ენდოკრინოლოგია (1001-1020)

20 Questions | Total Attempts: 351

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 (1001-1020)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი სინდრომებიდან რომელს ახასიათებს აკტჰ-სმაპროდუცირებელი სიმსივნის კლინიკური გამოვლინება?
  • A. 

   //ადისონის დაავადება

  • B. 

   //კონის დაავადება

  • C. 

   //კუშინგის დაავადება

  • D. 

   //ვოლფრამის სინდრომი

 • 2. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილიდან რომელი ჰორმონული დარღვევა იწვევსპოლიურიას და პოლიდიფსიას?
  • A. 

   //ინსულინის მომატება

  • B. 

   //გლუკაგონის დეფიციტი

  • C. 

   //კორტიზოლის დეფიციტი

  • D. 

   //ვაზოპრესინის დეფიციტი

 • 3. 
  //// 24 წლის მამაკაცს აღენიშნება საერთო სისუსტე, წონაში კლება,ჰოპოტონია, გულისრევა, მუცლის ტკივილი, ჰიპერპიგმენტაცია სახეზე, ხელისმტევნებსა და კისრის მიდამოში. სისხლში კორტიზოლის შემცველობადაქვეითებულია, ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი მომატებულია. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელია სავარაუდო დიაგნოზი?
  • A. 

   //თირკმელზედა ჯირკვლის პირველადი უკმარისობა

  • B. 

   //თირკმელზედა ჯირკვლის მეორადი უკმარისობა

  • C. 

   //აკტჰ ექტოპირებული სინდრომი

  • D. 

   //კუშინგის დაავადება

 • 4. 
  //// 24 წლის მამაკაცს აღენიშნება საერთო სისუსტე, წონაში კლება,ჰოპოტონია, გულისრევა, მუცლის ტკივილი. ლაბორატორიულად აღენიშნებაკორტიზოლის დაქვეითება. დამატებითი კვლევების გარეშე ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელია სავარაუდო დიაგნოზი?
  • A. 

   //თირკმელზედა ჯირკვლის პირველადი უკმარისობა

  • B. 

   //თირკმელზედა ჯირკვლის მეორადი უკმარისობა

  • C. 

   //ჰიპოთირეოზი

  • D. 

   //კუშინგის სინდრომი

 • 5. 
  //// 28 წლის მამაკაცი, უჩივის ადინამიას, წნევის დაქვეითებას, წონაში კლებას,ჰიპერპიგმენტაციის შეფასება ძნელია მისი ეთნიკური კუთვნილების გამო.განესაზღვრა სისხლში კორტიზოლი დილის 8 სთ-ზე, რომელიც აღმოჩნდანორმის ქვედა ზღვარზე. ჩაუტარდა სტიმულაციური ტესტი აკტჰ-ით.კორტიზოლის დონემ აიწია 38%-ით. ქვემოთ ჩამოთვილი ვარიანტებიდანრომელია სავარაუდო?
  • A. 

   //თირკმელზედა ჯირკვლის უკმარისობა არ არის

  • B. 

   //თირკმელზედა ჯირკვლის პირველადი უკმარისობა

  • C. 

   //თირკმელზედა ჯირკვლის მეორადი უკმარისობა

  • D. 

   //თირკმელზედა ჯირკვლის თანდაყოლილი დისფუნქცია

 • 6. 
  //// 28 წლის მამაკაცი, უჩივის ადინამიას, წნევის დაქვეითებას, წონაში კლებას,ჰიპერპიგმენტაციის შეფასება ძნელია მისი ეთნიკური კუთვნილების გამო.განესაზღვრა სისხლში კორტიზოლი დილის 8 სთ-ზე, რომელიც აღმოჩნდანორმის ქვედა ზღვარზე. ჩაუტარდა სტიმულაციური ტესტი აკტჰ-ით.კორტიზოლის დონემ მოიმატა უმნიშვნელოდ. ქვემოთ ჩამოთვილივარიანტებიდან რომელია სავარაუდო?
  • A. 

   //თირკმელზედა ჯირკვლის უკმარისობა არ არის

  • B. 

   //ადისონის დაავადება

  • C. 

   //პროლაქტინომა

  • D. 

   //თირკმელზედა ჯირკვლის თანდაყოლილი დისფუნქცია

 • 7. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი დაავადებიდან რომელს ახასიათებსჰიპერპიგმენტაცია?
  • A. 

   //ნუნანის სინდრომი

  • B. 

   //ადისონის დაავადება

  • C. 

   //ჰიპოთირეოზი

  • D. 

   //უშაქრო დიაბეტი

 • 8. 
  //// ორგანიზმში ამ ჰორმონის სიმცირე იწვევს ადამიანის ადაპტაციურიშესაძლებლობების დაქვეითებას, ელტროლიტურ დარღვევებს (Nა ↓, K ↑),ჰიპოგლიკემიას, დეჰიდრატაციას. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელზეა საუბარი?
  • A. 

   //კორტიზოლი

  • B. 

   //ინსულინი

  • C. 

   //პროლაქტინი

  • D. 

   //ზრდის ჰორმონი

 • 9. 
  //// პაციენტს ადისონის დაავადებით გამოხატული ჰიპერპიგმენტაციის ფონზეაღენიშნება უპიგმენტო ლაქები _ ვიტილიგო. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რაზემიგვითითებს ეს ფაქტი?
  • A. 

   //თირკმელზედა ჯირკვლის ტუბერკულოზური დაზიანება

  • B. 

