პულმონოლოგია (621-640)

20 Questions | Total Attempts: 442

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 (621-640)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  \\\\ რომელი არ არის ქრონიკული ბრონქიტის ინფექციით გართულების ნიშანი?
  • A. 

   //ინტოქსიკაცია

  • B. 

   //ჩირქოვანი ნახველი

  • C. 

   //ბრონქოპნევმონიის ფიზიკალური და რენტგენოლოგიური ნიშნები

  • D. 

   //ხველის გაძლიერება, ნახველის რაოდენობის მომატება, ბრონქოსპაზმის განვითარება

 • 2. 
  \\\\ რომელი რენტგენოლოგიური გამოვლინება არ ახასიათებს ქრონიკულ ბრონქიტს?
  • A. 

   //ფილტვის ან მისი წილის ციროზი

  • B. 

   //ფილტვების დიფუზური, მაგრამ არათანაბარი ემფიზემა

  • C. 

   //ფილტვების მსხვილი სისხლძარღვების გაფართოვება

  • D. 

   //გულის კონფიგურაციის შეცვლა

 • 3. 
  \\\\ რომელი ცვლილება არ ვლინდება ქრონიკული ბრონქიტის დროს ჩატარებულიტრაქეობრონქოსკოპიის დროს?
  • A. 

   //სასუნთქი გზების ლორწოვანის ნორმალური სურათი

  • B. 

   //ბრონქების სანათურის მკვეთრი დეფორმაცია, სანათურში დეფორმული ხრტილების კონტურები, ფერმკრთალი ლორწოვანით

  • C. 

   //ბრონქების ლორწოვანის გასქელება, ჰიპერემია, ხრტილების კონტურების გადასწორებით, ბრონქების სანათურში ნახველის არსებობა

  • D. 

   //ბრონქების ლორწოვანის გათხელება და სიფერმკრთალე, მცირე რაოდენობით ნახველის გროვები

 • 4. 
  \\\\ ქრონიკული ობსტრუქციული ბრონქიტით ავადმყოფისთვის პერორალურიბრონქოსპაზმოლიზური პრეპარატის შერჩევისთვის წამლის მიღებიდან რამდენი ხნისშემდეგ საზღვრავენ ფორსირებული ამოსუნთქვის სიჩქარე1-ს
  • A. 

   //5 წუთში

  • B. 

   //15 წუთში

  • C. 

   //30 წთ-ში

  • D. 

   //1 საათში

 • 5. 
  \\\\ ქრონიკული ობსტრუქციული ბრონქიტით ავადმყოფისთვის ინჰალაციურიბრონქოსპაზმოლიზური პრეპარატის შერჩევისთვის წამლის ინჰალაციიდან რამდენიხნის შემდეგ საზღვრავენ ფორსირებული ამოსუნთქვის სიჩქარე1-ს
  • A. 

   //5 წუთში

  • B. 

   //15 წუთში

  • C. 

   //30 წთ-ში

  • D. 

   //1 საათში

 • 6. 
  \\\\ რა არ წარმოადგენს კორტიკოსტეროიდებით მკურნალობის ჩვენებას ქრონიკულიობსტრუქციული ბრონქიტის დროს?
  • A. 

   //მძიმე კლინიკური მიმდინარეობა

  • B. 

   //ბრონქოდილატატორების უეფექტობა

  • C. 

   //ბრონქოდილატატორების აუტანლობა

  • D. 

   //პოლიციტემიის განვითარება

 • 7. 
  \\\\ ქრონიკული ბრონქიტის დროს ნახველის გამოყოფის გაძნელების მიზეზია ყველა,გარდა ერთისა
  • A. 

   //ნახველის გასქელება ორგანიზმის დეჰიდრატაციის დროს

  • B. 

   //ნახველის წებოვნების გაზრდა

  • C. 

   //ბრონქის ეპითელიუმის პრიზმული უჯრედების ჩანაცვლება ფიალისებური უჯრედებით

  • D. 

   //ბრონქებში მეორადი ინფექციის გამომწვევის გამრავლება

 • 8. 
  \\\\ რომელი არ განეკუთვნება მუკოლიზურ საშუალებას, რომელიც შლის ბრონქულილორწოს ცილების პეპტიდურ კავშირებს
  • A. 

   //ტრიფსინი

  • B. 

   //ქიმოტრიფსინი

  • C. 

   //ბაქტერიული ფერმენტების პრეპარატები

  • D. 

   //თიოლური წარმოებულები – აცეტილცისტეინი

 • 9. 
  \\\\ რომელი განეკუთვნება მუკოლიზურ საშუალებას, რომელიც შლის სულფიდურკავშირებს
  • A. 

   //ტრიფსინი

  • B. 

   //ბრომჰექსინი

  • C. 

   //ბაქტერიული ფერმენტების პრეპარატები

  • D. 

   //თიოლური წარმოებულები – აცეტილცისტეინი

 • 10. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელია დამახასიათებელი ბრონქული ასთმისთვის?
  • A. 

   //ბეტა-ადრენერგული სისტემის ჰიპერმგრძნობელობა

  • B. 

   //ალფა-ადრენერგული სისტემის ბლოკადა

  • C. 

