ენდოკრინოლოგია (1081-1112)

32 Questions | Total Attempts: 253

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 (1081-1112)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ ცენტრს მიმართა 50 წლის ქალმა ჩივილებით,რომლებიც განუვითარდა უკანასკნელ თვეებში: ძლიერი საერთო სისუსტე,მეხსიერების დაქვეითება, სხეულის მასის მატება 10 კგ-ით, ძილიანობა დღისით,კანის სიმშრალე, სახისა და სხეულის შეშუპება, ხმის ჩახლეჩა, თმების ცვენისგაძლიერება და თმოვანი საფარველის გამეჩხერება, სითბოს სიყვარული,სიცივის აუტანლობა, ყაბზობა. ექიმმა ეჭვი მიიტანა ჰიპოთირეოზის არსებობაზე.გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი დიაგნოსტიკურილაბორატორიული ტესტი უნდა ჩატარდეს ჰიპოთირეოზის არსებობისგამოსავლენად?
  • A. 

   //ფარისებრ ჯირკვალში რადიოაქტიური იოდის შთანთქმის ინტენსიობის განსაზღვრა

  • B. 

   //ფარისებრ ჯირკვალში რადიოაქტიური ტექნიციუმის შთანთქმის ინტენსიობის განსაზღვრა

  • C. 

   //სისხლის შრატში თიროპეროქსიდაზის და თირეოგლობულინის საწინააღმდეგო იმუნოსხეულების კონცენტრაციის განსაზღვრა

  • D. 

   //სისხლის შრატში თირეოტროპული ჰორმონისა და თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაციის განსაზღვრა

 • 2. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ ცენტრს მიმართა 30 წლის ქალმა უკანასკნელ თვეებშიგანვითარებული ჩივილებით: ძლიერი საერთო სისუსტე, მეხსიერების დაქვეითება,სხეულის მასის მატება 10 კგ-ით, ძილიანობა დღისით, კანის სიმშრალე, სახისადა სხეულის შეშუპება, ხმის ჩახლეჩა, თმების ცვენის გაძლიერება დათმოვანი საფარველის გამეჩხერება, სითბოს სიყვარული, სიცივის აუტანლობა,ყაბზობა, მენსტრუაციის შეწყვეტა. ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფიულიგამოკვლევით მარჯვენა წილის მოცულობა 28 მლ, მარცხენა წილის მოცულობა26 მლ. კვანძოვანი წარმონაქმნები არ აღინიშნება. ჯირკვლის ქსოვილისექოგენობა მომატებულია, ექოსტრუქტურა არაერთგვაროვანია. სისხლის შრატშითავისუფალი თიროქსინის დონე აღმოჩნდა 0.45 ნგ/დლ (ნორმა 0.8-2.0 ნგ/დლ),თირეოტროპული ჰორმონის დონე აღმოჩნდა 25.1 მიკრ.საერთ.ერთ/მლ (ნორმა 0.4-4.0 მიკრ.საერთ.ერთ/მლ). გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელიდიაგნოზი შეიძლება დაისვას ამ შემთხვევაში?
  • A. 

   //პირველადი ჰიპოთირეოზი, დიფუზური ჩიყვი

  • B. 

   //მეორადი ჰიპოთირეოზი, დიფუზური ჩიყვი

  • C. 

   //მესამეული ჰიპოთირეოზი, დიფუზური ჩიყვი

  • D. 

   //პერიფერიული ჰიპოთირეოზი

 • 3. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ ცენტრს მიმართა 30 წლის ქალმა უკანასკნელ თვეებშიგანვითარებული ჩივილებით: ძლიერი საერთო სისუსტე, მეხსიერების დაქვეითება,სხეულის მასის მატება 10 კგ-ით, ძილიანობა დღისით, კანის სიმშრალე, სახისადა სხეულის შეშუპება, ხმის ჩახლეჩა, თმების ცვენის გაძლიერება დათმოვანი საფარველის გამეჩხერება, სითბოს სიყვარული, სიცივის აუტანლობა,ყაბზობა, მენსტრუაციის შეწყვეტა. აღინიშნება რძისმაგვარი გამონადენ ისარსებობა ორივე ძუძუდან. ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფი-ულიგამოკვლევით მარჯვენა წილის მოცულობა 28 მლ, მარცხენა წილის მოცულობა26 მლ. კვანძოვანი წარმონაქმნები არ აღინიშნება. ჯირკვლის ქსოვილისექოგენობა მომატებულია, ექოსტრუქტურა არაერთგვაროვანია. სისხლის შრატშითავისუფალი თიროქსინის დონე აღმოჩნდა 0.45 ნგ/დლ (ნორმა 0.8-2.0 ნგ/დლ),თირეოტროპული ჰორმონის დონე აღმოჩნდა 25.1 მიკრ.საერთ.ერთ/მლ (ნორმა 0.4-4.0 მიკრ.საერთ.ერთ/მლ). სისხლის შრატში პროლაქტინის დონე 34 ერთ (ნორმა5-21 ერთ). გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელიდიაგნოზი შეიძლება დაისვას ამ შემთხვევაში?
  • A. 

   //პირველადი ჰიპოთირეოზი, დიფუზური ჩიყვი. მეორადი ჰიპერპროლაქტინემიის სინდრომი (გალაქტორეა, ამენორეა).

  • B. 

   //მეორადი ჰიპოთირეოზი, დიფუზური ჩიყვი. ჰიპოფიზის ადენომა (პროლაქტინომა)

  • C. 

   //მესამეული ჰიპოთირეოზი, დიფუზური ჩიყვი. ჰიპერპროლაქტინემიის სინდრომი

  • D. 

