Ujian Saringan Minda Sihat Dass (Depression Anxiety Stress Scales)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Fisya
F
Fisya
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 16,859
Soalan: 21 | Attempts: 16,873

Ujian Saringan Minda Sihat Dass (Depression Anxiety Stress Scales) - Quiz

Masa : Tiga hingga Lima Minit Dengan ujian saringan ini, anda boleh ketahui status kesihatan mental anda samada anda stress, bimbang, atau kemurungan. Ujian ini hanya berfungsi sebagai saringan awal dan pengesahan diagnosis oleh pegawai perubatan adalah diperlukan.   Ujian saringan ini mengandungi 21 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan, iaitu Tidak Pernah, Jarang, Kerap dan Sangat Kerap. Jawab soalan dengan memilih SATU jawapan mengikut kesesuaian dan bertepatan dengan situasi diri anda. Tiada jawapan betul atau salah. Penafian Saya maklum bahawa ujian ini adalah untuk saringan kesihatan minda dan saya perlu menghubungi pakar perubatan atau kaunselor sekiranya didapati keputusan ujian mendapati saya mempunyai skor kesihatan minda yang tidak sihat. Saya tidak akan menyalahkan mana-mana pihak atas kegagalan mendiagnosis kesihatan minda saya secara tepat atas apa jua faktor.


Questions and Answers
 • 1. 

  Saya rasa susah untuk bertenang I found it hard to wind down  

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat kerap

 • 2. 

  Saya sedar mulut saya kering I was aware of dryness of my mouth

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat kerap

 • 3. 

  Saya seolah-olah tidak dapat mengalami perasaan positif sama sekali I couldn't seem to experience any positive feeling at all

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat kerap

 • 4. 

  Saya mengalami kesukaran bernafas (contohnya, bernafas terlalu cepat, tercungap-cungap walaupun tidak melakukan aktiviti fizikal) I experienced breathing difficulty (eg, excessively rapid breathing, breathlessness in the absence of physical exertion)

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat kerap

 • 5. 

  Saya rasa tidak bersemangat untuk memulakan sesuatu keadaan I found it difficult to work up the initiative to do things

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat kerap

 • 6. 

  Saya cenderung bertindak secara berlebihan kepada sesuatu keadaan I tended to over-react to situations

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat kerap

 • 7. 

  Saya pernah menggeletar (contohnya tangan) I experienced trembling (eg, in the hands)

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat kerap

 • 8. 

  Saya rasa terlalu gelisah I felt that I was using a lot of nervous energy

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Sangat kerap

  • D.

   Kerap

 • 9. 

  Saya risau akan berlaku keadaan di mana saya panik dan berkelakuan bodoh I was worried about situations in which I might panic and make a fool of myself  

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Sangat kerap

  • D.

   Kerap

 • 10. 

  Saya rasa tidak ada apa apa yang saya harapkan (putus harapan) I felt that I had nothing to look forward to  

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Sangat kerap

  • D.

   Kerap

 • 11. 

  Saya dapati saya mudah resah I found myself getting agitated

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Sangat kerap

  • D.

   Kerap

 • 12. 

  Saya merasa sukar untuk relaks I found it difficult to relax

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat kerap

 • 13. 

  Saya rasa muram dan sedih I felt down-hearted and blue

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat kerap

 • 14. 

  Saya tidak boleh terima apa jua yang menghalangi saya dari meneruskan apa yang saya sedang lakukan I was intolerant of anything that kept me from getting on with what I was doing

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat kerap

 • 15. 

  Saya rasa hampir panik I felt I was close to panic

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat kerap

 • 16. 

  Saya tidak bersemangat langsung I was unable to become enthusiastic about anything

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat Kerap

 • 17. 

  Saya rasa diri saya tidak berharga I felt I wasn't worth much as a person

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat kerap

 • 18. 

  Saya mudah tersinggung I felt that I was rather touchy

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat Kerap

 • 19. 

  Walaupun saya tidak melakukan aktiviti-aktiviti fizikal, saya sedar akan debaran jantung saya (contoh degupan lebih cepat) I was aware of the action of my heart in the absence of physical exertion (eg, sense of heart rate increase, heart missing a beat)

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat Kerap

 • 20. 

  Saya rasa takut tanpa sebab I felt scared without any good reason

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat Kerap

 • 21. 

  Saya rasa hidup ini tidak bererti lagi I felt that life was meaningless

  • A.

   Tidak pernah

  • B.

   Jarang

  • C.

   Kerap

  • D.

   Sangat Kerap

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.