კარდიოლოგია (221-240)

20 Questions | Total Attempts: 544

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 (221-240)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  \\\\ რომელია მარცხენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობის ძირითადი ნიშანი?
  • A. 

   //საერთო სისუსტე

  • B. 

   //ფეხების შეშუპება

  • C. 

   //ასციტი

  • D. 

   //კარდიული ასთმა

 • 2. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი ცვლილება არ ახასიათებს აორტის სარქვლისნაკლოვანებას?
  • A. 

   //მიუსეს სიმპტომი

  • B. 

   //გულის შედარებითი მოყრუების მარცხენა საზღვრის გადიდება

  • C. 

   //დაბალი სისტოლური წნევა

  • D. 

   //დიდი პულსური წნევა

 • 3. 
  \\\\ რომელი დაავადების მქონე პაციენტები იკავებენ იძულებით მჯდომარე მდებარეობასწინ გადახრით?
  • A. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • B. 

   //მიტრალური ნაკლოვანება

  • C. 

   //მშრალი პერიკარდიტი

  • D. 

   //აორტის ნაკლოვანება

 • 4. 
  \\\\ რომელი დაავადების დროს აღინიშნება სხეულის ტემპერატურის მომატება?
  • A. 

   //კარდიომიოპათია

  • B. 

   //სტენოკარდია

  • C. 

   //ინფექციური ენდოკარდიტი

  • D. 

   //ღია არტერიული სადინარი

 • 5. 
  \\\\ რისი შემცირების ხარჯზე აუმჯობესებს სუბიექტურ მდგომარეობას ორთოპნოე?
  • A. 

   //გულის არეში ტკივილის

  • B. 

   //თავის ტკივილის

  • C. 

   //ქოშინის

  • D. 

   //ფეხების შეშუპების

 • 6. 
  \\\\ რომელი დაავადების დროს აღინიშნება პულსაცია საძილე არტერიებზე?
  • A. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • B. 

   //მიტრალური ნაკლოვანება

  • C. 

   //აორტის ნაკლოვანება

  • D. 

   //აორტის სტენოზი

 • 7. 
  \\\\ რომელი დაავადების დროს აღინიშნება გულის მწვერვალზე დიასტოლური კატისკრუტუნი?
  • A. 

   //აორტის სტენოზი

  • B. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • C. 

   //სამკარიანი სარქვლის სტენოზი

  • D. 

   //ფილტვის არტერიის სტენოზი

 • 8. 
  \\\\ რომელი დაავადების დროს აღინიშნება მარჯვნივ II ნეკნთაშუა არეში სისტოლურიკატის კრუტუნი?
  • A. 

   //აორტის სტენოზი

  • B. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • C. 

   //სამკარიანი სარქვლის სტენოზი

  • D. 

   //აორტის ნაკლოვანება

 • 9. 
  \\\\ რომელი მიდამოს პულსაცია შეესაბამება გულის საძგერს?
  • A. 

   //მწვერვალის

  • B. 

   //მარჯვნივ II ნეკნთაშუა არე

  • C. 

   //მარცხნივ 3-4 ნეკნთაშუა არე

  • D. 

   //მარცხნივ II ნეკნთაშუა არე

 • 10. 
  \\\\ რომელი დაავადების დროს ხდება გულის საძგერის მარცხნივ და ქვემოთგადანაცვლება?
  • A. 

   //აორტის სტენოზი

  • B. 

   //აორტის ნაკლოვანება

  • C. 

   //მიოკარდიუმის ინფარქტი

  • D. 

   //მიოკარდიტი

 • 11. 
  \\\\ რა არის დამახასიათებელი გულისმიერი შეშუპებისთვის?
  • A. 

   //ვითარდება სახის არეში

  • B. 

   //ვითარდება ერთი კოჭის არეში და ახლავს ციანოზი

  • C. 

   //დღის ბოლოს ვითარდება კოჭების არეში

  • D. 