   //თირკმელზედა ჯირკვლის აუტოიმუნური დაზიანება

  • C. 

   //თირკმელზედა ჯირკვლის გრანულომატოზი

  • D. 

   //თირკმელზედა ჯირკვლის სიმსივნური დაზიანება

 • 10. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი დაავადებებიდან რომელი ვითარდება ენდოკრინულიჯირკვლის პირველადი აუტოიმუნური დაზიანებით?
  • A. 

   //კუშინგის დაავადება

  • B. 

   //ფეოქრომოციტომა

  • C. 

   //ადისონის დაავადება

  • D. 

   //უშაქრო დიაბეტი

 • 11. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი დაავადებებიდან რომელი ვითარდება ენდოკრინულიჯირკვლის პირველადი აუტოიმუნური დაზიანებით?
  • A. 

   //შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი II

  • B. 

   //ადრენო-გენიტალური სინდრომი

  • C. 

   //კვანძოვანი ჩიყვი

  • D. 

   //ადისონის დაავადება

 • 12. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ითვლება ადისონის დაავადებისმკურნალობის არჩევის პრეპარატად?
  • A. 

   //პრედნიზოლონი

  • B. 

   //ჰიდროკორტიზონი

  • C. 

   //დექსამეტაზონი

  • D. 

   //მეთიპრედი

 • 13. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან მკურნალობის რომელი ტაქტიკაა ოპტიმალურიპაციენტისთვის ადისონის დაავადებით ინტერკურენტული დაავადების,ორსულობის, სტრესული სიტუაციების დროს?
  • A. 

   //ჰიდროკორტიზონის დოზის გაზრდა 2-3-ჯერ

  • B. 

   //ჰიდროკორტიზონის დოზის შემცირება 2-3-ჯერ

  • C. 

   //ჰიდროკორტიზონის დოზის უცვლელად დატოვება

  • D. 

   //ჰიდროკორტიზონის მიღება დღეგამოშვებით

 • 14. 
  //// 24 წლის მამაკაცი, ავადაა ადისონის დაავადებით 16 წლის ასაკიდან. იღებსჰიდროკორტიზონს 25 მგ დღეში 2 მიღებაზე. მისი გამოკვლევის შედეგებია:სისხლში შაქარი უზმოზე 3.3 მმოლ/ლ, Nა ↓, K ↑, თ/A – 90/60 მმHგ, Hბ – 62 ერთ.შეაფასეთ დაავადების კომპენსაციის ხარისხი და ქვემოთ ჩამოთვლილთაგანაირჩიეთ მკურნალობის ოპტიმალური ვარიანტი.
  • A. 

   //ჰიდროკორტიზონის დოზა დარჩეს უცვლელი

  • B. 

   //ჰიდროკორტიზონის დოზა გაიზარდოს

  • C. 

   //ჰიდროკორტიზონის დოზა შემცირდეს

  • D. 

   //ჰიდროკორტიზონი შეიცვალოს დექსამეტაზონით

 • 15. 
  //// პაციენტს ადისონის დაავადებით განუვითარდა შაქრიანი დიაბეტი დაჰიპოთირეოზი. სავარაუდოდ ქვემოთ ჩამოთვლილიდან კიდევ რომელიდაავადების განვითარების რისკი არსებობს?
  • A. 

   //ჰიპერპარათირეოზი

  • B. 

   //ჰიპოპარათირეოზი

  • C. 

   //პროლაქტინომა

  • D. 

   //აპუდომა

 • 16. 
  //// ზრდის დარღვევის შემთხვევებში რა სიხშირით გვხვდება ჰიპოფიზურინანიზმი?
  • A. 

   //5%

  • B. 

   //50%

  • C. 

   //0.5%

  • D. 

   //90%

 • 17. 
  //// ამ ჰორმონის უკმარისობა იწვევს პოლიურიასა და პოლიდიფსიასნორმოგლიკემიის ფონზე. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელზეა საუბარი?
  • A. 

   //ინსულინი

  • B. 

   //გლუკაგონი

  • C. 

   //ანტიდიურეზული ჰორმონი

  • D. 

   //კალციტონინი

 • 18. 
  //// ქალი, 27 წლის, მწვავე ფსიქიური აშლილობით, მოათავსეს ნევროლოგიურკლინიკაში. ყურადღება მიიქცია პოლიურიამ, პოლიდიფსიამ. ზიმნიცკის ცდისშედეგები: დღის დიურეზი 2,800 მლ, ღამის 400 მლ. ხვედრითი წონა 1000-1015.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი დიაგნოზია სავარაუდო?
  • A. 

   //ცენტრალური უშაქრო დიაბეტი

  • B. 

   //ნეფროგენული უშაქრო დიაბეტი

  • C. 

   //შაქრიანი დიაბეტი

  • D. 

   //ფსიქოგენური პოლიდიფსია

 • 19. 
  //// პაციენტს ნორმოგლიკემიის ფონზე აქვს პოლიურია, პოლიდიფსია.სავარაუდოდ ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი ჰორმონის დეფიციტით არისგამოწვეული ეს მდგომარეობა?
  • A. 

   //ინსულინის

  • B. 

   //პროლაქტინის

  • C. 

   //კალციტონინის

  • D. 

   //ანტიდიურეზული ჰორმონის

 • 20. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან უშაქრო დიაბეტის რომელი ფორმაა ყველაზემეტად გავრცელებული?
  • A. 

   //ფსიქოგენური

  • B. 

   //იდიოპათიური

  • C. 

   //ნეფროგენული

  • D. 

   //სიმპტომური