   //პერიფერიული ჰიპოთირეოზი. პროლაქტინის სეკრეციის ცენტრალური დაქვეითება

 • 4. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ ცენტრს მიმართა 30 წლის ქალმა უკანასკნელ თვეებშიგანვითარებული ჩივილებით: ძლიერი საერთო სისუსტე, მეხსიერების დაქვეითება,სხეულის მასის მატება 10 კგ-ით, ძილიანობა დღისით, კანის სიმშრალე, სახისადა სხეულის შეშუპება, ხმის ჩახლეჩა, თმების ცვენის გაძლიერება დათმოვანი საფარველის გამეჩხერება, სითბოს სიყვარული, სიცივის აუტანლობა,ყაბზობა, მენსტრუაციის შეწყვეტა. აღინიშნება რძისმაგვარი გამონადენ ისარსებობა ორივე ძუძუდან. ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფი-ულიგამოკვლევით მარჯვენა წილის მოცულობა 28 მლ, მარცხენა წილის მოცულობა26 მლ. კვანძოვანი წარმონაქმნები არ აღინიშნება. ჯირკვლის ქსოვილისექოგენობა მომატებულია, ექოსტრუქტურა არაერთგვაროვანია. სისხლის შრატშითავისუფალი თიროქსინის დონე აღმოჩნდა 0.45 ნგ/დლ (ნორმა 0.8-2.0 ნგ/დლ),თირეოტროპული ჰორმონის დონე აღმოჩნდა 25.1 მიკრ.საერთ.ერთ/მლ (ნორმა 0.4-4.0 მიკრ.საერთ.ერთ/მლ). სისხლის შრატში პროლაქტინის დონე 34 ერთ (ნორმა5-21 ერთ). გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, მკურნალობისრომელი გეგმა უნდა გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში?
  • A. 

   //ჰიპერპროლაქტინემიის საწინააღმდეგოდ ბრომოკრიპტინით მკურნალობა

  • B. 

   //თიროქსინის პრეპარატის (L-თიროქსინი ან ეუთიროქსი) გამოყენებით ჰიპოთირეოზის კომპენსაცია და კომპენსირებული ჰიპოთირეოზის ფონზე ჰიპოერპროლაქტინემიის სინდრომის მართვის საკითხის განმეორებითი განხილვა ახალი ლაბორატორიული გამოკვლევის (მათ შორის, სისხლის შრატის პროლაქტინის განსაზღვრის) შედეგების გათვალისწინებით

  • C. 

   //ინსულინისადმი რეზისტენტობის საწინააღმდეგოდ მეთფორმინის დანიშვნა, დღეში ერთხელ 500 მგ, ჭამის შემდეგ

  • D. 

   //თირეოსტატიკური პრეპარატებით (მერკაზოლილი, თიროზოლი) მკურნალობის დაწყება შემდგომში ტელეგამათერაპიის გეგმიური კურსის ჩატარებით

 • 5. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ ცენტრს მიმართა 70 წლის ქალმა, რომელმაც ორიწლის წინ გადაიტანა მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი. ამჟამად სტენოკარდიულიშეტევები არ აქვს. უკანასკნელ 8 თვის განმავლობაში პაციენტს განუვითარდაჩივილები: ძლიერი საერთო სისუსტე, მეხსიერების დაქვეითება, სხეულის მასისმატება 10 კგ-ით, ამჟამად სხეულის მასა 88 კგ, სიმაღლე – 162 სმ. ძილიანობადღისით, კანის სიმშრალე, სახისა და სხეულის შეშუპება, ხმის ჩახლეჩა, თმებისცვენის გაძლიერება და თმოვანი საფარველის გამეჩხერება, სითბოს სიყვარული,სიცივის აუტანლობა, ყაბზობა. პაციენტის ზოგადი მდგომარეობაარადამაკმაყოფილებელია. აღინიშნება სახისა და სხეულის შეშუპება, ხმაჩახლეჩილი აქვს, კანი მშრალია, გასქელებული, შეხებით – დაქვეითებულიტემპერატურის. პულსი სუსტი ავსების, 58 დარტყმა წუთში. არტერიული წნევა160/115 მმ.ვ.წ.სვ. პერკუსიით, გულის გარდიგარდმო საზღვრები გადიდებულია.გულის ტონები მკვეთრად მოყრუებულია. ფილტვების ქვემო წილებისსაპროექციო არეზე მოისმინება კრეპიტაცია. ფარისებრი ჯირკვალი პალპაციითისინჯება გადიდებული, მკვრივი კონსისტენციის წარმონაქმნის სახით.ჯირკვალი მოძრავია, უმტკივნეულო. ფარისებრი ჯირკვლისულტრასონოგრაფიული გამოკვლევით მარჯვენა წილის მოცულობა 28 მლ,მარცხენა წილის მოცულობა 26 მლ. კვანძოვანი წარმონაქმნები არ აღინიშნება.ჯირკვლის ქსოვილის ექოგენობა მომატებულია, ექოსტრუქტურაარაერთგვაროვანია. ელექტროკარდიოგრაფიული გამოკვლევით გამოვლინდასინუსური ბრადიკარდია, არითმიის გარეშე. ყველა განხრაში Qღშ კომპლექსისვოლტაჟი მკვეთრად დაქვეითებულია. I და II სტანდარტულ განხრებში, აგრეთვეგულმკერდის V1 –V4 განხრებში აღინიშნება პათოლოგიური Q კბილები, ამავეგანხრებში შთ სეგმენტი იზოელექტრულ ხაზს ქვევითაა, თ კბილები –უარყოფითია. სისხლის შრატში თავისუფალი თიროქსინის დონე აღმოჩნდა 0.45ნგ/დლ (ნორმა 0.8-2.0 ნგ/დლ), თირეოტროპული ჰორმონის დონე აღმოჩნდა 25.1მიკრ.საერთ.ერთ/მლ (ნორმა 0.4-4.0 მიკრ.საერთ.ერთ/მლ). გამოთქვით მოსაზრება,ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, მკურნალობის რომელი გეგმა უნდა გამოვიყენოთ ამშემთხვევაში?
  • A. 

   // მდგომარეობის სასწრაფოდ გამოსწორების მიზნით მკურნალობა დაწყებული უნდა იყოს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონის (თიროქსინის) პრეპარატის გამოყენებით, ყოველდღიური დოზით 2.0 მკგ/სხეულის მასის ერთ კგ-ზე.

  • B. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონის (თიროქსინის) პრეპარატის გამოყენება წინააღმდეგნაჩვენებია კორონარული სისხლძარღვების ათეროსკლეროზისა და გადატანილი მიოკარდის ინფარქტის არსებობის გამო

  • C. 