   //ვითარდება თვალების არეში

 • 12. 
  \\\\ რომელი დაავადებისთვისაა დამახასიათებელი გულის შედარებითი მოყრუებისსაზღვრები: მარჯვენა – მკერდის ძვლის მარჯვენა კიდიდან 3 სმ-ით გარეთ, მარცხენა –მარცხენა ლავიწშუა ხაზიდან 1 სმ-ით შიგნით, ზედა – II ნეკნის ზედა კიდე:
  • A. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • B. 

   //მიტრალური ნაკლოვანება

  • C. 

   //სამკარიანი სარქვლის ნაკლოვანება

  • D. 

   //აორტული მანკები

 • 13. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი ზრდის გულის აბსოლუტური მოყრუების საზღვრებს?
  • A. 

   //მარჯვენა პარკუჭის დილატაცია

  • B. 

   //მარცხენა პარკუჭის დილატაცია

  • C. 

   //მარცხენა წინაგულის დილატაცია

  • D. 

   //მარჯვენა წინაგულის დილატაცია

 • 14. 
  \\\\ რითია განპირობებული გულის მარცხენა საზღვრის მარცხნივ გადანაცვლება?
  • A. 

   //მარცხენა წინაგულის ჰიპერტროფიით

  • B. 

   //მარჯვენა წინაგულის ჰიპერტროფიით

  • C. 

   //მარჯვენა წინაგულის დილატაციით

  • D. 

   //მარცხენა პარკუჭის დილატაციით

 • 15. 
  \\\\ რომელი დაავადებისთვის არაა დამახასიათებელი მარჯვენა პარკუჭისჰიპერტროფია?
  • A. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • B. 

   //სამკარიანი სარქვლის სტენოზი

  • C. 

   //ქრონიკული ფილტვისმიერი გული

  • D. 

   //ფილტვის არტერიის სტენოზი

 • 16. 
  \\\\ რომელი დაავადებისთვისაა დამახასიათებელი გულის შედარებითი მოყრუებისსაზღვრები: მარჯვენა – მკერდის ძვლის მარჯვენა კიდიდან 1 სმ-ით გარეთ, მარცხენა –წინა აქსილარული ხაზი, ზედა – II ნეკნის ზედა კიდე:
  • A. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • B. 

   //მიტრალური ნაკლოვანება

  • C. 

   //სამკარიანი სარქვლის ნაკლოვანება

  • D. 

   //აორტული მანკები

 • 17. 
  \\\\ რომელი პათოლოგიის დროს მოისმინება მიტრალური სარქვლის გაღების ხმიანობა?
  • A. 

   //მიტრალური ნაკლოვანება

  • B. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • C. 

   //მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფია

  • D. 

   //მარცხენა პარკუჭის დილატაცია

 • 18. 
  \\\\ რა არ მონაწილეობს გულის II ტონის წარმოქმნაში?
  • A. 

   //აორტის სარქვლების დახურვა

  • B. 

   //ფილტვის არტერიის სარქვლების დახურვა

  • C. 

   //დიასტოლის დასაწყისში აორტის კედლების რხევა

  • D. 

   //დიასტოლის დასაწყისში ფილტვის არტერიის კედლების რხევა

  • E. 

   //მიტრალური სარქვლის დახურვა

 • 19. 
  \\\\ რომელი დაავადებისთვის არ არის დამახასიათებელი ფილტვის არტერიაზე IIტონის აქცენტი?
  • A. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • B. 

   //მიტრალური ნაკლოვანება

  • C. 

   //ქრონიკული ფილტვისმიერი გული

  • D. 

   //არტერიული ჰიპერტენზია

  • E. 

   //ფილტვების ემფიზემა

 • 20. 
  \\\\ რომელი კომპონენტი არ მონაწილეობს გულის I ტონის წარმოქმნაში?
  • A. 

   //სარქვლოვანი

  • B. 

   //კუნთოვანი

  • C. 

   //სისხლძარღვოვანი

  • D. 

   //რეოლოგიური