კარდიოლოგია (141-160)

20 Questions | Total Attempts: 353

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 (141-160)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ////რომელი პრეპარატი არ გამოიყენება მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის დროსთრომბოლიზისის ჩასატარებლად
  • A. 

   //უროკინაზა

  • B. 

   //სტრეპტოკინაზა

  • C. 

   //ჰეპარინი

  • D. 

   //ქსოვილოვანი პლაზმინოგენის აქტივატორი

 • 2. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ არის მართებული პრინცმეტალისსტენოკარდიისთვის
  • A. 

   //უახლოესი პროგნოზი კეთილსაიმედოა

  • B. 

   //შეტევის დროს ეკგ-ზე აღინიშნება ST სეგმენტის ელევაცია

  • C. 

   //შეტევის დროს ხშირია პარკუჭოვანი არიტმიები

  • D. 

   //შეტევის დროს ხშირია პარკუჭოვანი არიტმიები

 • 3. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ არის მართებული პრინცმეტალისსტენოკარდიისთვის?
  • A. 

   //შეტევის დროს ეკგ-ზე აღინიშნება ST სეგმენტის დეპრესია

  • B. 

   //შეტევის დროს ხშირია პარკუჭოვანი არიტმიები

  • C. 

   //ავადმყოფთა უმრავლესობას აღენიშნება კორონარების ტრანზიტორული სპაზმი

  • D. 

   //შეტევა ჩვეულებრივ ვითარდება მოსვენებით მდგომარეობაში

 • 4. 
  \\\\ რომელია კარდიოსტიმულატორის იმპლანტაციის აბსოლუტური ჩვენება?
  • A. 

   //სინუსური ბრადიკარდია გულისცემის სიხშირით 40-მდე წუთში

  • B. 

   //II ხარისხის 2 ტიპის ავ ბლოკადა მორგან-ადამ-სტოქსის სინდრომით

  • C. 

   //I ხარისხის ავ ბლოკადა ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადით

  • D. 

   //საგულე გლიკოზიდების დოზის გადაჭარბებით გამოწვეული ბრადისისტოლური მოციმციმე არიტმია

 • 5. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულება არ არის სწორი AV ბლოკადისთვის?
  • A. 

   უფრო ხშირად ვითარდება უკანა კედლის მიოკარდიუმის ინფარქტის დროს

  • B. 

   ვითარდება საგულე გლიკოზიდებით ინტოქსკაციის დროს

  • C. 

   ახასიათებს ბრადიკარდია

  • D. 

   ყოველთვის საჭიროებს რიტმის წამყვანის იმპლანტაციას

 • 6. 
  \\\\ რომელ არიტმიას არ უდევს საფუძვლად REENTRY მექანიზმი?
  • A. 

   წინაგულების ციმციმი

  • B. 

   AV კვანძოვანი ტაქიკარდია

  • C. 

   პარკუჭოვანი პარასისტოლია

  • D. 

   სუპრავენტრიკულური ტაქიკარდია WPW სინდრომის დროს

 • 7. 
  \\\\ მიოკარდიუმის ინფარქტით ავადმყოფს განუვითარდა ბრადიკარდია გულისცემისსიხშირით 40-მდე წუთში. რომელი არიტმიის არსებობაა ყველაზე ნაკლებად შესაძლებელი ამ დროს? 
  • A. 

   //სინუსური ბრადიკარდია

  • B. 

   //III ხარისხის AV ბლოკადა

  • C. 

   //II ხარისხის 2 ტიპის AV ბლოკადა

  • D. 

   //მოციმციმე არიტმია

 • 8. 
  \\\\ რომელია არჩევის პრეპარატი ჭეშმარიტი კარდიოგენული შოკის დროს?
  • A. 

   //დოპმინი

  • B. 

   //დიგოქსინი

  • C. 

   //ადრენალინი

  • D. 

   //ნორადრენალინი

 • 9. 
  \\\\ რომელი დაავადების დროს არ ვითარდება მოციმციმე არიტმიის პაროქსიზმი?
  • A. 

   //თირეოტოქსიკოზი

  • B. 