   //კორონარული სისხლძარღვების ათეროსკლეროზისა და გადატანილი მიოკარდის ინფარქტის არსებობის გამო აუცილებელია განსაკუთრებული სიფრთხილე ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონის (თიროქსინის) პრეპარატით შენაცვლებითი თერაპიის პროცესში. მკურნალობა უნდა დაწყებულ იქნას მინიმალური დოზებით (10-12 მკგ/დღეში), დოზის მატება უნდა მოხდეს ნელი ტემპით (დღიური დოზის მომატება უნდა მოხდეს 14-18 დღეში ერთხელ, 10-12 მკგ-ით)

  • D. 

   //კორონარული სისხლძარღვების ათეროსკლეროზისა და გადატანილი მიოკარდის ინფარქტის არსებობის გამო მკურნალობა უნდა ჩატარდეს კალიუმის იოდიდის პრეპარატით

 • 6. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ ცენტრში მოიყვანეს ქ. თბილისის მცხოვრები 7 თვისბავშვი, რომელსაც აღენიშნებოდა მოდუნება, ძილიანობა, კანის სიმშრალე, სახისადა სხეულის შეშუპება, ხმის ჩახლეჩა, ყაბზობა. პაციენტის დედა 25 წლისაა.ბავშვი პირველი ორსულობიდანაა. ორსულობის პერიოდი მიმდინარეობდაგანსაკუთრებული გადახრების გარეშე. ბავშვი დაიბადა ორსულობის 42-ე კვირაზე.დაბადების შემდგომ დღეებში ბავშვს ჰქონდა გახანგრძლივებული სიყვითლე.ნეონატალური თირეოტროპული ჰორმონის განსაზღვრა ბავშვს არ ჩატარებია.დედა და ბავშვი იოდით პროფილაქტიკას არ იტარებენ. საექიმო გასინჯვისასბავშვს აღენიშნება სახისა და სხეულის შეშუპება, ტირილისას ხმა ჩახლეჩილიაქვს, კანი მშრალია, გასქელებული, შეხებით – დაქვეითებული ტემპერატურის.პულსი სუსტი ავსების, 58 დარტყმა წუთში. პერკუსიით, გულის გარდიგარდმოსაზღვრები გადიდებულია. გულის ტონები მკვეთრად მოყრუებულია. ფარისებრიჯირკვლის ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევით გამოვლინდა მისიჰიპოპლაზია. სისხლის შრატში თავისუფალი თიროქსინის დონე აღმოჩნდა 0.45ნგ/დლ (ნორმა 0.8-2.0 ნგ/დლ), თირეოტროპული ჰორმონის დონე აღმოჩნდა 60მიკრ.საერთ.ერთ/მლ (ნორმა 0.4-4.0 მიკრ.საერთ.ერთ/მლ).გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი დიაგნოზია უფრომეტად სავარაუდო ამ შემთხვევაში?
  • A. 

   //მძიმე ხარისხის იოდდეფიციტური მდგომარეობა

  • B. 

   //თანდაყოლილი ჰიპოთირეოზი

  • C. 

   //ფენილკეტონურია

  • D. 

   //დაუნის სინდრომი

 • 7. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ ცენტრში მოიყვანეს ქ. თბილისის მცხოვრები 7 თვისბავშვი, რომელსაც აღენიშნებოდა მოდუნება, ძილიანობა, კანის სიმშრალე, სახისადა სხეულის შეშუპება, ხმის ჩახლეჩა, ყაბზობა. სისხლის შრატში თავისუფალითიროქსინის დონე აღმოჩნდა 0.45 ნგ/დლ (ნორმა 0.8-2.0 ნგ/დლ), თირეოტროპულიჰორმონის დონე აღმოჩნდა 60 მიკრ.საერთ.ერთ/მლ (ნორმა 0.4-4.0მიკრ.საერთ.ერთ/მლ). კლინიკაში დადგენილი იქნა დიაგნოზი: ფარისებრი ჯირკვლისჰიპოპლაზია. თანდაყოლილი ჰიპოთირეოზი (მძიმე ფორმის), დეკომპენსირებული.გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, მკურნალობის რომელი გეგმაარის ყველაზე უფრო მეტად გამართლებული ამ შემთხვევაში?
  • A. 

   // კალიუმის იოდიდით პროფილაქტიკის სასწრაფოდ დაწყება სისხლის თირეოტროპული ჰორმონისა და თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაციის კონტროლით.

  • B. 

   //კალიუმის იოდიდის დიდი დოზებით მკურნალობის სასწრაფოდ დაწყება სისხლის თირეოტროპული ჰორმონისა და თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაციის კონტროლით.

  • C. 

   //თიროქსინის პრეპარატით (L-თიროქსინი ან ეუთიროქსი) შენაცვლებითი თერაპიის სასწრაფოდ დაწყება სისხლის თირეოტროპული ჰორმონისა და თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაციის კონტროლით.

  • D. 

   //თირეოსტატიკური ჯგუფის პრეპარატებით მკურნალობის სასწრაფოდ დაწყება სისხლის თირეოტროპული ჰორმონისა და თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაციის კონტროლით.

 • 8. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ ცენტრს მიმართა 25 წლის ქალმა, თავისი ორსულობისმეთორმეტე კვირის ბოლოს. იგი არ იმყოფება ქალთა კონსულტაციისმეთვალყუ-რეობის ქვეშ და არ უტარდება იოდით პროფილაქტიკა. უკანასკნელ 1თვის გან-მავლობაში პაციენტს განუვითარდა ჩივილები: საერთო სისუსტე,მეხსიერების დაქვეითება, სხეულის მასის მატება 10 კგ-ით, ამჟამად სხეულისმასა 88 კგ, სი-მაღლე – 162 სმ. პაციენტს აღენიშნება ძილიანობა დღისით, კანისსიმშრალე, სიცივის აუტანლობა, ყაბზობა. საექიმო გასინჯვისას აღინიშნებასახისა და სხეულის ზომიერად გამოხატული შეშუპება, ხმა დაბალი ტემბრისაა,კანი მშრალია, პულსის სიხშირე 58 დარტყმა წუთში. არტერიული წნევა 120/80მმ.ვ.წ.სვ. ფარისებრი ჯირკვალი პალპაციით ისინჯება გადიდებული, მკვრივიკონსისტენციის წარმონაქმნის სახით. ჯირკვალი მოძრავია, უმტკივნეულო.ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევით ორივე წილისსაერთო მოცულობა 38 მლ, კვანძოვანი წარმონაქმნები არ აღინიშნება.ჯირკვლის ქსოვილის ექოგენობა მომატებულია, ექოსტრუქტურაარაერთგვაროვანია. სისხლის შრატში თავისუფალი თიროქსინის დონეაღმოჩნდა 0.7 ნგ/დლ (ნორმა 0.8-2.0 ნგ/დლ), თირეოტროპული ჰორმონის დონეაღმოჩნდა 15.1 მიკრ.საერთ.ერთ/მლ (ნორმა 0.4-4.0 მიკრ.საერთ.ერთ/მლ).გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი დიაგნოზიასავარაუდო ყველაზე მეტად აღნიშნულ შემთხვევაში.
  • A. 

