კარდიოლოგია (261-280)

20 Questions | Total Attempts: 429

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 (261-280)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  \\\\ რომელი ცვლილება არ ვითარდება ფილტვისმიერი გულის დროს?
  • A. 

   //პულსაცია მკერდის ძვლის მარცხნივ II ნეკნთაშუა არეში

  • B. 

   //II ტონის აქცენტი აორტაზე

  • C. 

   //გულსი აბსოლუტური მოყრუების ზონის გადიდება

  • D. 

   //I ტონის შესუსტება IV მოსასმენ წერტილში

 • 2. 
  \\\\ რომელი დაავადებისთვის არ არის დამახასიათებელი მარჯვენა პარკუჭისჰიპერტროფია?
  • A. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • B. 

   //სამკარიანი სარქვლის ნაკლოვანება

  • C. 

   //სამკარიანი სარქვლის სტენოზი

  • D. 

   //ქრონიკული ფილტვისმიერი გული

  • E. 

   //ფილტვის არტერიის სტენოზი

 • 3. 
  \\\\ რომელი ცვლილება არ არის დამახასიათებელი არტერიული ჰიპერტენზიის IIსტადიისთვის
  • A. 

   //მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფია

  • B. 

   //მიკროალბუმინურია

  • C. 

   //აორტის და საძილე არტერიების ათეროსკლეროზი

  • D. 

   //თირკმლების ქრონიკული უკმარისობა

  • E. 

   //ბადურას სისხლძარღვების შევიწროვება

 • 4. 
  \\\\ ხანდაზმულ პაციენტს აღენიშნება გონების დაბინდვა, დიფუზური ციანოზი, ქოშინი,არტერიული წნევის დაქვეითება. აწუხებს ქვემო კიდურების ვენების ვარიკოზი. რაპათოლოგია შეიძლება ვივარაუდოთ?
  • A. 

   //ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია

  • B. 

   //მიოკარდიუმის ინფარქტი

  • C. 

   //პერიკარდიტი

  • D. 

   //ორთოსტატიკური ჰიპოტენზია

 • 5. 
  \\\\ რომელია მარჯვენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობის მიზეზი?
  • A. 

   //ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია

  • B. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • C. 

   //ფილტვის არტერიის სარქვლების ნაკლოვანება

  • D. 

   //მარცხენა პარკუჭის მიოკარდიუმის ინფარქტი

 • 6. 
  \\\\ რომელი ნიშანი არ ახასიათებს აორტის ნაკლოვანებას?
  • A. 

   //კაროტიდების ცეკვა

  • B. 

   //პულსური წნევის შემცირება

  • C. 

   //მიუსეს სიმპტომი

  • D. 

   //დიუროზიეს ორმაგი შუილი

  • E. 

   //მარცხენა პარკუჭის დილატაცია

 • 7. 
  \\\\ რომელ ლაბორატორიულ მაჩვენებელს არ აქვს მნიშვნელობა რევმატიზმისდიაგნოსტიკაში?
  • A. 

   //ლეიკოციტოზი ფორმულის მარცხნივ გადახრით

  • B. 

   //ედს-ის მომატება

  • C. 

   //ანტისტრეპტოლიზინ-0 ტიტრის ზრდა

  • D. 

   //ტროპონინის მომატება

 • 8. 
  \\\\ რომელი ცვლილება არ აღინიშნება არტერიული ჰიპერტენზიის დროს?
  • A. 

   //დაჭიმული პულსი

  • B. 

   //II ტონის აქცენტი აორტაზე

  • C. 

   //გულის შედარებითი მოყრუების მარცხენა საზღვრის გადიდება

  • D. 

   //ღრმა S კბილი I სტანდარტულ განხრაში

  • E. 

   //R კბილი უფრო მაღალია V5 და V6 განხრებში, ვიდრე V4-ში

 • 9. 
  \\\\ რომელი დაავადებისთვისაა დამახასიათებელი სუსტი ავსების ხშირი პულსი –ძაფისებური პულსი?
  • A. 

   //აორტის სტენოზი

  • B. 

   //არტერიული ჰიპერტენზია

  • C. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • D. 

   //მიტრალური ნაკლოვანება

 • 10. 
  \\\\ რომელი კომპენსატორული მექანიზმი არ არის წამყვანი გულის უკმარისობისსიმპტომოკომპლექის ჩამოყალბების დროს?
  • A. 

   //სიმპატიკურ-ადრენალინური სისტემის გააქტივება

  • B. 

