ISA

162 întrebri | Attempts: 8325
Share

SettingsSettingsSettings
ISA - Quiz

isa test


Questions and Answers
 • 1. 
  Care dintre urmatoarele reguli trebuie respecatete in Excel?
  • A. 

   Numele unei functii trebuie scris obligatoriu cu majuscule

  • B. 

   In functii se pot folosi numai adrese absolute de casute

  • C. 

   Nu se lasa spatii intre numele functiei si argumente

  • D. 

   Argumentele unei functii pot fi incluse intre diferite tipuri de paranteze

 • 2. 
  Programele de calcur tabelar:
  • A. 

   Integreaza facilitatile de lucru cu depozitele de date

  • B. 

   Nu permit reprezentarea grafica a datelor

  • C. 

   Permit realizarea de simulari in grafice

  • D. 

   Permit organizarea datelor in baze de date

 • 3. 
  Programele de calcul tabelar:
  • A. 

   Integreaza facilitati de lucru cu tabele

  • B. 

   Permit reprezentarea grafica a datelor

  • C. 

   Nu sunt recomandate pentru realizarea de simulari in tabele

  • D. 

   Nu permit organizarea in baze de date a unor volume mari de date

 • 4. 
  Excel este:
  • A. 

   Un prgram de calcul tabelar

  • B. 

   Un sistem de gestiune a bazelor de date

  • C. 

   Un program de prezentari grafice

  • D. 

   Un browser web

 • 5. 
  Excel face parte din:
  • A. 

   MS Office

  • B. 

   SO Windows

  • C. 

   MS Visual Studio

  • D. 

   Lotus 123

 • 6. 
  In foile de calcul excel,casutele sunt referite prin:
  • A. 

   Adrese absolute

  • B. 

   Nume

  • C. 

   Adrese relative

  • D. 

   Adrese mixte

  • E. 

   Bookmark-uri

 • 7. 
  In foile da calcul Excel,adresele casutelor pot fi:
  • A. 

   Logice

  • B. 

   Fizice

  • C. 

   Relative

  • D. 

   Absolute

  • E. 

   Mixte

 • 8. 
  Cu referire la Excel,care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   Intr-un registru de lucru,numarul foilor de calcul nu poate fi mai mare ca 3

  • B. 

   Intrun registru de lucru foile de calcul pot fi redenumite

  • C. 

   Intr-un registru de lucru,utilizatorul poate adauga sau sterge foi de calcul

 • 9. 
  Care dintre urmatoarele constructii sunt adevarate?
  • A. 

   Sheet2!C34

  • B. 

   [sheet2!C34]

  • C. 

   [situatie_scolara.xls]Anu_1IF6

  • D. 

   A:B

  • E. 

   A:C34

 • 10. 
  In casutele foilor de calcul Excel,pot fi introduse:
  • A. 

   Date numerice

  • B. 

   Siruri de caractere

  • C. 

   Metadate

  • D. 

   Formule

  • E. 

   Functii

 • 11. 
  Tipul datelor din casutele foilor excel este determinat de:
  • A. 

   Primul caracter introdus

  • B. 

   Rezultatul evaluarii functiilor sistem folosite

  • C. 

   Rezultatul evaularii formulei folosite

 • 12. 
  Care sunt adevarate?
  • A. 

   Intr-o casuta se poate scrie pe mai multe rinduri

  • B. 

   Optiunea wrap text blocheaza scrierea pe mai multe rinduri,in aceeasi casuta

  • C. 

   Optiunea merge cell fuzioaneaza mai multe casute

  • D. 

   In casute nu este posibila alinierea pe verticala

 • 13. 
  Formatarea datelor din foile de calcul excel poate fin realizata:
  • A. 

   In functii de anumite conditii stabilite de utilizator

  • B. 

   Dupa anumite sabloane oferite de sistem

  • C. 

   Folosind numai comenzile din meniul Format

 • 14. 
  IN excel protejarea poate fi realizata la nivel de:
  • A. 

   Registru de lucru

  • B. 

   Foaie de calcul

  • C. 

   Casute

  • D. 

   Folder

 • 15. 
  In excel,formulele:
  • A. 

   Sunt elemente de baza a unei foi de calcul

  • B. 

   Efectueaza numai calcule aritmetice simple

  • C. 

   Sunt precedate intotdeauna de semnul %

  • D. 

   Sunt construite de utilizator

 • 16. 
  In excel,formulele:
  • A. 

   Contin valori si operatori

  • B. 

   Pot contine numere,date calendaristice,texte

  • C. 

   Nu pot contine operatorii % si ^

 • 17. 
  In excel functiile:
  • A. 

   Sunt formule predefinite

  • B. 

   Sunt foarte greu de editat

  • C. 

   Permit executarea rapida a unor calcule complexe

  • D. 

   Sunt precedate de semnul=

 • 18. 
  In excel,formulele sunt formate din:
  • A. 

   Nume(cuvinte rezervate stabilite de utilizator)

  • B. 

   Argumente incluse intre paranteze patrate

  • C. 

   Nume(cuvinte rezervate de semnul =)

 • 19. 
  In excel prin operatiile de copiere adresele absolute se modifica?
  • A. 

   Nu

  • B. 

   Da

  • C. 

   Da,dar numai cind sunt combinate cu adresele relative

 • 20. 
  In memoria interna,o data calendaristica Excel este reprezentata:
  • A. 

   Ca un numar

  • B. 

   Ca un sir de caractere

  • C. 

   Printr-o formula speciala

 • 21. 
  Argumentele functiilor excel sunt incluse intre caracterele:
  • A. 

   [ ]

  • B. 

   { }

  • C. 

   ()

 • 22. 
  In excel,argumentele functiilor pot fi
  • A. 

   Nume atribuite zonelor din foaia de calcul

  • B. 

   Expresii logice

  • C. 

   Alte functii

  • D. 

   Constante

 • 23. 
  La modificarea continutului unei casute are loc:
  • A. 

   Refacerea automata a graficului,in care este reprezentata valoarea din casuta respectiva

  • B. 

   Recalcularea automata a formulelor si functiilor,in care este referita celula respectiva

  • C. 

   Recalcularea automata numai a formulelor( nu si a functiilor)in care este referita casuta respectiva

 • 24. 
  Protejarea unei foi de calcul asigura:
  • A. 

   Evitarea riscului deterioararii voluntare a aplicatiilor

  • B. 

   Evitarea riscului deteriorarii involuntare a aaplicatiilor

  • C. 

   Imprimarea mai rapida si sigura a tabelelor

 • 25. 
  Functiile financiare permit:
  • A. 

   Realizarea unor game variate de calcule

  • B. 

   Realizarea de analize economico financiare

  • C. 

   Extragerea dintr-un tabel a valorilor maxime si cele minime

  • D. 

   Calculul amortizarii

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.