Test De Drept Consitutional An I

25 întrebri | Attempts: 3502
Share

SettingsSettingsSettings
Test De Drept Consitutional An I - Quiz

Pentru studentii anului I la Facultatea de Drept


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept? A. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii B. reguli care au ca scop organizarea si dsiciplinarea comportamentului uman C. reguli ce se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala D. reguli ce sunt asigurate si garantate de stat
  • A. 

   A +B + C+D

  • B. 

   A + B

  • C. 

   A

  • D. 

   C +D

 • 2. 
  2. Care sunt categoriile de norme juridice care alcatuiesc sistemul dreptului constitutional romanesc? A. norme care stabilesc esenta, tipul si forma statului B. norme care stabilesc titularul puterii, bazele puterilor si bazele organizarii puterilor in stat C. proclama drepturile si libertatile fundamentale D. intrarea in vigoare si modificarea Constitutiei
  • A. 

   A+B

  • B. 

   A+B+C+D

  • C. 

   A+C

  • D. 

   B+D

 • 3. 
  3. Precizati care dintre urmatoarele autoritati sau forte politice statale au dreptul de a adopta o constitutie:
  • A. 

   Parlamentul

  • B. 

   Guvernul

  • C. 

   Adunarea (Puterea) Constituanta

  • D. 

   Presedintele

 • 4. 
  4. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca reprezinta garantii juridice ale suprematiei Constitutiei? A. controlul general al aplicarii constitutiei B. indatoririle fundamentale de a respecta constitutia si suprematia acesteia C. deosebirile dintre constitutie si legi D. controlul constitutionalitatii legilor
  • A. 

   A+B+C

  • B. 

   A+C

  • C. 

   A+B+D

  • D. 

   B+C

 • 5. 
  5. Identificati modurile de pierdere a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior: A. retragerea cetateniei romane B. aprobarea renuntarii la cetatenia romana C. naturalizarea dobandita intr-o tara straina D. stabilirea filiatiei copilului gasit pe teritoriul Romaniei
  • A. 

   A+B+C+D

  • B. 

   A+B+D

  • C. 

   A

  • D. 

   A+C+D

 • 6. 
  6. Care dintre criteriile enumerate mai jos considerati ca sunt folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor? A. criteriul inscrierii in constitutie B. criteriul raportului dintre dreptul intern si dreptul international C. criteriul procedurii de realizare a controlului D. criteriul temporal
  • A. 

   A+B

  • B. 

   A+C

  • C. 

   A+C+D

  • D. 

   B+C+D

 • 7. 
  7. In cadrul controlului posterior Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate. Ele sunt admisibile doar daca satisfac urmatoarele cerinte imperative: A. exceptiile privesc o lege, o ordonanta ori o dispozitie dintr-o lege sau ordonanta B. legea, ordonanta sau prevederea legala este in vigoare C. solutionarea cauzei nu depinde de legea, ordonanta sau prevederea legala D. legea, ordonanta sau prevederea legala nu a fost constatata ca fiind neconstitutionala printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale
  • A. 

   A+B

  • B. 

   A+B+D

  • C. 

   B+C

  • D. 

   C+D

 • 8. 
  8. Care dintre elementele componente enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamentale? A. drepturile fundamentale sunt drepturi subiective B. drepturile fundamentale sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor omului C. drepturile si libertatile fundamentale sunt inscrise si garantate prin legi fundamentale D. drepturile fundamentale se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu realitatile economice, sociale, politice si culturale din fiecare tara
  • A. 

   A

  • B. 

   A+B+C+D

  • C. 

   A+B+C

  • D. 

   C+D

 • 9. 
  9. Care sunt elementele componente ale dreptului la viata: A. dreptul la viata este cel mai natural drept al omului B. nimeni nu poate fi privat de viata sa in mod arbitrar C. dreptul la viata este inerent persoanei umane D. este un drept esential al fiintei umane fiind consacrat de cele mai importante documente internationale si prin constitutie
  • A. 

   A+B

  • B. 

   A+B+C

  • C. 

   A+B+C+D

  • D. 

