ΑΟΘ ΕΠΑ.Λ. 2015 : Κεφάλαιο 8 - Τεστ 1

10 Questions | Attempts: 2769

SettingsSettingsSettings
 .. 2015 : 8 - 1 - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2009-15


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι εμπορικές τράπεζες επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των κερδών και ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου τον οποίο αναλαμβάνουν.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Οι εμπορικές τράπεζες για να καλύψουν το κόστος λειτουργίας τους (μισθούς υπαλλήλων, ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα, τόκους καταθέσεων κτλ.) και να έχουν κέρδος, χορηγούν δάνεια με μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό των καταθέσεων. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Χρήμα είναι οτιδήποτε γίνεται γενικά αποδεκτό ως μέσο ανταλλαγής από τα άτομα μιας κοινωνίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Στις καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου το επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από αυτό των καταθέσεων επί προθεσμία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η χρησιμοποίηση του χρήματος μετέτρεψε τις ανταλλαγές σε συναλλαγές.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η αξία όλων των κερμάτων, ως ποσοστό στη συνολική ποσότητα του χρήματος, είναι πολύ μεγάλη. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Όταν η Κεντρική Τράπεζα καθορίσει το ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων στο 10%, τότε οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες για κάθε 100 ευρώ που καταθέτουν οι πελάτες τους, να κρατούν στο ταμείο τους 10 ευρώ και έχουν δυνατότητα να δανείσουν τα υπόλοιπα 90 ευρώ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Οι τραπεζικές επιταγές και τα χαρτονομίσματα αποτελούν το λεγόμενο «πλαστικό χρήμα».
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Το χρήμα είναι και μέσο διατήρησης αξιών. (θέμα Κ.Ε.Ε.)
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Κάθε εμπορική τράπεζα έχει το δικαίωμα να εκδίδει χαρτονομίσματα. (θέμα Κ.Ε.Ε.)
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.