ΑΟΘ ΕΠΑ.Λ. 2015 : Κεφάλαιο 9 - Τεστ 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Economicsedugr
E
Economicsedugr
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 31,293
Questions: 10 | Attempts: 6,227

SettingsSettingsSettings
 .. 2015 : 9 - 1 - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; 2009-2015


Questions and Answers
 • 1. 

  Ο πληθωρισμός αυξάνει την αξία των αποταμιεύσεων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 2. 

  Το εργατικό δυναμικό μιας χώρας περιλαμβάνει και τους ανέργους της. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 3. 

  Όταν αυξάνεται το επίπεδο τιμών, το πραγματικό εισόδημα αυξάνεται.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The given question is not readable or complete, so it is not possible to provide an explanation for the correct answer.

  Rate this question:

 • 4. 

  Μία από τις οικονομικές συνέπειες της ανεργίας είναι η απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο και την οικογένειά του.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given question is not readable or understandable, so it is not possible to provide an explanation for the correct answer.

  Rate this question:

 • 5. 

  Τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης των ανέργων έχουν στόχο τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The explanation for the correct answer is not available.

  Rate this question:

 • 6. 

  Κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου, η μετάβαση από την κάθοδο στην άνοδο περνάει από τη φάση της ύφεσης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer states that the answer is correct.

  Rate this question:

 • 7. 

  Στη φάση της κρίσης παρατηρούνται: μείωση της κατανάλωσης, στασιμότητα ή μείωση των επενδύσεων, μείωση του εισοδήματος και της απασχόλησης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The given correct answer is "Λάθος" which means "Wrong" in Greek. This implies that the statement or question being asked is incorrect or false.

  Rate this question:

 • 8. 

  Στο φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού η ανεργία και ο πληθωρισμός συνυπάρχουν.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The correct answer is "Σωστό" (Correct).

  Rate this question:

 • 9. 

  Μία από τις βασικές οικονομικές συνέπειες της ανεργίας είναι η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, λόγω της παροχής των επιδομάτων ανεργίας. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 10. 

  Στη φάση της ανόδου ή άνθησης, η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή του κύκλου.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 07, 2015
  Quiz Created by
  Economicsedugr
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.