   //გულის ჰიპერტროფია

  • C. 

   //გულის ღრუების დილატაცია

  • D. 

   //დარტყმითი მოცულობის შემცირება

 • 11. 
  \\\\ როცა გულის ქრონიკული უკმარისობა არ ექვემდებარება საგულე გლიკოზიდებით,აგფ-ინჰიბიტორებით, შარდმდენებით მკურნალობას და საჭიროებს დამატებითსამკურნალო ღონისძიებებს, რომელ ფორმასთან გვაქვს საქმე?
  • A. 

   //გულის შეგუბებით უკმარისობასთან

  • B. 

   //ფარულ ანუ ლატენტურ უკმარისობასთან

  • C. 

   //რეფრაქტერულ უკმარისობასთან

  • D. 

   //გულის უკმარისობის III ფუნქციურ კლასთან

 • 12. 
  \\\\ თვალის ფსკერის რომელ ცვლილებებს აღნიშნავს სალუსის სიმპტომი?
  • A. 

   //არტერიოლების შევიწროვებას და ვენების გაფართოვებას

  • B. 

   //არტერიოლების და ვენების გაფართოვებას

  • C. 

   //არტერიოლების გაფართოვებას და ვენების შევიწროვებას

  • D. 

   //არტერიოლების და ვენების შევიწროვებას

 • 13. 
  \\\\ სად მდებარეობს სინუსის კვანძი?
  • A. 

   //ზემო ღრუ ვენის მარჯვენა წინაგულთან შეერთების ადგილას

  • B. 

   //ქვემო ღრუ ვენის მარჯვენა წინაგულთან შეერთების ადგილას

  • C. 

   //მარჯვენა წინაგულში სამკარიანი სარქვლის აფრასტან

  • D. 

   //მარცხენა წინაგულში ორკარიან სარქველთან

 • 14. 
  \\\\ არითმიების კლასიფიკაციის მიხედვით რა არის პარასისტოლიის განვითარებისმექანიზმი?
  • A. 

   //ტრიგერული აქტიურობა

  • B. 

   //პათოლოგიური ავტომატიზმი

  • C. 

   //იმპულსის წარმოქმნის და გატარების ერთდროული დარღვევა

  • D. 

   //REENTRY

 • 15. 
  \\\\ ბოტალოს ღია სადინრის არსებობისას აორტა უკავშირდება:
  • A. 

   //ფილტვის არტერიას

  • B. 

   //ზემო ღრუ ვენას

  • C. 

   //ქვემო ღრუ ვენას

  • D. 

   //ფილტვის ვენას

 • 16. 
  \\\\ რომელია უარყოფითი კბილი ნორმალურ ეკგ-ზე?
  • A. 

   //P

  • B. 

   //R

  • C. 

   //Q

  • D. 

   //T

 • 17. 
  \\\\ როდის რეგისტრირდება ეკგ-ზე QRS კომპლექსი
  • A. 

   //წინაგულების აგზნების დროს

  • B. 

   //იმპულსის გატარებისას წინაგულებიდან ავ კვანძამდე

  • C. 

   //პარკუჭების აგზნებისას

  • D. 

   //პარკუჭთაშუა ძგიდის აგზნებისას

 • 18. 
  \\\\ როდის რეგისტრირდება ეკგ-ზე P კბილი?
  • A. 

   //წინაგულების აგზნების დროს

  • B. 

   //იმპულსის გატარებისას წინაგულებიდან ავ კვანძამდე

  • C. 

   //პარკუჭების აგზნებისას

  • D. 

   //პარკუჭთაშუა ძგიდის აგზნებისას

 • 19. 
  \\\\ რას შეესაბამება ეკგ-ზე PQ ინტერვალი?
  • A. 

   //წინაგულების აგზნებას

  • B. 

   //იმპულსის გატარებას წინაგულებიდან ავ კვანძამდე

  • C. 

   //პარკუჭების აგზნებას

  • D. 

   //პარკუჭთაშუა ძგიდის აგზნებას

 • 20. 
  \\\\ რომელი ეკგ ცვლილება არ შეესაბამება სუპრავენტრიკულურ ტაქიკარდიას?
  • A. 

   //QRS≤0.11წმ

  • B. 

   //P კბილი დადებითია ან ორფაზიანი

  • C. 

   //PQ ინტერვალი გახანგრძლივებულია

  • D. 

   //R-R ინტერვალები თანაბარია