   B+C+D

 • 10. 
  10. Conceptul de libera circulatie cuprinde, in esenta, urmatoarele competente: A. este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului B. posibilitatea oricarui cetatean de a-si stabili resedinta sau domiciliu in orice localitate C. libera circulatie este expresia constitutionala a starii naturale umane, omul nascandu-se liber D. libera circulatie a cetatenilor romani este garantata prin permiterea emigrarii si revenirii in tara
  • A. 

   A+B

  • B. 

   A+D

  • C. 

   A+B+D

  • D. 

   C+D

 • 11. 
  11. Dreptul la ocrotirea sanatatii este un drept fundamental cetatenesc receptat in Constitutia Romaniei care are in continutul sau urmatoarele componente: A. este un drept complex, prin continutul sau asigurand cetateanului pastrarea si dezvoltarea calitatilor sale fizice si mentale B. dreptul persoanei la securitate sociala C. garantand dreptul la ocrotirea sanatatii, Constitutia stabileste obligatii clare si ferme in sarcina statului de a lua masurile ce se impun pentru asigurarea igienei si sanatatii publice D. prin constitutie se impune autoritatilor legislative obligatia de a reglementa principalele domenii precum asistenta medicala, asigurarile sociale si alte masuri de protectie a sanatatii fizice si mentale
  • A. 

   A+C+D

  • B. 

   A+B+D

  • C. 

   B+C+D

  • D. 

   A+B+C

 • 12. 
  12. Reglementarile constitutionale privind familia sunt subsumate, in literatura de specialitate, dreptului la casatorie, cu urmatorul continut: A. familia este elementul natural si fundamental al societatii B. familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si obligatia parintilor de a asigura cresterea, educarea si instruirea copiilor C. casatoria este supusa unor reguli privind incheierea, desfacerea si declararea nulitatii, reguli ce se stabilesc prin lege D. celebrarea casatoriei religioase dupa celebrarea casatoriei civile
  • A. 

   A+D

  • B. 

   A+B

  • C. 

   B+C+D

  • D. 

   A+C+D

 • 13. 
  13. Libertatea de exprimare permite subiectilor de drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile. Aceasta libertate este supusa unor coordonate juridice si anume: A. libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si dreptul la imagine B. sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii, indemnul la razboi sau agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism sau la violenta publica. C. Pentru realizarea libertatii de exprimare statului ii revine obligatia sa asigure corecta informare a cetatenilor, iar mijloacelor de informare in masa, publice sau private, le revine sarcina de a asigura informarea corecta a opiniei publice D. Libertatea de exprimare implica si raspunderea juridica pentru abuzul in exercitarea acestei libertati
  • A. 

   A+B

  • B. 

   A+B+D

  • C. 

   A+D

  • D. 

   B+C

 • 14. 
  14. Dreptul de petitionare este un drept incadrat in categoria drepturilor garantii, ce are in continutul sau urmatoarele componente: A. poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de organizatii legal constituite B. petitiile pot fi adresate atat autoritatilor publice cat si persoanelor fizice C. corelativ dreptului cetateanului de a petitiona este stabilita si obligatia autoritatilor publice de a examina si raspunde la petitii in termenul si conditiile stabilite prin lege D. scutirea de taxa pentru exercitarea dreptului de petitionare este o regula ce asigura acestui drept posibilitatea realizarii sale depline
  • A. 

   A+B+C

  • B. 

   A+C+D

  • C. 

   A+D

  • D. 

   B+C=D

 • 15. 
  15. Unitatile administrativ teritoriale din Romania sunt: A. orasul B. judetul C. comuna D. satele
  • A. 

   A+B+C

  • B. 

   A+D+E

  • C. 

   A+B+C+D

  • D. 

   B+C+D

 • 16. 
  16. Care dintre urmatoarele aspecte sunt avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor: A. In orice societate organizata in stat exista trei functii: de edictare a regulilor juridice sau functia legislativa; de executare a acestor reguli sau functia executiva; de judecare a litigiilor sau functia jurisdictionala B. Fiecare functie este conferita unor organe distincte C. La inceput, teoria separatiei puterilor in stat interzicea doar ca cele trei functii sa fie exercitate de acelasi organ D. Independenta functiilor nu trebuie neaparat conjugata cu specializarea organelor
  • A. 