   //მძიმე ხარისხის იოდდეფიციტური მდგომარეობა. ორსულობა 12 კვირის.

  • B. 

   //ორსულობა 12 კვირის. ორსულთა ტოქსიკოზი

  • C. 

   //პირველადი ჰიპოთირეოზი საშუალო სიმძიმის, დეკომპენსირებული. ორსულობა 12 კვირის

  • D. 

   //ორსულობა 12 კვირის. ორსულთა ტრანზიტორული ჰიპოთირეოზი IX თირეოიდიტები

 • 9. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ კლინიკას მიმართა 35 წლის ქალმა, რომელსაცაღენიშნებოდა: კისრის წინა ნაწილში ტკივილი, რაც ძლიერდებოდა ყლაპვისდროს და ხელით ზეწოლისას. ტკივილი გადაეცემოდა კისრის უკანა მხარეს დაკეფის არეში. აღნიშნული მოვლენები დაიწყო 10 დღის წინ, მწვავედ, ზემოსასუნთქი გზების კატარალური მოვლენების გადატანიდან რამდენიმე დღისშემდეგ. ტკივილთან ერთად ავადმყოფს დაეწყო ჰექტიური ცხელება 39-40გრადუსამდე ცელსიუსის სკალით. პაციენტი უჩივის აგრეთვე: ზოგადი აგზნებადობისზომიერად მომატებას, ოფლიანობის გაძლიერებას, გულისცემის გახშირებას,სხეულში შინაგანი კანკალის შეგრძნებას. პალპაციით ფარისებრი ჯირკვალიგადიდებულია, მტკივნეულია, ოდნავ მკვრივი კონსისტენციისაა. სისხლის საერთოანალიზით გამოვლინდა ერითროციტების დალექვის სისწრაფის მომატება55 მმ-მდე საათში, ლეიკოციტოზის გარეშე.გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი დიაგნოზია სავარაუდოყველაზე მეტად აღნიშნულ შემთხვევაში?
  • A. 

   //მწვავე ჩირქოვანი თირეოიდიტი. თირეოტოქსიკური ფაზა

  • B. 

   //ქვემწვავე (ვირუსული) თირეოიდიტი. თირეოტოქსიკური ფაზა

  • C. 

   //”ჩუმი” თირეოიდიტი. თირეოტოქსიკური ფაზა

  • D. 

   // ქრონიკული აუტოიმუნური თირეოიდიტის გამწვავება. თირეოტოქსიკური ფაზა

 • 10. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ კლინიკას მიმართა 35 წლის ქალმა, რომელსაც აღენიშნებოდა:კისრის წინა ნაწილში ტკივილი, რაც ძლიერდებოდა ყლაპვის დროსდა ხელით ზეწოლისას. ტკივილი გადაეცემოდა კისრის უკანა მხარეს და კეფისარეში. აღნიშნული მოვლენები დაიწყო 12 დღის წინ, მწვავედ, ზემო სასუნთქიგზების კატარალური მოვლენების გადატანიდან რამდენიმე დღის შემდეგ. ტკივილთანერთად ავადმყოფს დაეწყო ჰექტიური ცხელება 39-40 გრადუსამდე ცელსიუსისსკალით. პაციენტი უჩივის აგრეთვე: ზოგადი აგზნებადობის ზომიერადმომატებას, ოფლიანობის გაძლიერებას, გულისცემის გახშირებას, სხეულში შინაგანიკანკალის შეგრძნებას. პალპაციით ფარისებრი ჯირკვალი გადიდებულია,მტკივნეულია, ოდნავ მკვრივი კონსისტენციისაა. სისხლის საერთო ანალიზითგამოვლინდა ერითროციტე-ბის დალექვის სისწრაფის მომატება 55 მმ-მდე საათში,ლეიკოციტოზის გარეშე.გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი დიაგნოსტიკური გამოკვლევებისჩატარება არის საჭირო ყველაზე მეტად აღნიშნულ შემთხვევაში.
  • A. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფია, შარდის საერთო ანალიზი და შარდის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

  • B. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფია, სისხლში თირეოტროპული ჰორმონისა და თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაციის განსაზღვრა

  • C. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფია, კისრის მალების რენტგენოგრაფია

  • D. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფია, კისრის მიდამოს მაგნიტურრეზონანსული ტომოგრაფია

 • 11. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ კლინიკას მიმართა 35 წლის ქალმა, რომელსაც აღენიშნებოდა:კისრის წინა ნაწილში ტკივილი, რაც ძლიერდებოდა ყლაპვის დროსდა ხელით ზეწოლისას. ტკივილი გადაეცემოდა კისრის უკანა მხარეს და კეფისარეში. აღნიშნული მოვლენები დაიწყო 12 დღის წინ, მწვავედ, ზემო სასუნთქიგზების კატარალური მოვლენების გადატანიდან რამდენიმე დღის შემდეგ. ტკივილთანერთად ავადმყოფს დაეწყო ჰექტიური ცხელება 39-40 გრადუსამდე ცელსიუსისსკალით. პაციენტი უჩივის აგრეთვე: ზოგადი აგზნებადობის ზომიერადმომატებას, ოფლიანობის გაძლიერებას, გულისცემის გახშირებას, სხეულში შინაგანიკანკალის შეგრძნებას. პალპაციით ფარისებრი ჯირკვალი გადიდებულია,მტკივნეულია, ოდნავ მკვრივი კონსისტენციისაა. სისხლის საერთო ანალიზითგამოვლინდა ერითროციტე-ბის დალექვის სისწრაფის მომატება 55 მმ-მდე საათში,ლეიკოციტოზის გარეშე. ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფიულიგამოკვლევით მარჯვენა წილის მოცულობა 28 მლ, მარცხენა წილის მოცულობა26 მლ. კვანძოვანი წარმონაქმნები არ აღინიშნება. სისხლის შრატში თავისუფალითიროქსინის დონე აღმოჩნდა 3.1 ნგ/დლ (ნორმა 0.8-2.0 ნგ/დლ), თირეოტროპულიჰორმონის დონე აღმოჩნდა 0.01 მიკრ.საერთ.ერთ/მლ (ნორმა 0.4-4.0მიკრ.საერთ.ერთ/მლ).გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, როგორი წარმოშობისთირეოტოქსიკოზის არსებობა არის მოსალოდნელი ყველაზე მეტად აღნიშნულშემთხვევაში?
  • A. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური ავტონომიით გამოწვეული თირეოტოქსიკოზი

