ენდოკრინოლოგია (1021-1040)

20 Questions | Total Attempts: 315

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 (1021-1040)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  //// 16 წლის ვაჟი, პოლიურიის, პოლიდიფსიის, ჰიპოიზოსტენურიის საფუძველზედაუდგინდა უშაქრო დიაბეტის სინდრომი. ჩაუტარდა ვაზოპრესინისსტიმულაციის ტესტი, რომლის ფონზე დიურეზი შემცირდა, შარდის ხვ. წონამკი მოიმატა. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან სავარაუდოდ უშაქრო დიაბეტის რომელიფორმა აქვს პაციენტს?
  • A. 

   //ნეფორეგენული უშაქრო დიაბეტი

  • B. 

   //ცენტრალური უშაქრო დიაბეტი

  • C. 

   //ფსიქოგენური პოლიდიფსია

  • D. 

   //არცერთი ზემოჩამოთვლილი

 • 2. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი პრეპარატებიდან რომელი გამოიყენება ცენტრალურიუშაქრო დიაბეტის სამკურნალოდ?
  • A. 

   //ინსულინი

  • B. 

   //β-ბლოკერები

  • C. 

   //ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები

  • D. 

   //ანტიდიურეზული ჰორმონის სინთეზური ანალოგები

 • 3. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი პრეპარატებიდან რომელი გამოიყენება ნეფროგენულიუშაქრო დიაბეტის სამკურნალოდ?
  • A. 

   //ინსულინი

  • B. 

   //β-ბლოკერები

  • C. 

   //ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები

  • D. 

   //ანტიდიურეზული ჰორმონის სინთეზური ანალოგები

 • 4. 
  //// პაციენტს კლინიკო-ლაბორატორიული მონაცემების საფუძველზე დაესვაუშაქროს დიაბეტის სინდრომის დიაგნოზი. განისაზღვრა სისხლშიანტიდიურეზული ჰორმონის დონე. ქვემოთ ჩამოთვლილი ვარიანტებიდანსავარაუდოდ რომელი შეესაბამება უშაქრო დიაბეტის ნეფროგენულ ფორმას? 
  • A. 

   //ვაზოპრესინი ნორმაშია

  • B. 

   //ვაზოპრესინი მომატებულია

  • C. 

   //ვაზოპრესინი არ ისაზღვრება

  • D. 

   //ვაზოპრესინი დაქვეითებულია

 • 5. 
  //// 6 წლის ბიჭი, ბოლო 1 წელია აღენიშნება პოლიურია, პოლიდიფსია.სისხლში შაქარი უზმოზე ნორმაშია. ქვემოთ ჩამოთვლილი ტესტებიდან პირველრიგში რომელი უნდა ჩატარდეს?
  • A. 

   //HbA1c–ის გამოკვლევა

  • B. 

   //ზიმნიცკის სინჯი

  • C. 

   //გლიკემიური პროფილი

  • D. 

   //თავის ქალის Ro-გრაფია

 • 6. 
  //// 6 წლის ბიჭი, კლინიკური და პარაკლინიკური გამოკვლევებით დაუდგინდაუშაქრო დიაბეტის სინდრომი. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი ტესტი უნდაჩაუტარდეს პაციენტს უშაქრო დიაბეტის ფორმის დასადგენად?
  • A. 

   //ტესტი დექსამეტაზონით

  • B. 

   //ტესტი ინსულინით

  • C. 

   //ტესტი არგინინით

  • D. 

   //ვაზოპრესინის სტიმულაციის ტესტი

 • 7. 
  //// პაციენტს პოლიურიით, პოლიდიფსიით, ნორმოგლიკემიით უშაქრო დიაბეტისგამოსარიცხად ჩაუტარდა ლაბორატორიული კვლევა. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან,რომელი შეესაბამება უშაქრო დიაბეტს?
  • A. 

   //Na ↑

  • B. 

