კარდიოლოგია (301-320)

20 Questions | Total Attempts: 464

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 (301-320)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  \\\\ ძლიერი ტკივილი მკერდის ძვლის უკან და პერიკარდიუმის ხახუნი რაპათოლოგიაზე მიგვანიშნებს
  • A. 

   //გულ-მკერდის ტრავმა

  • B. 

   //ტრანსმურული ინფარქტი

  • C. 

   //აორტის განშრევებადი ანევრიზმა

  • D. 

   //მიოკარდიუმის ინფარქტი Q კბილს გარეშე

 • 2. 
  \\\\ რომელი დაავადებისთვისაა დამახასიათებელი გულის სარქვლების დაზიანებასუბფებრილური ტემპერატურით, ედს-ის მომატებით და თრომბოემბოლიით
  • A. 

   //მიოკარდიტი

  • B. 

   //პერიკარდიტი

  • C. 

   //ინფექციური ენდოკარდიტი

  • D. 

   //რევმატიზმი

 • 3. 
  \\\\ რომელი ნიშანია დამახასიათებელი დილატაციური კარდიომიოპათიისთვის
  • A. 

   //დიასტოლური შუილი ფილტვის არტერიაზე

  • B. 

   //ტკაცუნა I ტონი

  • C. 

   //ჭენების რიტმი

  • D. 

   //მწვერვალზე დიასტოლური შუილი

 • 4. 
  \\\\ რა ლოკალიზაციის ინფარქტზე მიუთითებს პათოლოგიური Q კბილის არსებობა IIIდ AVF განხრებში
  • A. 

   //წინა გავრცელებული

  • B. 

   //უკანა კედლის

  • C. 

   //სეპტალური

  • D. 

   //მწვერვალის

 • 5. 
  \\\\ რომელი დაავადებისთვისაა დამახასიათებელი სწრაფი `მხტუნავი~ პულსი(კორიგანის პულსი)
  • A. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • B. 

   //მიტრალური ნაკლოვანება

  • C. 

   //აორტის ნაკლოვანება

  • D. 

   //აორტის სტენოზი

  • E. 

   //აორტის კოარქტაცია

 • 6. 
  \\\\ გულის წუთმოცულობის გასაუმჯობესებლად პოსტდატვირთვის შემცირებამიზანშეწონილია ყველა დაავადების დროს, გარდა ერთისა
  • A. 

   //მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი ჰიპერტენზიით

  • B. 

   //აორტის სარქვლების ნაკლოვანება

  • C. 

   //ჰიპერტონული კრიზი

  • D. 

   //მიტრალური სტენოზი

 • 7. 
  \\\\ 59 წლის მამაკაცს აწუხებს ძლიერი შეტევითი, შერეული ხასიათის ქოშინი, გულისფრიალი. ობიექტურად იმყოფება იძულებით მჯდომარე მდგომარეობაში, მკვეთრიციანოზი, სუნთქვა ზერელე, 32 წუთში, ფილტვებში ქვემო წილებში მოისმინებამრავლობითი სველი ხიხინი, გულის ტონები შესუსტებული, 126 წთ-ში, არტერიულიწნევა 150/90 მმვწყსვ. დაასახელეთ ამ მდგომარეობის მიზეზი
  • A. 

   //ბრონქული ასთმა

  • B. 

   //მარცხენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობა

  • C. 

   //მარცხენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობა

  • D. 

   //არტერიული ჰიპერტენზიის სინდრომი

 • 8. 
  \\\\ 59 წლის მამაკაცს აწუხებს ძლიერი შეტევითი, შერეული ხასიათის ქოშინი, გულისფრიალი. ობიექტურად იმყოფება იძულებით მჯდომარე მდგომარეობაში, მკვეთრიციანოზი, სუნთქვა ზერელე, 32 წუთში, ფილტვებში ქვემო წილებში მოისმინებამრავლობითი სველი ხიხინი, გულის ტონები შესუსტებული, 126 წთ-ში, არტერიულიწნევა 150/90 მმვწყსვ. რა პრეპარატს გამოიყენებთ ამ შემთხვევაში?
  • A. 

   //საგულე გლიკოზიდს

  • B. 

   //ბეტა-ბლოკერს

  • C. 

   //შარდმდენს

  • D. 

   //აგფ-ინჰიბიტორს

 • 9. 
  \\\\ 50 წლის ქალი შემოვიდა ინტენსიული თერაპიის განყოფილებაში ჩივილითტკივილზე გულის არეში, რომელიც გრძელდება 2 საათის განმავლობაში. ეკგ-ზემიოკარდიუმის უკანა კედლის მწვავე ინფარქტი და ექსტრასისტოლური არიტმიაა.ფილტვებში სველი ხიხინი ქვედა წილებში. ჩამოთვლილთაგან რომელი პრეპარატებისგამოყენება არ არის მიზანშეწონილი
  • A. 

   //ინტრავენურად ჰეპარინი

  • B. 