  • B. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის აუტოიმუნური სტიმულაციით გამოწვეული თირეოტოქსიკოზი

  • C. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის ფოლიკულების დესტრუქციით გამოწვეული თირეოლიტური თირეოტოქსიკოზი

  • D. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის ვირუსული სტიმულაციით გამოწვეული თირეოტოქსიკოზი

 • 12. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ კლინიკას მიმართა 35 წლის ქალმა, რომელსაც აღენიშნებოდა:კისრის წინა ნაწილში ტკივილი, რაც ძლიერდებოდა ყლაპვის დროსდა ხელით ზეწოლისას. ტკივილი გადაეცემოდა კისრის უკანა მხარეს და კეფისარეში. აღნიშნული მოვლენები დაიწყო 12 დღის წინ, მწვავედ, ზემო სასუნთქიგზების კატარალური მოვლენების გადატანიდან რამდენიმე დღის შემდეგ. ტკივილთანერთად ავადმყოფს დაეწყო ჰექტიური ცხელება 39-40 გრადუსამდე ცელსიუსისსკალით. პაციენტი უჩივის აგრეთვე: ზოგადი აგზნებადობის ზომიერადმომატებას, ოფლიანობის გაძლიერებას, გულისცემის გახშირებას, სხეულში შინაგანიკანკალის შეგრძნებას. პალპაციით ფარისებრი ჯირკვალი გადიდებულია,მტკივნეულია, ოდნავ მკვრივი კონსისტენციისაა. სისხლის საერთო ანალიზითგამოვლინდა ერითროციტების დალექვის სისწრაფის მომატება 55 მმ-მდე საათში,ლეიკოციტოზის გარეშე. ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფიულიგამოკვლევით მარჯვენა წილის მოცულობა 28 მლ, მარცხენა წილის მოცულობა26 მლ. კვანძოვანი წარმონაქმნები არ აღინიშნება. სისხლის შრატში თავისუფალითიროქსინის დონე აღმოჩნდა 3.1 ნგ/დლ (ნორმა 0.8-2.0 ნგ/დლ), თირეოტროპულიჰორმონის დონე აღმოჩნდა 0.01 მიკრ.საერთ.ერთ/მლ (ნორმა 0.4-4.0მიკრ.საერთ.ერთ/მლ). თირეოტოქსიკოზის განვითარების მიზეზის დასაზუსტებლადპაციენტს ჩაუტარდა ფარისებრ ჯირკვალში რადიოაქტიური ტექნიციუმის(რადიოფარმპრეპარატის) შთანთქმის ინტენსიობის გამოკვლევა.იწინასწარმეტყველეთ, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, დიაგნოსტიკური კვლევისრომელი შედეგის არსებობა არის მოსალოდნელი ყველაზე მეტად, აღნიშნულშემთხვევაში?
  • A. 

   //რადიოფარმპრეპარატის შთანთქმა დიფუზურად მომატებულია ფარისებრი ჯირკვლის ორივე წილში

  • B. 

   //რადიოფარმპრეპარატის შთანთქმა მომატებულია მარჯვენა წილის ზედა პოლუსის არეში

  • C. 

   //რადიოფარმპრეპარატის შთანთქმა არ აღინიშნება არც ერთ წილში

  • D. 

   //რადიოფარმპრეპარატის შთანთქმა ნორმის ფარგლებშია

 • 13. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ კლინიკას მიმართა 35 წლის ქალმა, რომელსაცკლინიკური, ჰორმონული და ინსტრუმენტული მეთოდებით ჩატარებულიგამოკვლევებით დაუდგინდა დიაგნოზი: ქვემწვავე (ვირუსული) თირეოიდიტი,თირეოტოქსიკური სტადია.გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, მკურნალობის რომელი სახეითვლება ყველაზე მეტად ეფექტურად მსგავს შემთხვევებში?
  • A. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის სუბტოტალური რეზექცია

  • B. 

   //ანტიბიოტიკოთერაპია ფართო სპექტრის თანამედროვე პრეპარატებით

  • C. 

   //გლუკოკორტიკოიდული მოქმედების პრეპარატებით მკურნალობა

  • D. 

   //თირეოსტატიკური მოქმედების პრეპარატებით მკურნალობა

 • 14. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ კლინიკას მიმართა 35 წლის ქალმა, რომელსაცკლინიკური, ჰორმონული და ინსტრუმენტული მეთოდებით ჩატარებულიგამოკვლევებით დაუდგინდა დიაგნოზი: ქვემწვავე (ვირუსული) თირეოიდიტი,თირეოტოქსიკური სტადია. მკურნალობა დაწყებულ იქნა 15 მგ/დღეშიპრედნიზოლონით. მკურნალობის დაწყებიდან მეორე დღეს პაციენტს სხეულისტემპერატურა გაუხდა ნორმალური და ტკივილის სინდრომი მოეხსნა.გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, შემდგომი მკურნალობისრომელი გეგმა არის ყველაზე მეტად ეფექტურად მსგავს შემთხვევებში?
  • A. 

   //კლინიკური დადებითი ეფექტის მიღებისთანავე შეწყდეს მკურნალობა გლუკოკორტიკოიდებით

  • B. 