   //მაღალი ჰემატოკრიტი

  • C. 

   //პლაზმის ოსმოლარობის მატება

  • D. 

   //ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი

 • 8. 
  //// ბიჭი, 8 წლის, 2 წლის ასაკიდან აღნიშნავენ პოლიდიფსიას და პოლიურიას,ამჟამად დიურეზი _ 6-7 ლიტრამდე. ბავშვი ჩამორჩება ფიზიკურ განვითარებაში.ჩაუტარდა ზიმნიცკის სინჯი. საერთო დიურეზი 6 500 მლ, ხვ. წ. 1000-1002.ვაზოპრესინის სინთეზური ანალოგის მაქსიმალური ასაკობრივი დოზებისგამოყენებამ პოლიურია და პოლიდიფსია პრაქტიკულად არ შეამცირა.შედარებით ეფექტური აღმოჩნდა ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, სავარაუდოდ დიაბეტის რა ფორმა აქვს პაციენტს?
  • A. 

   //ცენტრალური უშაქრო დიაბეტი

  • B. 

   //ფსიქოგენური უშაქრო დიაბეტი

  • C. 

   //ნეფროგენული უშაქრო დიაბეტი

  • D. 

   //ფოსფატ დიაბეტი

 • 9. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი მედიკამენტებიდან რომელი არ გამოიყენება უშაქროდიაბეტის ნეფროგენული ფორმის სამკურნალოდ?
  • A. 

   //არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები

  • B. 

   //თიაზიდური დიურეზული საშუალებები

  • C. 

   //ვაზოპრესინის სინთეზური ანალოგი

  • D. 

   //გლუკოკორტიკოიდები

 • 10. 
  //// გოგონა 11 წლის, ტყუპისცალი, ავადაა შაქრიანი დიაბეტით 5 წლისასაკიდან, მისი და _ 7 წლის ასაკიდან. საკონტროლო გამოკვლევით: სისხლშიშაქრის დონე დღის განმავლობაში არ აღემატება 8 მმოლ/ლ-ს, აცეტონურია არაღინიშნება, HbA1c _ 7.8%. მიუხედავად ამისა, დღიური დიურეზი – 4,200 მლ., ხვ.წ. 1000-1004. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან სავარაუდოდ რომელია პოლიურიისმიზეზი?
  • A. 

   //დიაბეტური ნეფროპათია

  • B. 

   //შაქრიანი დიაბეტის დეკომპენსაცია

  • C. 

   //ვოლფრამის სინდრომი (DIDMOAD)

  • D. 

   //ნეფროზული სინდრომი

 • 11. 
  //// ქალი, 27 წლის, მწვავე ფსიქიური აშლილობით, მოათავსეს ნევროლოგიურკლინიკაში. ყურადღება მიიქცია პოლიურიამ, პოლიდიფსიამ. ზიმნიცკის ცდისშედეგები: დღის დიურეზი 2 700 მლ, ღამის 300 მლ. ხვ. წონა 1000-1015.სავარაუდოდ დაისვა ფსიქოგენური პოლიდიფსიის დიაგნოზი. ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელი ტესტი დაგვეხმარება დიაგნოზის დასმაში?
  • A. 

   //სითხის შეზღუდვის ტესტი

  • B. 

   //ვაზოპრესინის სტიმულაციის ტესტი

  • C. 

   //ტესტი დექსამეტაზონით

  • D. 

   //ტესტი ინსულინით

 • 12. 
  //// ცენტრალური უშაქრო დიაბეტის დროს ვაზოპრესინის დეფიციტი ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელი მექანიზმით იწვევს პოლიურიას?
  • A. 

   //ჰიპერგლიკემიის პროვოცირება

  • B. 

   //პოსტობსტრუქციული უროპათია

  • C. 

   //შარდის კონცენტრირების დარღვევა ნეფრონის დისტალურ მილაკებში

  • D. 

