Српска револуција

23 | Attempts: 2745
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 - Quiz

Историја Српске револуције 1804-1835.


Questions and Answers
 • 1. 
  Српска револуција се дели на два периода.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Погрешно

 • 2. 
  Кочина крајина је устанак који су Срби водили у оквиру задњег аустро-турског рата.
  • A. 

   Погрешно

  • B. 

   Тачно

 • 3. 
  Кнежинска самоуправа је успостављена на основу реформи које је спровео тадашњи султан. Његово име је ...
  • A. 

   Мехмед II

  • B. 

   Селим III

  • C. 

   Сулејман Величанствени

 • 4. 
  Ко се,по кнежинској самоуправи, налазио на челу нахије?
  • A. 

   Оборкнез

  • B. 

   Кнез

  • C. 

   Кмет

 • 5. 
  Кога су Срби звали "српска мајка"?
  • A. 

   Карађорђа

  • B. 

   Милоша Обреновића

  • C. 

   Хаџи Мустафа пашу

 • 6. 
  Ко је изговорио следеће речи: "Ја сам љут и прек човек па ако ме ко не послуша и ако пође у старну ја ћу тога да убијем,а ако кога ухватим у издаји тога ћу да обесим и на  страшне муке да ударим па се бојим да ћете ме замрзети ..."
  • A. 

   Милош Обреновић

  • B. 

   Хајдук Вељко Петровић

  • C. 

   Карађорђе Петровић

 • 7. 
  Која од наведених битака не припада овом низу? Иванковац, Мишар,Дубаљ,Чегар..?
  • A. 

   Иванковац

  • B. 

   Мишар

  • C. 

   Дубаљ

 • 8. 
  Ko је предводио Турску војску у боју на Мишару?
  • A. 

   Кулин капетан

  • B. 

   Хафиз паша

  • C. 

   Марашло Али паша

 • 9. 
  Станоје Главаш је био један од најпознатијих хајдучких харамбаша пре почетка српске револуције.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 10. 
  Велики јунак Првог српског устанка, бранилац Неготинске крајине био је:
  • A. 

   Станоје Главаш

  • B. 

   Карађорђе

  • C. 

   Хајдук Вељко Петровић

 • 11. 
  Шта се крије иза имена Баба Финка?
  • A. 

   Име кубуре

  • B. 

   Име тврђаве

  • C. 

   Име жене

 • 12. 
  Како се звала друга жена хајдук Вељка?
  • A. 

   Баба Финка

  • B. 

   Чучук Стана

  • C. 

   Љубица

 • 13. 
  Ко је у Србију донео кромпир?
 • 14. 
  Како се зове позната песма Доситеја Обрадовића настала у време почетка револуције (била је устаничка химна)? http://www.youtube.com/watch?v=VLYIrOyBphQ  
  • A. 

   Напред Србијо

  • B. 

   Востани Сербије

  • C. 

   За Србију

 • 15. 
  Први српски устанак завршен је потписивањем Букурешког мира.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Погрешно

 • 16. 
  У устанку је био ослобођен цео Београдски пашалук.
  • A. 

   Погрешно

  • B. 

   Тачно

 • 17. 
  Како се још назива Други српски устанак?
  • A. 

   Милошев устанак

  • B. 

   Дубаљски устанак

  • C. 

   Таковски устанак

 • 18. 
  Милош Обреновић и Марашли Али паша су постигли усмени споразум.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Погрешно

 • 19. 
  Који град је био престоница србије у време кнеза Милоша?
 • 20. 
  Шта су Срби добили по хатишерифима 1830. и 1833?
  • A. 

   Аутономију

  • B. 

   Независност

  • C. 

   Амнестију

 • 21. 
  Како се зове први српски устав објављен 1835.године?
  • A. 

   Турски устав

  • B. 

   Октроисани устав

  • C. 

   Сретењски устав

 • 22. 
  Под којим именом је познат хатишериф из 1838.године?
  • A. 

   Сретењски устав

  • B. 

   Турски устав

  • C. 

   Милошев устав

 • 23. 
  Ко је Србијом владао по два пута?
  • A. 

   Милош и Милан Обреновић

  • B. 

   Михаило и Милан Обреновић

  • C. 

   Милош и Михаило Обреновић

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.