ΑΟΘ ΕΠΑ.Λ. 2015 : Κεφάλαιο 9 - Τεστ 1

10 Questions | Attempts: 3592

SettingsSettingsSettings
 .. 2015 : 9 - 1 - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; 2009-2015


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο πληθωρισμός αυξάνει την αξία των αποταμιεύσεων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το εργατικό δυναμικό μιας χώρας περιλαμβάνει και τους ανέργους της. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Όταν αυξάνεται το επίπεδο τιμών, το πραγματικό εισόδημα αυξάνεται.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Μία από τις οικονομικές συνέπειες της ανεργίας είναι η απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο και την οικογένειά του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης των ανέργων έχουν στόχο τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου, η μετάβαση από την κάθοδο στην άνοδο περνάει από τη φάση της ύφεσης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Στη φάση της κρίσης παρατηρούνται: μείωση της κατανάλωσης, στασιμότητα ή μείωση των επενδύσεων, μείωση του εισοδήματος και της απασχόλησης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Στο φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού η ανεργία και ο πληθωρισμός συνυπάρχουν.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Μία από τις βασικές οικονομικές συνέπειες της ανεργίας είναι η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, λόγω της παροχής των επιδομάτων ανεργίας. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Στη φάση της ανόδου ή άνθησης, η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή του κύκλου.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.