   //ჰიპერტროფიული კარდიომიოპათია

  • C. 

   //მიტრალური სტენოზი

  • D. 

   //გულის იშემიური დაავადება

  • E. 

   //აორტის სარქვლების ნაკლოვანება

 • 10. 
  \\\\ მიოკარდიუმის ინფარქტის დროს რა სიტუაციაშია ნაჩვენები ბეტა-ბლოკერებისგამოყენება?
  • A. 

   //სინუსური ტაქიკარდიის და არტერიული ჰიპერტენზიის დროს

  • B. 

   //წინაგულოვანი ექსტრასისტოლიის დროს

  • C. 

   //I ხარისხის ავ ბლოკადის დროს

  • D. 

   //სრული ატრიოვენტრიკულური ბლოადის დროს

 • 11. 
  \\\\ რომელი სიმპტომია დამახასიათებელი მარცხენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობისთვის
  • A. 

   //PCO2ის მომატება

  • B. 

   //ტაქიკარდია

  • C. 

   //მარცხენა პარკუჭში ნორმალური საბოლოო დიასტოლური წნევა

  • D. 

   //პერიფერიული შეშუპება

 • 12. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი ეკგ ნიშანი ახასიათებს AV ბლოკადას
  • A. 

   //PQ ინტერვალის გახანგრძლივება 0,2 წმ-ზე მეტად

  • B. 

   //PQ ინტერვალის თანდათანობითი შემცირება QRS კომპლექსის გამოვარდნით

  • C. 

   //წინაგულების და პარკუჭების დამოუკიდებელი რიტმი, როდესაც QRS კომპლექსების რაოდენობა აჭარბებს P კბილების რაოდენობას

  • D. 

   //ეკგ-ზე არ არის P კბილები

 • 13. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი ეკგ ნიშანი ახასიათებს ავ ბლოკადას
  • A. 

   //PQ ინტერვალის თანდათანობითი შემცირება QRS კომპლექსის გამოვარდნით

  • B. 

   //წინაგულების და პარკუჭების დამოუკიდებელი რიტმი, როდესაც QRS კომპლექსების რაოდენობა აჭარბებს P კბილების რაოდენობას

  • C. 

   //ეკგ-ზე არ არის P კბილები

  • D. 

   //წინაგულების და პარკუჭების დამოუკიდებელი რიტმი, როდესაც P კბილების რაოდენობა QRS კომპლექსების რაოდენობას აჭარბებს

 • 14. 
  \\\\ ფრედერიკის სინდრომი არის შერწყმა:
  • A. 

   //მოციმციმე არიტმიის და სრული ავ ბლოკადის

  • B. 

   //წინაგულშიდა და პარკუჭშიდა გამტარებლობის შენელება

  • C. 

   //მოციმციმე არიტმიის და ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადის

  • D. 

   //წინაგულოვანი ტაქიკარდიის და ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადის

 • 15. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელია პარკუჭოვანი ტაქიკარდიის ეკგ ნიშანი
  • A. 

   //პარკუჭოვანი რიტმია 200-300 წთ-ში

  • B. 

   //QRS კომპლექსის სიგანე 0,12წმ-ზე მეტია

  • C. 

   //აღინიშნება დელტა ტალღა

  • D. 

   //თანაბარი R-R ინტერვალები

 • 16. 
  \\\\ 18 წლის მამაკაცს აღმოაჩნდა არტერიული ჰიპერტენზია. დათვალიერებითაღენიშნება ზედა და ქვემო კიდურების არაპროპორციული განვითარება, პულსაციაშესუსტებულია ქვედა კიდურებზე, აუსკულტაციით – სისტოლური შუილი ბეჭებსშორის. ეკგ-ზე მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის და გადაძაბვის ნიშნები. დაასახელეთსავარაუდო დიაგნოზი:
  • A. 

   //მიტრალური სარქვლის ნაკლოვანება

  • B. 

   //წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტი

  • C. 

   //აორტის კოარქტაცია

  • D. 