   //შარდის კონცენტრირების დარღვევა პროქსიმალურ მილაკებში

 • 13. 
  //// 72 წლის მამაკაცს ფილტვის სიმსივნით ნორმოგლიკემიის ფონზეგანუვითარდა პოლიდიფსია და პოლიურია. სავარაუდოდ ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელ ორგანოში შეიძლება იყოს მეტასტაზი?
  • A. 

   //ღვიძლში

  • B. 

   //თავის ტვინში

  • C. 

   //თირკმელებში

  • D. 

   //პანკრეასში

 • 14. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი სიმპტომოკომპლექსი შეესაბამებავოლფრამის სინდრომს (DIDMOAD)?
  • A. 

   //უშაქრო დიაბეტი, შაქრიანი დიაბეტი, მხედველობის ნერვის ატროფია, სიყრუე

  • B. 

   //შაქრიანი დიაბეტი, ჰიპოთირეოზი, ჰიპოპარათირეოზი, კანის კანდიდოზი

  • C. 

   //უშაქრო დიაბეტი, ნანიზმი, მიკროგნატია, სქესობრივი განვითარების შეფერხება

  • D. 

   //შაქრიანი დიაბეტი, ოლიგოფრენია, პიგმენტური რეტინიტი, პოლიდაქტილია

 • 15. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი ენდოკრინული დაავადებებიდან რომელს არახასიათებს პოლიურია?
  • A. 

   //პირველადი ჰიპოთირეოზი

  • B. 

   //უშაქრო დიაბეტი

  • C. 

   //შაქრიანი დიაბეტი

  • D. 

   //ჰიპერპარათირეოზი

 • 16. 
  //// ანტიდიურეზული ჰორმონი ცნობილია აგრეთვე შემდეგი სახელწოდებითაც:
  • A. 

   //ვაზოპრესინი

  • B. 

   //ალდოსტერონი

  • C. 

   //ანგიოტენზინი

  • D. 

   //თირეოკალციტონინი

 • 17. 
  //// დიფუზური ტოქსიკური ჩიყვის ანუ გრეივსის ავადმყოფობის განვითარებისმექანიზმში წამყვანი მნიშვნელობა აქვს ისეთ ფაქტორის არსებობას,როგორიცაა:
  • A. 

   //იოდის სიჭარბე ორგანიზმში

  • B. 

   //ჰიპოფიზის თირეოტროპული ჰორმონის სეკრეციის გაძლიერება

  • C. 

   //თირეოტროპული ჰორმონის რეცეპტორების მიმართ აუტოანტისხეულების არსებობა

  • D. 

   //იოდის დეფიციტი ორგანიზმში

 • 18. 
  //// დიფუზური ტოქსიკური ჩიყვის ანუ გრეივსის ავადმყოფობის დროსთირეოტოქსიკოზის შედეგად პაციენტს ხშირად აქვს:
  • A. 

   //ბრადიკარდია

  • B. 

   //კანის სიმშრალე

  • C. 

   //ოფლიანობის გაძლიერება

  • D. 

   //ყაბზობა

 • 19. 
  //// დიფუზური ტოქსიკური ჩიყვის ანუ გრეივსის ავადმყოფობის დროსთირეოტოქსიკოზის შედეგად პაციენტს ხშირად აქვს:
  • A. 

   //ბრადიკარდია

  • B. 

   //კანის სიმშრალე

  • C. 

   //ტაქიკარდია

  • D. 

   //ყაბზობა

 • 20. 
  //// დიფუზური ტოქსიკური ჩიყვის ანუ გრეივსის ავადმყოფობის დროსთირეოტოქსიკოზის შედეგად პაციენტს ხშირად აქვს:
  • A. 

   //ბრადიკარდია

  • B. 

   //კანის სიმშრალე

  • C. 

   //პულსური წნევის მომატება

  • D. 

   //ყაბზობა