Akidah Akhlak Quiz

10 Soalan | Attempts: 3854
Share

SettingsSettingsSettings
Akidah Akhlak Quiz - Quiz

Ulangan Akhir Semester Gasal Kelas : 5


Questions and Answers
 • 1. 
  Lafal Kalimat Tarji' yang tepat yaitu....
  • A. 

   Inna lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun

  • B. 

   Subahaanallah

  • C. 

   Allahu akbar

  • D. 

   Inna lillahi wa innaa lillahi raaji'uun

 • 2. 
  Kalimat tarji' diucapkan ketika....
  • A. 

   Mendapat rezeki

  • B. 

   Melihat hal yang menakjubkan

  • C. 

   Terkejut

  • D. 

   Mendapat musibah

 • 3. 
  Salah satu sifat Allah ialah almuhyi yang berarti....
  • A. 

   Maha mengetahui

  • B. 

   Maha hidup

  • C. 

   Maha bijaksana

  • D. 

   Maha kaya

 • 4. 
  Salah satu asmaul husna yang memiliki arti Allah maha mematikan yaitu....
  • A. 

   Al muhyi

  • B. 

   Al ghani

  • C. 

   Al mumit

  • D. 

   Assyakur

 • 5. 
  Ketika pulang sekolah, Ani melihat pengemis yang tua renta, iapun memberikan sisa uang saku kepadanya. Dari peristiwa itu, menunjukan bahwa Ani bersifat....
  • A. 

   Kikir

  • B. 

   Suka memaki

  • C. 

   Dermawan

  • D. 

   Riya/pamer

 • 6. 
  Jika kita mendapatkan rizki yang lebih, sebaiknya....
  • A. 

   Berbagi dengan sesama

  • B. 

   Dikasihkan teman-teman saja

  • C. 

   Buat diri sendiri

  • D. 

   Tidak mensyukuri

 • 7. 
  Pengertian istiqomah yaitu....
  • A. 

   Dapat dipercaya

  • B. 

   Suka memaafkan

  • C. 

   Teguh pendirian

  • D. 

   Answer option 4

 • 8. 
  Ina bersikap tidak terlalu meminta berlebihan kepada orang tuanya, apa yang ia dapatkan selaluu ia syukuru. Hal ini menunjukan bahwa Ina....
  • A. 

   Tidak mempunyai kemauan

  • B. 

   Bersikap menerima apa adanya

  • C. 

   Tidak kreatif

  • D. 

   Bersikap wajar

 • 9. 
  Di dalam hati, Ari ingin membantu tentangganya yang kesulitan, namun ia merasa tidak mampu memberi. Hal yang ia lakukan sebaiknya....
  • A. 

   Membiarkan

  • B. 

   Membantu seadanya dan mendoakan

  • C. 

   Hutang kepada tetangga lain untuk membantu yang sakit

  • D. 

   Berpura-pura tidak tahu

 • 10. 
  Ketika tetangga kita sakit, hal yang kita lakukan ialah....
  • A. 

   Menjenguk dan berusaha membantu

  • B. 

   Menjenguk dan mensyukuri

  • C. 

   Tidak peduli

  • D. 

   Ditinggal liburan

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.