   A+B+C+D

  • B. 

   A+B+C

  • C. 

   B+C

  • D. 

   A+D

 • 17. 
  17. In reglementarea constitutionala a statutului strainilor si apatrizilor in Romania se au in vedere urmatoarele: A. strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale, inalienabile si imprescriptibile B. in afara drepturilor naturale exista si alte drepturi subiective, in a caror dobandire si exercitare legea nu le conditioneaza calitatea de cetatean C. garantarea protectiei juridice a strainilor si apatrizilor, cu stabilirea obligatiilor corespunzatoare pentru acestia D. protectia persoanelor si a averilor este ceea ce intereseaza, in fond, strainii si apatrizii
  • A. 

   A+B+C

  • B. 

   A+B+C+D

  • C. 

   B+C+D

  • D. 

   A+C+D

 • 18. 
  18. Indatorirea de aparare a patriei are in continutul sau urmatoarele elemente componente: A. apartine tuturor cetatenilor romani, barbati si femei, fara deosebire de origine nationala, religie, ocupatie si pregatire profesionala B. este in egala masura si un drept al oricarui cetatean, o posibilitate pe care legea o recunoaste C. indatorirea de a satisface serviciul militar este obligatorie pentru barbati D. cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 20 de ani pana la varsta de 35 de ani, cu exceptia voluntarilor
  • A. 

   A+B+D

  • B. 

   A+B+C

  • C. 

   A+C

  • D. 

   B+C+D

 • 19. 
  19. Caracterele statului roman rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare, acestea fiind: A. statul roman este un stat suveran si independent B. statul roman este un stat de drept, democratic si social C. Romania este un stat national, unitar si indivizibil D. Constitutia consacra principiul umanitatii
  • A. 

   A+D

  • B. 

   A+B+C

  • C. 

   A+C

  • D. 

   B+C+D

 • 20. 
  20. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale la sesizarea: A. Unuia dintre presedintii celor doua camere B. Avocatului Poporului C. A cel putin 25 de senatori D. A cel putin 50 de deputati
  • A. 

   A+B+C

  • B. 

   A+D

  • C. 

   A+C+D

  • D. 

   B+C+D

 • 21. 
  21. Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina �Drept Constitutional" A. drept constitutional si institutii politice B. drept public C. drept constitutional si administrativ D. drept de stat
  • A. 

   A+B

  • B. 

   B+C

  • C. 

   A+B+C+D

  • D. 

   C+D

 • 22. 
  22. In ce consta specificul normelor de drept constitutional? A. sunt norme directe, nemijlocite B. sunt norme principii C. sunt norme indirecte sau cu aplicare mijlocita D. sunt normele care stabilesc directii economice
  • A. 

   A+B+C

  • B. 

   A+C

  • C. 

   A+D

  • D. 

   B+D

 • 23. 
  23. Care sunt modurile de adoptare a Constitutiei care explica evolutia constitutiilor in ceea ce priveste forma si continutul lor? A. Constitutia acordata B. Constitutia plebiscitara C. Constitutia Pact D. Constitutia conventie
  • A. 

   A+B+C+D

  • B. 

   A+B+D

  • C. 

   A+B+C

  • D. 

   B+C+D

 • 24. 
  24. Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara)? A. Anglia B. Canada C. Israel D. Noua Zeelanda
  • A. 

   A+B

  • B. 

   B+C

  • C. 

   A+C+D

  • D. 

   C+D

 • 25. 
  25. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de catre persoana care solicita acordarea cetateniei romane la cerere? A. s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori, desi nu s-a nascut pe teritoriul Romaniei domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic pe teritoriul statului de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman B. cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei C. a implinit varsta de 18 ani D. cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in suficienta masura pentru a se integra in viata sociala
  • A. 

   A+B+C+D

  • B. 

   B+C+D

  • C. 

   B+C

  • D. 

   A+C+D

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.