   //კლინიკური დადებითი ეფექტის მიღების შემდგომ მკურნალობა გლუკოკორტიკოიდებით გაგრძელდეს კიდევ ერთი კვირა და შეწყდეს დღიური დოზის თანდათან შემცირების შემდეგ

  • C. 

   //კლინიკური დადებითი ეფექტის მიღების შემდგომ მკურნალობა გლუკოკორტიკოიდებით გაგრძელდეს იგივე დოზებით იმ დრომდე, სანამ არ მოხდება ერითროციტების დალექვის სისწრაფის (ედს) მაჩვენებლის ნორმალიზაცია და შეწყდეს დღიური დოზის თანდათან შემცირების შემდეგ ედს-ის ნორმის ფარგლებში შენარჩუნების პირობებში

  • D. 

   //კლინიკური დადებითი ეფექტის მიღების შემდგომ მკურნალობა გლუკოკორტიკოიდებით შეწყდეს და დაწყებულ იქნას თირეოსტატიკური მოქმედების პრეპარატებით მკურნალობა

 • 15. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ კლინიკას მომართა 23 წლის ქალმა შემდეგი ჩივილებით:საერთო სისუსტე, გულისცემის გახშირება, ემოციური აგზნებადობის მომატება.პაციენტი აღნიშნავს, რომ აღნიშნულ მდგომარეობას ამძიმებს დაძაბულიდღის რეჟიმი, რაც დაკავშირებულია სამი თვის წინ მშობიარობასთან და ახლადგაჩენილიბავშვის მოვლასთან. ამავე დროს პაციენტი აღნიშნავს, რომკისრის წინა ნაწილში ოდნავ მოიმატა გამობერილობამ.გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი ავადმყოფობისარსებობაა მოსალოდნელი ყველაზე მეტად?
  • A. 

   //დიფუზური ტოქსიკური ჩიყვი (გრეივსის ავადმყოფობა). თირეოტოქსიკოზი

  • B. 

   //ქვემწვავე (ვირუსული) თირეოიდიტის თირეოტოქსიკური სტადია

  • C. 

   //მშობიარობის შემდგომი თირეოიდიტის თირეოტოქსიკური სტადია

  • D. 

   //ქრონიკული აუტოიმუნური (ჰაშიმოტოს) თირეოიდიტის თირეოტოქსიკური სტადია

 • 16. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ კლინიკას მომართა 23 წლის ქალმა შემდეგი ჩივილებით:საერთო სისუსტე, გულისცემის გახშირება, ემოციური აგზნებადობის მომატება.პაციენტი აღნიშნავს, რომ აღნიშნულ მდგომარეობას ამძიმებს დაძაბულიდღის რეჟიმი, რაც დაკავშირებულია სამი თვის წინ მშობიარობასთან და ახლადგაჩენილიბავშვის მოვლასთან, მის ძუძუთი კვებასთან. ამავე დროს პაციენტიაღნიშნავს, რომ კისრის წინა ნაწილში ოდნავ მოიმატა გამობერილობამ.გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი დიაგნოსტიკურიტესტის ჩატარება არის წინააღმდეგნაჩვენები ამ შემთხვევაში?
  • A. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევა

  • B. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის სცინტიგრაფია რადიოაქტიური ტექნიციუმით

  • C. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების კონცენტრაციის გამოკვლევა სისხლში

  • D. 

   //სისხლის პლაზმაში თირეოტროპული ჰორმონის რეცეფტორების ანტისხეულების დონის შესწავლა

 • 17. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ კლინიკას მომართა 23 წლის ქალმა შემდეგი ჩივილებით:საერთო სისუსტე, გულისცემის გახშირება, ემოციური აგზნებადობის მომატება.პაციენტი აღნიშნავს, რომ აღნიშნულ მდგომარეობას ამძიმებს დაძაბულიდღის რეჟიმი, რაც დაკავშირებულია სამი თვის წინ მშობიარობასთან და ახლადგაჩენილიბავშვის მოვლასთან, მის ძუძუთი კვებასთან. ამავე დროს პაციენტიაღნიშნავს, რომ კისრის წინა ნაწილში ოდნავ მოიმატა გამობერილობამ.მკურნალმა ექიმმა ივარაუდა მშობიარობის შემდგომი თირეოიდიტისთირეოტოქსიკური სტადიის არსებობის შესაძლებლობა.გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი დიაგნოსტიკურიტესტის ჩატარება არის ნაჩვენები ამ შემთხვევაში დიფუზურ ტოქსიკურ ჩიყვთანდიაგნოსტიკისათვის?
  • A. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევა

  • B. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის სცინტიგრაფია რადიოაქტიური ტექნიციუმით

  • C. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების კონცენტრაციის გამოკვლევა სისხლში

  • D. 

   //სისხლის პლაზმაში თირეოტროპული ჰორმონის რეცეფტორების ანტისხეულების დონის შესწავლა

 • 18. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ კლინიკას მიმართა 35 წლის ქალმა, რომელსაცკლინიკური, ჰორმონული და ინსტრუმენტული მეთოდებით ჩატარებულიგამოკვლევებით დაუდგინდა დიაგნოზი: ქვემწვავე (ვირუსული) თირეოიდიტი,თირეოტოქსიკური სტადია. მკურნალობა დაწყებულ იქნა 15 მგ/დღეშიპრედნიზოლონით. მკურნალობის დაწყებიდან მეორე დღეს პაციენტს სხეულისტემპერატურა გაუხდა ნორმალური და ტკივილის სინდრომი მოეხსნა.მდგომარეობის გაუმჯობესების გამო პაციენტმა აღარ მიმართა სამკურნალოდაწესებულებას და დაახლოებით 45 დღიანი მკურნალობის შემდგომ მთლიანადშეწყვიტა მედიკამენტების მიღება. ამ დროიდან 2 თვის შემდეგ პაციენტმაშეამჩნია, რომ მას განუვითარდა კანის სიმშრალე, შეშუპება სახისა დაკიდურების არეში, მცივანობა, ყაბზობა, დღისით ძილიანობა, მეხსიერებისდაქვეითება, გამობერილობა კისრის წინა ნაწილში (ჩიყვი).გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, ყველაზე მეტად რომელიპათოლოგიური მდგომარეობა შეიძლებოდა ყოფილიყო მოვლენათა ასეთიგანვითარების მიზეზი მსგავს შემთხვევებში?
  • A. 

