Ulangan Harian Budaya Melayu Riau Kelas Xi

10 Pertanyaan | Total Attempts: 6223

SettingsSettingsSettings
Ulangan Harian Budaya Melayu Riau Kelas Xi - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Nilai-nilai yang selalu berfikir baik terhadap orang atau suku lain adalah .....
  • A. 

   Baik sangka

  • B. 

   Baik hati

  • C. 

   Baik budi

  • D. 

   Baik laku

  • E. 

   Baik pandangan

 • 2. 
  Yang bukan akibat yang akan terjadi apabila selalu berburuk sangka adalah .....
  • A. 

   Cepat menjadi orang kaya

  • B. 

   Mudah dalam bergaul

  • C. 

   Dijauhi orang

  • D. 

   Selalu mudah urusannya

  • E. 

   Banyak temannya

 • 3. 
  Nilai-nilai yang mengetahui tentang kelemahan dirinya serta mengetahui cacat dan celah diri adalah jatidiri .....
  • A. 

   Berbaik sangka

  • B. 

   Terbuka tangan

  • C. 

   Tahu akan bodoh diri

  • D. 

   Memegang amanah

  • E. 

   Nilai islami

 • 4. 
  Salah satu contoh sikap tahu akan bodoh diri adalah .....
  • A. 

   Rensah hati

  • B. 

   Pemurah

  • C. 

   Pemaaf

  • D. 

   Tidak merasa benar sendiri

  • E. 

   Mudah senyum

 • 5. 
  Prilaku yang menunjukkan jatidiri melayu pemaaf adalah .....
  • A. 

   Suka marah

  • B. 

   Suka merajuk

  • C. 

   Suka berkelahi

  • D. 

   Suka gosip

  • E. 

   Tidak pendendam

 • 6. 
  Seorang ketua kelas dalam melaksanakan tugasnya selalu tepat waktu dan sesuai dengan petunjuk dari wali kelasnya. Karakter ini menunjukkan jatidiri ....
  • A. 

   Amanah

  • B. 

   Tahu akan bodoh diri

  • C. 

   Dermawan

  • D. 

   Pemurah

  • E. 

   Hemat dan cermat

 • 7. 
  Selalu mengikuti kegiatan gotong royong dan membantu saudaranya yang mengalami kesulitan di lingkungan tempat tinggalnya adalah merupakan pengamalan jatidiri .....
  • A. 

   Berbaik sangka

  • B. 

   Dermawan

  • C. 

   Tinggi budi

  • D. 

   Tahu unjuk dengan beri tahu hidup bertengangan

  • E. 

   Rendah diri

 • 8. 
  Karakter yang selalu menghargai waktu dengan baik adalah .......
  • A. 

   Tahu akan bodoh diri

  • B. 

   Amanah

  • C. 

   Mengulut air setimba

  • D. 

   Berbaik sangka

  • E. 

   Tahu diri

 • 9. 
  Sikap tidak pelit dan suka berbagi dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan jatidiri .....
  • A. 

   Tahu unjuk dengan beri

  • B. 

   Tahu unjuk dengan benar

  • C. 

   Tahu malu

  • D. 

   Tahu hidup berpunya

  • E. 

   Baik hati

 • 10. 
  Sikap saling menghargai dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok mencerminkan asas dan jatidiri .......
  • A. 

   Tahu pinjam memulangkan

  • B. 

   Tahu unjuk dengan benar

  • C. 

   Tahu hidup bertenggangan

  • D. 

   Tahu malu

  • E. 

   Tahu diri

Back to Top Back to top