ΑΟΘ ΕΠΑ.Λ. 2015 : Κεφάλαιο 8 - Τεστ 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Economicsedugr
E
Economicsedugr
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 28,696
Questions: 10 | Attempts: 3,605

SettingsSettingsSettings
 .. 2015 : 8 - 1 - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2009-15


Questions and Answers
 • 1. 

  Οι εμπορικές τράπεζες επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των κερδών και ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου τον οποίο αναλαμβάνουν.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 2. 

  Οι εμπορικές τράπεζες για να καλύψουν το κόστος λειτουργίας τους (μισθούς υπαλλήλων, ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα, τόκους καταθέσεων κτλ.) και να έχουν κέρδος, χορηγούν δάνεια με μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό των καταθέσεων. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 3. 

  Χρήμα είναι οτιδήποτε γίνεται γενικά αποδεκτό ως μέσο ανταλλαγής από τα άτομα μιας κοινωνίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 4. 

  Στις καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου το επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από αυτό των καταθέσεων επί προθεσμία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 5. 

  Η χρησιμοποίηση του χρήματος μετέτρεψε τις ανταλλαγές σε συναλλαγές.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer states that the answer is correct.

  Rate this question:

 • 6. 

  Η αξία όλων των κερμάτων, ως ποσοστό στη συνολική ποσότητα του χρήματος, είναι πολύ μεγάλη. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 7. 

  Όταν η Κεντρική Τράπεζα καθορίσει το ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων στο 10%, τότε οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες για κάθε 100 ευρώ που καταθέτουν οι πελάτες τους, να κρατούν στο ταμείο τους 10 ευρώ και έχουν δυνατότητα να δανείσουν τα υπόλοιπα 90 ευρώ.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The explanation for the correct answer is that the given statement is true. It states that if the interest rate is 10% per annum and you invest the amount for 100 years, then the total amount you will receive is 10 times the initial investment. This means that the initial investment will grow by a factor of 10 over the 100-year period. Therefore, the answer "Σωστό" (correct) is the correct choice.

  Rate this question:

 • 8. 

  Οι τραπεζικές επιταγές και τα χαρτονομίσματα αποτελούν το λεγόμενο «πλαστικό χρήμα».

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The correct answer is "Λάθος" which means "False" in Greek.

  Rate this question:

 • 9. 

  Το χρήμα είναι και μέσο διατήρησης αξιών. (θέμα Κ.Ε.Ε.)

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 10. 

  Κάθε εμπορική τράπεζα έχει το δικαίωμα να εκδίδει χαρτονομίσματα. (θέμα Κ.Ε.Ε.)

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 07, 2015
  Quiz Created by
  Economicsedugr
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.