   //ინტრავენურად ლიდოკაინი

  • C. 

   //მორფინი

  • D. 

   //დიგოქსინი

 • 10. 
  \\\\ რომელი დაავადების დროს არის მოციმციმე არიტმიის განვითარების ნაკლებიალბათობა
  • A. 

   //კორონარული არტერიების ათეროსკლეროზი

  • B. 

   //თირეოტოქსიკოზი

  • C. 

   //ბიკუსპიდური აორტის სარქვლის ნაკლოვანება

  • D. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • E. 

   //არტერიული ჰიპერტენზია

 • 11. 
  \\\\ სუპრავენტრიკულური ექსტრასისტოლიისთვის დამახასიათებელია ყველაჩამოთვლილი, გარდა ერთისა
  • A. 

   //P კბილის დეფორმაცია

  • B. 

   //არასრული კომპენსატორული პაუზა

  • C. 

   //QRST კომპლექსის დეფორმაცია

  • D. 

   //PQ ინტერვალის შეცვლა

 • 12. 
  \\\\ `მცირე~ გულის და მწვერვალის ბიძგის არ არსებობის დროს მარჯვენა პარკუჭისუკმარისობის ნიშნები უხშირესად მიუთითებს
  • A. 

   //დილატაციურ კარდიომიოპათიაზე

  • B. 

   //მიტრალურ ნაკლოვანებაზე

  • C. 

   //კონსტრიქციულ პერიკარდიტზე

  • D. 

   //გულის ანევრიზმაზე

 • 13. 
  \\\\ 25 წლის ქალს აუსკულტაციით მკერდის ძვლის მარჯვნივ II ნკნთაშუა არეშიაღენიშნება სისტოლური შუილი, I და II ტონები ნორმალური, გულის ზომებიშეუცვლელი. ანამნეზში არ აღნიშნავს რევმატიზმს. სავარაუდო დიაგნოზია
  • A. 

   //იდიოპათიური ჰიპერტროფიული სუბაორტული სტენოზი

  • B. 

   //მიტრალური ნაკლოვანება

  • C. 

   //ფუნქციური შუილი

  • D. 

   //ფილტვის არტერიის სტენოზი

 • 14. 
  \\\\ ჰიპერტროფიული ობსტრუქციით მიმდინარე კარდიომიოპათიის დროს რომელიპრეპარატის დანიშვნაა უკუნაჩვენები
  • A. 

   //პროპრანოლოლი

  • B. 

   //ვერაპამილი

  • C. 

   //ლიდოკაინი

  • D. 

   //დიგოქსინი

 • 15. 
  \\\\ რომელი პათოლოგიის დროს არ ძლიერდება I ტონი
  • A. 

   //თირეოტოქსიკოზი

  • B. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • C. 

   //სინუსური ტაქიკარდია

  • D. 

   //მწვავე აორტული ნაკლოვანება

  • E. 

   //წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტი

 • 16. 
  \\\\ რა ლოკალიზაციის ინფარქტზე მიუთითებს პათოლოგიური Q კბილის არსებობა V1-V2 განხრებში
  • A. 

   //წინა კედლის

  • B. 

   //უკანა კედლის

  • C. 

   //ძგიდის

  • D. 

   //მწვერვალის

 • 17. 
  \\\\ რითი ხასიათდება ვენკებახის ტიპის ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა
  • A. 

   //PQ ინტერვალის პროგრესირებადი შემოკლება

  • B. 

   //PQ ინტერვალის პროგრესირებადი გახანგრძლივება

  • C. 

   //PQ ინტერვალის პროგრესირებადი გახანგრძლივებით და პარკუჭოვანი კომპლექსის გამოვარდნით

  • D. 

   //ფიქსირებული ბლოკადით 2:1

 • 18. 
  \\\\ რომელი მაჩვენებელი შეესაბამება არტერიული წნევის ნორმას
  • A. 

   //სისტოლური წნევა 160 მმვწყსვ

  • B. 

   //სისტოლური წნევა 155 მმვწყსვ

  • C. 

   //დიასტოლური წნევა 84 მმვწყსვ

  • D. 

   //დიასტოლური წნევა 108 მმვწყსვ

 • 19. 
  \\\\ რომელი თანდაყოლილი მანკის დროს არ ვითარდება ბაქტერიული ენდოკარდიტი
  • A. 

   //პარკუჭთაშუა ძგილის დეფექტი

  • B. 

   //ბოტალოს ღია სადინარი

  • C. 

   //წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტი

  • D. 

   //აორტის კოარქტაცია

 • 20. 
  \\\\ ქვემოთ ჩამოთვლილი მდგომარეობებიდან რომელს ახასიათებს ალტერნაციულიპულსი
  • A. 

   //პარკუჭთაშუა ძგიდის ასიმეტრიული ჰიპერტროფია

  • B. 

   //აორტის ნაკლოვანება

  • C. 

   //გულის უკმარისობა

  • D. 

   //თირეოტოქსიკოზი