2.2 Analizowac Programy I Algorytmy

10 Questions | Total Attempts: 98

SettingsSettingsSettings
2.2 Analizowac Programy I Algorytmy - Quiz

Quiz 2. 2


Questions and Answers
 • 1. 
  #include <iostream> #include <cstdio> using namespace std; int main() { cout << "To jest moj pierwszy program"; getchar(); return 0; }                                                                                                                 Program wyświetli?
  • A. 

   Napis z warunku "cout"

  • B. 

   Program nic nie wyświetli

  • C. 

   Wyswietli 0

  • D. 

   Wyswietli napis "cout"

 • 2. 
  #include <iostream> #include <cstdio> using namespace std; int main() {         int liczba; // deklaracja zmiennej cout << "Podaj liczbe "; cin >> liczba; // przypisanie wartości z klawiatury if (liczba>0) // instrukcja warunkowa cout << "Liczba jest dodatnia"; else cout << "Liczba nie jest dodatnia"; cin.ignore(); getchar(); return 0; }                                                                                                   program zawiera instrukcje?
  • A. 

   Wyboru

  • B. 

   Warunkową

  • C. 

   Iteracyjną

  • D. 

   Sortowania

 • 3. 
  Instrukcja warunkowa to inaczej?
  • A. 

   While...

  • B. 

   For...

  • C. 

   If...else

  • D. 

   Do...

 • 4. 
  • A. 

   X=0; while (x

  • B. 

   X=0; do {x++;} while (x>10)

  • C. 

   X=0; do {x=x+1;} while (x

  • D. 

   For (x=0;x

 • 5. 
  #include <iostream> int main() { int ile = 4; do {                   std::cout << "Napis" << std::endl; ile--; } while( ile > 0 ); return 0; }                                                                                                   Jaka pętla została tu użyta?
  • A. 

   To be...or not to be

  • B. 

   For...

  • C. 

   If...else

  • D. 

   Do...while

 • 6. 
  #include <iostream> #include <cstdio> using namespace std; int main() {                for (int i=0; i<20; i++) { cout << i; if (i%3!=0) // jeśli reszta z dzielenia przez 3 jest różna od zera cout << " - nie jest podzielne przez 3, "; cout << endl; } getchar(); return 0; }                                                                                program wyświetli?
  • A. 

   Liczby parzyste od 1 do 20

  • B. 

   Liczby od 1 do 20

  • C. 

   Liczby nieparzyste od 1 do 20

  • D. 

   Liczby od 0 do 19

 • 7. 
  Begin writeln('Hello World'); end.                                                           Program napisany jest w języku?
  • A. 

   Java

  • B. 

   C++

  • C. 

   Pascal

  • D. 

   C--

 • 8. 
  Zmienna "short" ma zakres ?
  • A. 

   Od -32 768 do 32 767

  • B. 

   Od -128 do 127

  • C. 

   True/false

  • D. 

   od -32 767 do 32 768

 • 9. 
  Jaki znakie graficzny stosuje sie w jezyku c++ by ukazac negacje?
  • A. 

   ?

  • B. 

   &&

  • C. 

   $

  • D. 

   !

 • 10. 
  Ile bajtów ma zmienna "int" ?
  • A. 

   4 bajty

  • B. 

   2 bajty

  • C. 

   8 bajtów

  • D. 

   1 bajt

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.