Pytania Egzaminacyjne Dla Ratowników

85 Pyta | Attempts: 8237
Share

SettingsSettingsSettings
Pytania Egzaminacyjne Dla Ratowników - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Ile ćwiczeń sprawdzających w jednostce ratownictwa w ciągu roku ma odbyć ratownik ?
  • A. 

   6 ćwiczeń

  • B. 

   2 ćwiczenia

  • C. 

   3 ćwiczenia

 • 2. 
  Kto może wydawać polecenia zastępom ratowniczym podczas akcji ratowniczej
  • A. 

   Kierownik akcji

  • B. 

   Kierownik bazy

  • C. 

   Kierownik akcji na dole

 • 3. 
  Co oznacza sygnał umowny zastępu do bazy "4 uderzenia"
  • A. 

   Wszystko w porządku

  • B. 

   żądamy pomocy

  • C. 

   Wracamy

 • 4. 
  co oznacza sygnał umowny 2 uderzenia od ludzi odciętych
  • A. 

   Brak nam powietrza

  • B. 

   Rurociąg rozkręcony

  • C. 

   Rurociągu nie można rozkręcić

 • 5. 
  Czy w czasie akcji ratowniczej można dzielić zastępy ratownicze na mniejsze zespoły
  • A. 

   Nie można

  • B. 

   Można pod warunkiem utrzymania z nimi przez zastępowego kontaktu wzrokowego lub głosowego

  • C. 

   Można

 • 6. 
  Po przejsciu trudnego odcinka drogi, w aparatach regeneracyjnych zastępowy powinien skontrolować
  • A. 

   Szczelność założenia masek twarzowych ratowników

  • B. 

   Stan atmosfery

  • C. 

   łączność ratowniczą

 • 7. 
  Zastęp ratowniczy w drodze do miejsca wykonywania prac ratowniczych w strefie zagrożenia powinien utrzymywać łączność ratowniczą z bazą
  • A. 

   W trudnych warunkach mikroklimatu

  • B. 

   Przez cały czas

  • C. 

   Tylko z miejsca prowadzonych prac

 • 8. 
  Powtórne skierowanie zastępu do prac ratowniczych w strefie zagrożenia może nastąpić wtedy gdy
  • A. 

   Czas odpoczynku zastępu nie jest krótrzy od czasu pracy

  • B. 

   Polecenie o powtórnym skierowaniu zastępu do prac ratowniczych wyda kierownik bazy

  • C. 

   Nie można powtórnie zatrudnić zastępu do prac ratowniczych

 • 9. 
  Kto może być 6 osobą w zastępie
  • A. 

   Ratownik przewodnik

  • B. 

   Kierownik akcji na dole

  • C. 

   Inżynier wentylacji

 • 10. 
  Kontrola aparatu w-70 nr 5 przez ratownika jest
  • A. 

   Sprawdzenie szczelności aparatu

  • B. 

   Sprawdzenie zaworów sterujących

  • C. 

   Sprawdzenie aparatu płucnego

 • 11. 
  Kto w strefie zagrożenia powinien iść jako ostatni w zastępie jeżeli zastęp idzie z założonymi maskami
  • A. 

   Zastępowy

  • B. 

   Zastępca zastępowego

  • C. 

   Ratownik przewodnik

 • 12. 
  Co należy zrobić w przypadku zerwania maski przez ratownika w atmosferze niezdatnej do oddychania
  • A. 

   Ponownie nałożyć maskę na twarz ratownika

  • B. 

   Założyć ratownikowi aparat ewakuacyjny AU-9E

  • C. 

   Założyć UPT-1

 • 13. 
  W trudnych warunkach mikroklimatu zasadą jest, że ratownik górniczy może być zatrudniony
  • A. 

   Jeden raz w ciągu 24h

  • B. 

   Jeden raz w ciągu zmiany

  • C. 

   Wielokrotnie, gdy potwierdza swoje dobre samopoczucie

 • 14. 
  W czasie akcji w trudnych warunkach mikroklimatu zastępowy powinien wycofać zastęp do bazy gdy
  • A. 

   Temperatura otoczenia wzrosła powyżel 2stC

  • B. 

   Nastąpiła utrata łączności z bazą ratowniczą

  • C. 

   Jeżeli u jednego ratownika nastąpiło przekroczenie tętna o 140 uderze/minutę

 • 15. 
  Kto ma dokonywac pomiarów tętna podczas pracy zastępu w trudnych warunkach mikroklimatu
  • A. 

   Zastępowy każdemu z ratowników

  • B. 

   Lekarz

  • C. 

   Każdy ratownik na polecenie zastępowego

 • 16. 
  Do czego służy manometr wodny U-rurka
  • A. 

   Do pomiaru różnicy ciśnien powietrza w dwóch srodowiskach

  • B. 

   Do pomiaru ciśnienia wody w rurociągu p-poz

  • C. 

   Do pomiaru ciśnienia atmosferycznego

 • 17. 
  Psychometr Assamana służy do pomiaru
  • A. 

   Wilogotności względnej

  • B. 

   Wilgotności bezwzględnej

  • C. 

   Prędkości powietrza

 • 18. 
  Do pomiaru prędkości powietrza służy
  • A. 

   Miernik wielofukcyjny CHOT-1

  • B. 

   Anemometr

  • C. 

   Pirometr

 • 19. 
  Generator Gazów Obojętnych GGO służy do
  • A. 

   Inertyzacji powietrza kopalnianego

  • B. 

   Izolacji powietrza kopalnianego

  • C. 

   Otamowania pola pożarowego

 • 20. 
  GGO ma wydajność
  • A. 

   150-420

  • B. 

   500-800

  • C. 

   700-1200

 • 21. 
  Granica wybuchowości metanu wynośi
  • A. 

   2,5-5

  • B. 

   5-15

  • C. 

   2-15

 • 22. 
  Zabarwienie masy wskaźnikowej na rurce niskostężeniowej na CO po wykonaniu 10 zassań do liczny 50 na skali oznacza
  • A. 

   0,05%

  • B. 

   0,005%

  • C. 

   5000ppm CO

 • 23. 
  Co to jest ppm
  • A. 

   1/10 000 część %%

  • B. 

   1/100 000 część %

  • C. 

   1/1000 część %

 • 24. 
  Przyrządem X-am 7000 zmierzono stężenie CO wynoszące 430ppm ile to %
  • A. 

   4,03%

  • B. 

   0,043%

  • C. 

   0,0043%

 • 25. 
  Przyrząd ATX-620 pokazał 40LEL oznacza to
  • A. 

   Stężenie 40%

  • B. 

   Stężenie 2%

  • C. 

   Stężenie 4%

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.