   //ქვემწვავე თირეოიდიტის რეციდივი მკურნალობის თვითნებურად შეწყვეტის შედეგად

  • B. 

   //დიფუზური ტოქსიური ჩიყვი

  • C. 

   //ქრონიკული აუტოიმუნური თირეოიდიტი

  • D. 

   //ქვემწვავე თირეოიდიტის ჰიპოთირეოიდული სტადია

 • 19. 
  //// ენდოკრინოლოგიურ კლინიკას მიმართა 35 წლის ქალმა, რომელსაცკლინიკური, ჰორმონული და ინსტრუმენტული მეთოდებით ჩატარებულიგამოკვლევებით დაუდგინდა დიაგნოზი: ქვემწვავე (ვირუსული) თირეოიდიტი,თირეოტოქსიკური სტადია. მკურნალობა დაწყებულ იქნა 15 მგ/დღეშიპრედნიზოლონით. მკურნალობის დაწყებიდან მეორე დღეს პაციენტს სხეულისტემპერატურა გაუხდა ნორმალური და ტკივილის სინდრომი მოეხსნა.მდგომარეობის გაუმჯობესების გამო პაციენტმა აღარ მიმართა სამკურნალოდაწესებულებას და დაახლოებით 45 დღიანი მკურნალობის შემდგომ მთლიანადშეწყვიტა მედიკამენტების მიღება. ამ დროიდან 2 თვის შემდეგ პაციენტმაშეამჩნია, რომ მას განუვითარდა კანის სიმშრალე, შეშუპება სახისა დაკიდურების არეში, მცივანობა, ყაბზობა, დღისით ძილიანობა, მეხსიერებისდაქვეითება, გამობერილობა კისრის წინა ნაწილში (ჩიყვი). პაციენტმა კვლავმიმართა მკურნალ ენდოკრინოლოგს, რომელმაც ივარაუდა ქვემწვავეთირეოიდიტის ჰიპოთირეოიდული სტადიის არსებობა.გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, ყველაზე მეტად რომელილაბორატორიული ცვლილებების არსებობა დაადასტურებს ექიმის მიერგამოთქმულ მოსაზრებას ამ შემთხვევაში?
  • A. 

   //სისხლის შრატში თავისუფალი თიროქსინის დონის მომატება და თირეოტროპული ჰორმონის დონის დაქვეითება ნორმასთა შედარებით

  • B. 

   //სისხლის შრატში თავისუფალი თიროქსინის დონის დაქვეითება და თირეოტროპული ჰორმონის დონის მომატება ნორმასთა შედარებით

  • C. 

   //სისხლის შრატში თავისუფალი თიროქსინის და თირეოტროპული ჰორმონის დონეთა მომატება ნორმასთა შედარებით

  • D. 

   //სისხლის შრატში თავისუფალი თიროქსინის და თირეოტროპული ჰორმონის დონეთა დაქვეითება ნორმასთა შედარებით

 • 20. 
  //// 48 წლის ქალმა, პროფესიით მუსიკალური თეატრის მომღერალმა, მიმართაენდოკრინოლოგიურ კლინიკას ჩივილებით, რომელიც მას განუვითარდათანდათან ბოლო 3-4 თვის განმავლობაში: ხმის ტემბრის დადაბლება, საერთოსისუსტე, მეხსიერებისა და ინტელექტუალური შრომის უნარის დაქვეითება,მცივანობა, ყაბზობა, უჩვეულო გამობერილობის გაჩენა კისრის წინა ნაწილში.თქვენი ვარაუდით, ენდოკრინული სისტემის რომელი ავადმყოფობისთვის არისდამახასიათებელი მსგავსი გამოვლინებანი?
  • A. 

   //ქრონიკული აუტოიმუნური თირეოიდიტის ფონზე განვითარებული ჩიყვი და ჰიპოთირეოზი

  • B. 

   //დიფუზური ტოქსიური ჩიყვი

  • C. 

   //დიფუზური ეუთირეოიდული ენდემიური ჩიყვი

  • D. 

   //სპორადული ეუთირეოიდული ჩიყვი და ქრონიკული გადაღლის სინდრომი

 • 21. 
  //// 48 წლის ქალმა, პროფესიით მუსიკალური თეატრის მომღერალმა, მიმართაენდოკრინოლოგიურ კლინიკას ჩივილებით, რომელიც მას განუვითარდათანდათან ბოლო 3-4 თვის განმავლობაში: ხმის ტემბრის დადაბლება, საერთოსისუსტე, მეხსიერებისა და ინტელექტუალური შრომის უნარის დაქვეითება,მცივანობა, ყაბზობა, უჩვეულო გამობერილობის გაჩენა კისრის წინა ნაწილში.ენდოკრინოლოგმა ივარაუდა ქრონიკული აუტოიმუნური თირეოიდიტის ფონზეგანვითარებული ჩიყვის და ჰიპოთირეოზის არსებობა.თქვენი ვარაუდით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, ლაბორატორიული გამოკვლევისროგორი შედეგები არის მოსალოდნელი ყველაზე მეტად, მითითებულიავადმყოფობის არსებობის შემთხვევაში?
  • A. 

   //სისხლის შრატში თავისუფალი თიროქსინის დონის დაქვეითება, თირეოტროპული ჰორმონის დონის მომატება, თირეოგლობულინისა და თიროპეროქსიდაზის ანტისხეულების შემცველობის მომატება ნორმასთან შედარებით

  • B. 

   //სისხლის შრატში თავისუფალი თიროქსინის დონის მომატება, თირეოტროპული ჰორმონის დონის დაქვეითება, თირეოგლობულინისა და თიროპეროქსიდაზის ანტისხეულების შემცველობის ნორმალური დონე

  • C. 

   //სისხლის შრატში თავისუფალი თიროქსინის დონის დაქვეითება, თირეოტროპული ჰორმონის დონის დაქვეითება, თირეოგლობულინისა და თიროპეროქსიდაზის ანტისხეულების ნორმალური შემცველობა

  • D. 