   //თირკმლის არტერიის სტენოზი

 • 17. 
  18 წლის მამაკაცს აღმოაჩნდა არტერიული ჰიპერტენზია. დათვალიერებითაღენიშნება ზედა და ქვემო კიდურების არაპროპორციული განვითარება, პულსაციაშესუსტებულია ქვედა კიდურებზე, აუსკულტაციით – სისტოლური შუილი ბეჭებსშორის. ეკგ-ზე მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის და გადაძაბვის ნიშნები.ჩამოთვლილთაგან რომელი გართულება არ ახასიათებს ამ დაავადებას:
  • A. 

   //ინფექციური ენდოკარდიტი

  • B. 

   //თრომბოემბოლია

  • C. 

   //აორტის განშრევება

  • D. 

   //ჰემორაგიული ინსულტი

 • 18. 
  \\\\ 45 წ მამაკაცს საღამოს დაეწყო ძლიერი ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში,გულისრევა, ღებინება. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აღენიშნებოდა ტკივილიმკერდის ძვლის უკან ფიზიკურ დატვირთვაზე. ობიექტურად: პულსი 100 წთ-ში, არტ.წნევა – 80/50 მმვწყსვ, მუცელი რბილი, მცირედ მტკივნეული ეპიგასტრიუმის არეში.პერიტონეუმის გაღიზიანების ნიშნები არ არის. ეკგ-ზე სინუსური ტაქიკარდია, R კბილისვოლტაჟის შემცირება II, III და AVF განხრებში, ამავე განხრებში აღინიშნება STსეგმენტის გუმბათისებური ელევაცია. დაასახელეთ სავარაუდო დიაგნოზი:
  • A. 

   //პრინცმეტალის სტენოკარდია

  • B. 

   //წინა კედლის მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი

  • C. 

   //უკანა კედლის მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი

  • D. 

   //მწვავე პანკრეატიტი

 • 19. 
  \\\\ 45 წ მამაკაცს საღამოს დაეწყო ძლიერი ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში,გულისრევა, ღებინება. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აღენიშნებოდა ტკივილიმკერდის ძვლის უკან ფიზიკურ დატვირთვაზე. ობიექტურად: პულსი 100 წთ-ში, არტ.წნევა – 80/50 მმვწყსვ, მუცელი რბილი, მცირედ მტკივნეული ეპიგასტრიუმის არეში.პერიტონეუმის გაღიზიანების ნიშნები არ არის. ეკგ-ზე სინუსური ტაქიკარდია, R კბილის ვოლტაჟის შემცირება II, III და აVF განხრებში, ამავე განხრებში აღინიშნება STსეგმენტის გუმბათისებური ელევაცია. ჩამოთვლილთაგან სისხლის რომელი ცვლილებაარ არის დამახასიათებელი ამ პათოლოგიისთვის:
  • A. 

   //ლეიკოციტოზი

  • B. 

   //ედს-ის მომატება

  • C. 

   //კრეატინკინაზა MB ფრაქციის მომატება

  • D. 

   //ამილაზას მომატება

 • 20. 
  \\\\ 67 წლის მამაკაცი უჩივის ძლიერ შეტევით ქოშინს, მშრალ ხველას, ასეთიმდგომარეობა განუვითარდა პირველად, ღამით, ძილის დროს. ბოლო 5 წელია აქვსარტერიული ჰიპერტენზია, მკურნალობდა არარეგულარულად. ავადმყოფი აგზნებულია, აღენიშნება ორთოპნოე, სახის ციანოზი, სუნთქვა 40 წთ-ში, პულსი – 120 წთ-ში რიტმული, არტ. წნევა – 220/110 მმვწყსვ. გულის მარცხენა საზღვარი გადიდებულია,აღინიშნება გალოპის რიტმი, ფილტვებში ქვემო წილებში წვრილბუშტუკოვანი სველიხიხინი ორივე მხარეს. ეკგ- სინუსური ტაქიკარდია, მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიისნიშნები. დაასახელეთ პაციენტის მდგომარეობის სავარაუდო მიზეზი:
  • A. 

   //მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი

  • B. 

   //მარცხენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობა – კარდიული ასთმა

  • C. 

   //ბრონქულის ასთმა

  • D. 

   //მარჯვენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობა