   //ჰიპერგლიკემია

  • B. 

   //კეტოაციდოზი

  • C. 

   //პოლიურია

  • D. 

   //დეჰიდრატაცია

 • 3. 
  //// ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის მეორადი შაქრიანი დიაბეტი?
  • A. 

   //ტოლერანტობის დარღვევა გლუკოზის მიმართ

  • B. 

   //პანკრეატექტომიით გამოწვეული

  • C. 

   //ენდოკრინოპათიებით გამოწვეული

  • D. 

   //წამლისმიერი

 • 4. 
  //// 28 წლის ქალის ქალის პირველი ორსულობა დამტავრდა სპომტარულიაბორტით. შემდგომში ჩივილები არ ქონია და ექიმისათვის არ მიუმართავს.ამჟამად დადგა მეორე ორსულობა. მიმართა ექიმს ჩივილებით პირისსიმშრალეზე, გაძლიერებულ წყურვილზე, გახშირებულ შარდვაზე. გლუკოზისდონე სისხლში უზმოდ ნორმალურია. ღომელი ქვემოთჩამოთვლილი გამოკვლევაუნდა ჩატარდეს?
  • A. 

   //ორალური გლუკოზოტორელანტობის სტანდარტული ტესტი

  • B. 

   //გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში და შარდში

  • C. 

   //აცეტონურიის განსაზღვრა

  • D. 

   //გლუკოზის დონის განსაზღვრა ერთ თვეში

 • 5. 
  //// 15 წლის გოგონამ მიმართა ექიმს ჩივილებით: პირის სიმშრალე,გაძლიერებული წყურვილი და გახშირებული შარდვა, წონაში კლება დასუბფებრილური ტემპერატურა. ირკვევა რომ 2 კვირის წინ გადაიტანა წითელა.რომელი ლაბორატორიული გამოკვლევა უნდა ჩატარდეს?
  • A. 

   //სისხლის და შარდის საერთო ანალიზი

  • B. 

   //სისხლში და შარდში გლუკოზის დონის განსაზღვრა

  • C. 

   //კოაგულოგრამა

  • D. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების განსაზღვრა

 • 6. 
  //// შაქრიანი დიაბეტის მკურნალობა მოიცავს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილსგარდა?
  • A. 

   //დიეტოთერაპია, ინსულინთერაპია, ფიზიკური დატვირთვა

  • B. 

   //დიეტოთერაპია, პერორალური შაქრის დამწევი საშუალებები, ფიზიკური აქტივობა

  • C. 

   //დიეტოთერაპია

  • D. 

   //დიეტოთერაპია, ცილების შეზღუდვით

 • 7. 
  //// შაქრიანი დიაბეტის მკურნალობა მოიცავს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილს,გარდა?
  • A. 

   //ნახშირწყლებიშ შეზღუდვისა

  • B. 

   //ნახშირწყლებით გამდიდრებული საკვების მიღებისა

  • C. 

   //დიეტისა და რეჟიმის დაცვისა

  • D. 

   //ფიზიკური აქტივობისა

 • 8. 
  //// გლუკოზურიის დადგენისას, როცა სისხლში გლუკოზის დონენორმალურია, შეიძლება ვიფიქროთ ყველა ქვემოთჩამოთვლილ დაავადებაზე,გარდა?
  • A. 

   //თირკმლისმიერი დიაბეტი

  • B. 

   //ორსულობა

  • C. 

   //ფანკონის სინდრომი

  • D. 

   //შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1

 • 9. 
  //// კაპილარულ სისხლში გლუკოზის ნორმალური მაჩვენებელია?
  • A. 

   //უზმოდ გლიკემია ≤ 5.6 მმოლ/ლ და გლუკოზის მიღებიდან 2 საათში ≤ 7.8 მმოლ/ლ.

  • B. 

   //უზმოდ გლიკემია ≥ 6.7 მმოლ/ლ და გლუკოზის მიღებიდან 2 საათში > 11.1 მმოლ/ლ

  • C. 

   //უზმოდ გლიკემია ≥ 6.7 მმოლ/ლ და გლუკოზის მიღებიდან 2 საათში 7.8 - 11.1 მმოლ/ლ

  • D. 

   //უზმოდ გლიკემია ≥ 10.0 მმოლ/ლ და გლუკოზის მიღებიდან 2 საათში > 12.1 მმოლ/ლ

 • 10. 
  //// 52 წლის მამაკაცი რევმატოიდული ართრიტის დიაგნოზით 10 წლისგანმავლობაში იღებს სტეროიდებს. ბოლო ხანს გაუჩნდა ჩივილები პირისსიმშრალეზე, წყურვილზე, ხშირ შარდვაზე. გლუკოზის დონე სისხლში12.3მმოლ/ლ (2 საათში საკვების მიღებიდან). რომელი ქვემოთ ჩამოთვლილიდიაგნოზია მართბული ამ შემთხვევაში?
  • A. 

   //შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2

  • B. 

   //შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1

  • C. 

   //სტეროიდული დიაბეტი

  • D. 

   //უშაქრო დიაბეტი

 • 11. 
  //// შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულთათვის დღიური კალორაჟის შერჩევაინდივიდუალურია. ამ დროს უნდა გავითვალისწინოთ?
  • A. 

   //სხეულის მასის ინდექსი და დიაბეტიკის ფიზიკური აქტივობა

  • B. 

   //ყველა დიაბეტიანის კალორაჟი ერთნაირია

  • C. 

   //ყველა დიაბეტიანის დღიური კალორაჟი მინიმალურია

  • D. 

   //ვითვალისწინებთ მხოლოდ დიაბეტიანის სურვილს

 • 12. 
  //// 17 წლის მოზარდმა ინსულინისა და კვების მიღების შემდეგ თავი იგრძნოცუდად, გაოფლიანდა, შიმშილის შეგრძნება გაუჩნდა. დიეტა და რეჟიმი არდაურღვევია. რა ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს ამ შემთხვევაში?
  • A. 

   //განისაზღვროს სისხლში გლუკოზის დონე და შესაბამისად მიიღოს დამატებითი საკვები

  • B. 

   //გამოიძახონ პოლიკლინიკის ექიმი

  • C. 

   //განისაზღვროს გლუკოზურია

  • D. 

   //არ არის აუცილებელი რაიმე მოვიმოქმედოთ

 • 13. 
  //// 60 წლის მამაკაცი მოთავსდა კარდიოლოგიურ კლინიკაში. Mმიოკარდიომისმწვავე ინფარქტის დიაგნოზით. 10 წელია აქვს შაქრიანი დიაბეტი და იმყოფებაპერორალურ შაქრის დამწევ თერაპიაზე. სტაციონარში მოთავსებისას გლიკემია420მგ%. რა ღონისძიებებია ჩასატარებელი?
  • A. 

   //საჭიროებს ინსულინოთერაპიის დაწყებას

  • B. 

   //გაგრძელდეს არსებული მკურნალობა

  • C. 

   //საჭიროებს მხოლოდ კარდიოლოგიურ დახმარებას

  • D. 

   //საჭიროებს მხოლოდ დინამიკაში გლუკოზის განსაზღვრას

 • 14. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არ შეიძლება იყოს აკრომეგალიისგანვითარების რისკ-ფაქტორი?
  • A. 

   //თავის ტვინის ტრავმა

  • B. 

   //პათოლოგიური მშობიარობა

  • C. 

   //სომატოლიბერინის მაპროდუცირებელი სიმსივნეები

  • D. 

   //ინფექციური დაავადებები

 • 15. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ჰორმონის სიჭარბე იწვევს ძვლების,რბილი ქსოვილებისა და შინაგანი ორგანოების ზრდას?
  • A. 

   //გონადოტროპინები

  • B. 

   //ზრდის ჰორმონი

  • C. 

   //ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი

  • D. 

   //ინსულინი

 • 16. 
  //// ამ ჰორმონს ახასიათებს ძლიერი ანაბოლური მოქმედება, მონაწილეობსცილის სინთეზში, ხელს უწყობს ჰიპერგლიკემიის განვითარებას, ასტიმულირებსგლიკოგენოლიზსა და ლიპოლიზს. ქვემოთ ჩამოთვლილი ჰორმონებიდანრომელზეა საუბარი? 
  • A. 

   //ინსულინი

  • B. 

   //გლუკაგონი

  • C. 

   //პროლაქტინი

  • D. 

   //ზრდის ჰორმონი

 • 17. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი კლინიკური ნიშნებიდან რომელია კარდინალურინიშანი აკრომეგალიის დიაგნოზის დასასმელად?
  • A. 

   //გარეგნობის თანდათანობით შეცვლა

  • B. 

   //ოფლიანობის გაძლიერება

  • C. 

   //მეხსიერების დაქვეითება

  • D. 

   //სქესობრივი პოტენციის დაქვეითება

 • 18. 
  //// 42 წლის მამაკაცი, უჩივის თავის ტკივილს, ზოგად სისუსტეს, ყნოსვისა დასმენის დაქვეითებას, გარეგნობის ცვლილებას, რაც გამოიხატება ყურების,ცხვირის, ენისა და აგრეთვე ხელის მტევნებისა და ფეხის ტერფების ზრდით,პოტენციის დაქვეითებით. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია სავარაუდოდიაგნოზი?
  • A. 

   //აკრომეგალია

  • B. 

   //გიგანტიზმი

  • C. 

   //პროლაქტინომა

  • D. 

   //კუშინგის დაავადება

 • 19. 
  //// 42 წლის მამაკაცი, კლინიკური მონაცემების მიხედვით სავარაუდოააკრომეგალიის დიაგნოზი. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი გამოკვლევაიქნება ინფორმატიული?
  • A. 

   //სისხლში ზრდის ჰორმონის განსაზღვრა

  • B. 

   //ზრდის ჰორმონის სტიმულაციური ტესტები

  • C. 

   //თავის ტვინის მრტ

  • D. 

   //ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი

 • 20. 
  //// 42 წლის მამაკაცი, კლინიკური, პარაკლინიკური და ლაბორატორიულიმონაცემების მიხედვით დაისვა აკრომეგალიის დიაგნოზი. ქვემოთ ჩამოთვლილილაბორატორიული მონაცემებიდან რომელი შეიძლება იყოს არასწორი?
  • A. 

   //გლუკოზისადმი ტოლერანტობის დარღვევა

  • B. 

   //FT4-ის დაქვეითება

  • C. 

   //ჰიპოკალემია

  • D. 

   //ზრდის ჰორმონის მატება