   //ქოლინერგული სისტემის ჰიპოტონია

  • D. 

   //ალფა და ბეტა-ადრენერგული სისტემების წონასწორობის დარღვევა

 • 11. 
  \\\\ ბრონქული ასთმის რომელ ფორმას ახასიათებს უფრო მძიმე მიმდინარეობა?
  • A. 

   //ატოპიური

  • B. 

   //ინფექციაზე დამოკიდებული და ასპირინული

  • C. 

   //ფიზიკური დატვირთვასთან დაკავშირებული

  • D. 

   //დისჰორმონული

 • 12. 
  \\\\ რომელი ნიშანი არ არის დამახასიათებელი ინფექციაზე დამოკიდებული ბრონქულიასთმისთვის?
  • A. 

   //თანდათანობითი დაწყება

  • B. 

   //ხშირად მძიმე მიმდინარეობა

  • C. 

   //გართულებების ადრე განვითარება

  • D. 

   //ასთმური სტატუსის შედარებით იშვიათი განვითარება

 • 13. 
  \\\\ რომელი ნიშანი არ არის დამახასიათებელი ატოპიური ბრონქული ასთმისთვის?
  • A. 

   //მწვავე დაწყება

  • B. 

   //ხშირად მსუბუქი მიმდინარეობა

  • C. 

   //ასთმური სტატუსის შედარებით იშვიათი განვითარება

  • D. 

   //გართულებების ადრე განვითარება

 • 14. 
  \\\\ რა არის ბრონქული ასთმის შეტევის პიკზე სიკვდილის ძირითადი მიზეზი
  • A. 

   //ფილტვების მწვავე ემფზემა

  • B. 

   //ბრონქების ლორწოვანის გენერალიზებული შეშუპება

  • C. 

   //გენერალიზებული ბრონქოსპაზმი

  • D. 

   //წვრილი ბრონქების სანათურის სეკრეტით გენერალიზებული დახშობა

 • 15. 
  \\\\ რა მექანიზმით აფართოვებს ბრონქებს სალბუტამოლი?
  • A. 

   //ბრონქული ხის ალფა-რევეპტორების ბლოკირება

  • B. 

   //ბრონქების ბეტა2-ადრენორეცეპტორების სელექციური აგზნება

  • C. 

   //ბრონქების გლუვ კუნთებზე უშუალო მოქმედება

  • D. 

   //ჰისტამინის ბლოკირება

 • 16. 
  \\\\ რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი კლინიკური ნიშანი, რომელიც მიუთითებსასთმური სტატუსის II სტადიის III-ში გადასვლაზე?
  • A. 

   //ქოშინის პროგრესირება

  • B. 

   //ციანოზის გაძლიერება

  • C. 

   //გამოხატული ფსიქიკური დარღვევების განვითარება

  • D. 

   //ტაქიკარდია არიტმიით

 • 17. 
  \\\\ რომელი დებულებაა სწორი ბრონქოექტაზიის დროს ფილტვებიდან განვითარებულისისხლდენისთვის?
  • A. 

   //სისხლდენა არასდროს არ არის დაავადების პირველი სიმპტომი

  • B. 

   //არასდროს ვითარდება დაავადების სხვა სიმპტომებთან ერთად

  • C. 

   //ხშირად დაავადების ერთადერთი გამოვლინებაა ბრონქოექტაზიის ზედა წილში ლოკალიზაციის დროს

  • D. 

   //ფილტვებიდან სისხლდენა ყოველთვის ფატალურია

 • 18. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რა ვლინდება ბრონქოექტაზიის დროს:
  • A. 

   //დაზიანების ზონაში არამუდმივი მშრალი ხიხინი.

  • B. 

   //გაფანტული მშრალი და სველი ხიხინი.

  • C. 

   //ლოკალური წვრილბუშტუკოვანი და კრეპიტაციული ხიხინი

  • D. 

   //ლოკალური მსხვილ და საშუალობუშტუკოვანი ხიხინი, ზოგჯერ მშრალ ხიხინთან ერთად

 • 19. 
  \\\\ რომელი ცვლილება ვლინდება რენტგენოლოგიურად ბრონქოექტაზიის დროს?
  • A. 

   //ფილტვებში მრავლობითი თხელკედლიანი ღრუ წარმონაქმნები

  • B. 

   //გაფართოვებული ბრონქების ჩრდილები სქელი კედლებით

  • C. 

   //ფილტვის სურათის ლოკალური გაძლიერება და დეფორმაცია ფილტვის კარის მიდამოს ბადისებრი ცვლილებებით

  • D. 

   //დიფუზური რეტიკულური ინფილტრაცია, მცირე ზომის კავერნები

 • 20. 
  \\\\ რომელი ნიშანი მიუთითებს ბრონქული დრენაჟის დარღვევაზე მწვავე აბსცესისდროს
  • A. 

   //ფილტვის ატელექტაზი

  • B. 

   //აბსცესის ღრუს გაფართოვება

  • C. 

   //ფილტვის პერკუსიით ტიმპანიტის გაჩენა

  • D. 

   //დაავადებულ მხარეს პალპაციით მტკივნეულობა ნეკნთაშუა არეში