   //სისხლის შრატში თავისუფალი თიროქსინის დონის დაქვეითება, თირეოტროპული ჰორმონის ნორმალური დონე, თირეოგლობულინისა და თიროპეროქსიდაზის ანტისხეულების ნორმალური დონე

 • 22. 
  //// 48 წლის ქალმა, პროფესიით მუსიკალური თეატრის მომღერალმა, მიმართაენდოკრინოლოგიურ კლინიკას ჩივილებით, რომელიც მას განუვითარდათანდათან ბოლო 3-4 თვის განმავლობაში: ხმის ტემბრის დადაბლება, საერთოსისუსტე, მეხსიერებისა და ინტელექტუალური შრომის უნარის დაქვეითება,მცივანობა, ყაბზობა, უჩვეულო გამობერილობის გაჩენა კისრის წინა ნაწილში.ლაბორატორიული გამოკვლევებით აღმოჩნდა სისხლის შრატში თავისუფალითიროქსინის დონის დაქვეითება, თირეოტროპული ჰორმონის დონის მნიშვნელოვანიმომატება, თირეოგლობულინისა და თიროპეროქსიდაზის ანტისხეულებისშემცველობის მკვეთრი მომატება ნორმასთან შედარებით. ჩატარებულიკლინიკური და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური გამოკვლევების შედეგებისგათვალისწინებით დაისვა დიაგნოზი: ქრონიკული აუტოიმუნური თირეოიდიტი.დიფუზური ჩიყვი III ხარისხის. ჰიპოთირეოზი საშუალო სიმძიმის.გამოთქვით მოსაზრება აღნიშნულის მსგავს კლინიკურ შემთხვევებშიმკურნალობის როგორი სქემის გამოყენება არის რეკომენდირებულითანამედროვე შეხედულებების შესაბამისად?
  • A. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის მიმართ აუტოაგრესიის დათრგუნვა თანამედროვე მძლავრი იმუნოდეპრესანტების გამოყენებით

  • B. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის მიმართ აუტოაგრესიის დათრგუნვა თანამედროვე მძლავრი იმუნოდეპრესანტების გამოყენებით, ქირურგიული მკურნალობა III ხარისხის ჩიყვის არსებობის გამო

  • C. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის მიმართ აუტოაგრესიის დათრგუნვა თანამედროვე მძლავრი იმუნოდეპრესანტების გამოყენებით, ქირურგიული მკურნალობა III ხარისხის ჩიყვის არსებობის გამო და ოპერაციის შემდგომ შენაცვლებითი თერაპიის ჩატარება თიროქსინის პრეპარატების გამოყენებით

  • D. 

   //შენაცვლებითი თერაპიის ჩატარება თიროქსინის პრეპარატების გამოყენებით

 • 23. 
  //// 60 წლის ქალმა მიმართა ენდოკრინოლოგიურ კლინიკას ჩივილებით,რომელიც მას განუვითარდა თანდათან ბოლო 3-4 თვის განმავლობაში: ხმისტემბრის დადაბლება, საერთო სისუსტე, მეხსიერებისა და ინტელექტუალურიშრომის უნარის დაქვეითება, მცივანობა, ყაბზობა, უჩვეულო გამობერილობისგაჩენა კისრის წინა ნაწილის მარჯვენა მხარეს.ლაბორატორიული გამოკვლევებით აღმოჩნდა სისხლის შრატში თავისუფალითიროქსინის დონის დაქვეითება, თირეოტროპული ჰორმონის დონის მნიშვნელოვანიმომატება, თირეოგლობულინისა და თიროპეროქსიდაზის ანტისხეულებისშემცველობის მკვეთრი მომატება ნორმასთან შედარებით. ფარისებრი ჯირკვლისულტრასონოგრაფიული გამოკვლევით აღმოჩნდა, რომ ჯირკვლის ორივე წილისმოცულობა 44 მლ-ია, მარჯვენა წილში აღმოჩნდა 2.1×1.8×1.5 სმ ზომისკვანძოვანი წარმონაქმნი. ჩატარებული კლინიკური და ლაბორატორიულიდიაგნოსტიკური გამოკვლევების შედეგების გათვალისწინებით დაისვადიაგნოზი: ქრონიკული აუტოიმუნური თირეოიდიტი. შერეული ჩიყვი IIIხარისხის. ჰიპოთირეოზი საშუალო სიმძიმის.თქვენი აზრით, რომელი დამატებითი გამოკვლევის ჩატარება არის რეკომენდირებულიჩიყვის მხრივ დიაგნოზის დასაზუსტებლად?
  • A. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის სცინტიგრაფია

  • B. 

   //ფარისებრი ჯირკვლის კვანძის ასპირაციული ციტოლოგიური გამოკვლევა

  • C. 

   //კისრის მიდამოს მაგნიტურ რეზონანსური ტომოგრაფია

  • D. 

   //კისრის მიდამოს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია X ფეოქრომოციტომა

 • 24. 
  //// გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი განსაზღვრებაშეესაბამება ფეოქრომოციტომას?
  • A. 

   //ეს არის თირკმელზედა ჯირკვლის სიმსივნური უჯრედების ერთობლიობა, რომლებიც დიდი რაოდენობით შეიცავენ ქრომმჟავა რკინას

  • B. 

   //ეს არის თირკმელზედა ჯირკვლის ტვინოვანი შრის ე.წ. ქრომაფინური უჯრედებიდან განვითარებული სიმსივნე

  • C. 

   //ეს არის თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქოვანი შრის ე.წ. ქრომაფინური უჯრედებიდან განვითარებული სიმსივნე

  • D. 

   //ეს არის თირკმელზედა ჯირკვლის კაფსულის ე.წ. ქრომაფინური უჯრედებიდან განვითარებული სიმსივნე

 • 25. 
  //// გამოთქვით მოსაზრება, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი ჰორმონისჭარბი სეკრეცია ახასიათებს ფეოქრომოციტომას?
  • A. 

   //ფეოქრომოციტომისთვის დამახასიათებელია ქრომაფინის ჭარბი სეკრეცია

  • B. 

   //ფეოქრომოციტომისთვის დამახასიათებელია გლუკაგონის ჭარბი სეკრეცია

  • C. 

   //ფეოქრომოციტომისთვის დამახასიათებელია ადრენალინის ჭარბი სეკრეცია

  • D. 

   //ფეოქრომოციტომისთვის დამახასიათებელია ალდოსტერონის ჭარბი სეკრეცია