Ulangan Harian Bmr Kelas Xii ( Asas Dan Jatidiri )

20 Pertanyaan | Total Attempts: 1733

SettingsSettingsSettings
Ulangan Harian Bmr Kelas Xii ( Asas Dan Jatidiri ) - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Nilai yang mengajarkan orang untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan, berperilaku sopan, tertib dan pekerti mulia.......
  • A. 

   Bercakap bersetinah, berunding bersetabik

  • B. 

   Lapang dada terbuka tangan

  • C. 

   Seadat sepusaka sepucuk setali darah

  • D. 

   Seaib semalu

  • E. 

   Baik sangka

  • F. 

   Berbaik sangka

 • 2. 
  Apa tanda orang beradat elok perangai sempurna sifat Apa tanda orang terpandang bercakap tidak menista orang Ungkapan ini menunjukkan jatidiri ........
  • A. 

   Lapang dada terbuka tangan

  • B. 

   Bercakap bersetinah berunding besetabik

  • C. 

   Menang dalam kalah

  • D. 

   Seaib semalu

  • E. 

   Senasip sepenanggungan

 • 3. 
  Contoh sikab jatidiri bercakap bersetinah berunding bersetabik adalah....
  • A. 

   Tidak mau kalah dalam diskusi

  • B. 

   Suka meremehkan orang lain

  • C. 

   Saling menghargai

  • D. 

   Mau menang sendiri

  • E. 

   Berlagak kuasa

 • 4. 
  Prilaku yang tidak mencerminkan jatidiri bercakap bersetinah berunding bersetabik adalah .....
  • A. 

   Tidak menghormati orang lain

  • B. 

   Rendah hati

  • C. 

   Santun

  • D. 

   Berbicara lemah lembut

  • E. 

   Tidak suka mencaci orang

  • F. 

   Tidak bersifat kasar

 • 5. 
  Nilai tahu menyimak pandai menyimpai bermakna .....
  • A. 

   Egois

  • B. 

   Keras kepala

  • C. 

   Tidak mengikuti perkembangan zaman

  • D. 

   Bijaksana

  • E. 

   Selalu ragu dalam mengambil keputusan

 • 6. 
  Nilai yang penuh kearifan, bijaksana, tanggap dan cekatan dalam menilai sesuatu dan memutuskan sesuatu adalah .....
  • A. 

   Berunding bersetabik

  • B. 

   Bercakap bersetinah

  • C. 

   Menang dalam kalah

  • D. 

   Berbaik sangka

  • E. 

   Tahu menyimak pandai menyimpai

 • 7. 
  Contoh prilaku Tahu menyimak pandai menyimpai adalah ......
  • A. 

   Bijaksana dalam menyelesaikan masalah

  • B. 

   Suka marah - marah

  • C. 

   Gagap teknologi

  • D. 

   Terburu-buru dalam mengabil keputusan

  • E. 

   Tidak cekatan dalam bekerja

 • 8. 
  Gambar di samping bertentangan dengan prilaku jatidiri melayu ......
  • A. 

   Tahu akan bodoh diri

  • B. 

   Bercakap bersetinah berunding bersetabik

  • C. 

   Menang dalam kalah

  • D. 

   Senasip sepenanggungan

  • E. 

   Seadat sepusaka sepucuk setali darah

 • 9. 
  Arif menyemak kicau murai arif menapis angin lalu arif mendengar desau daun arif menilik bintang di langit arif menangkap kerlingan orang Ungkapan di atas mencerminkan asas dan jatidiri .....
  • A. 

   Seadat sepusaka

  • B. 

   Menang dalam kalah

  • C. 

   Tahu Menyemak Pandai Menyimpai tahu Menyemak Pandai Menyimpai tahu Menyemak Pandai Menyimpai tahu Menyemak Pandai Menyimpai tahu menyimak pandai menyimpai

  • D. 

   Lapang dada terbuka tangan

  • E. 

   Tahan menentang matahari

 • 10. 
  Makna kata bersetabik adalah ......
  • A. 

   Permisi

  • B. 

   Minggir

  • C. 

   Silahkan

  • D. 

   Mohon

  • E. 

   Nanti

 • 11. 
  Piawai dalam bersiasat adalah contoh prilaku asas dan jatidiri .....
  • A. 

   Menang dalam kalah

  • B. 

   Tahan menentang matahari

  • C. 

   Hemat dan cermat

  • D. 

   Tahu akan bodoh diri

  • E. 

   Keterbukaan dalam kemajemukan

 • 12. 
  Salah satu ciri sikap menang dalam kalah adalah .....
  • A. 

   Suka menjelekkan orang lain

  • B. 

   Memilih-milih teman

  • C. 

   Mengalah dalam batas-batas tertentu

  • D. 

   Tidak pandai mencari peluang

  • E. 

   Teliti dalam mengambil kebijakan

 • 13. 
  Gambar di samping mencerminkan prilaku jatidiri ....
  • A. 

   Seadat sepusaka sepucuk setali darah

  • B. 

   Menang dalam kalah

  • C. 

   Bercakap bersetinag

  • D. 

   Dimana bumi dipijak disitu langit dijinjing

  • E. 

   Malu bertanya sesat di jalan

 • 14. 
  Nilai yang menghormati, menghargai, dan memelihara hak-hak orang lain, dan bertanggungjawab atas hak orang lain yang dipakainya atau dipinjamnya atau dipercayakan kepadanya. adalah makna dari asas dan jatidiri ....
  • A. 

   Nilai tahu harta Berpunya, tahu Pinjam Memulangkan tahu harta berpunya, tahu pinjam memulangkan

  • B. 

   Menang dalam kalah

  • C. 

   Berbaik sangka

  • D. 

   Hemat dan cermat

  • E. 

   Lapang dada terbuka tangan

 • 15. 
  Hak orang sama dipandang hak orang sama dijaga milik orang sama dipelihara yang pinjam sepanjang boleh yang memulangkan sebelum sudah idiri ..... Ungkap di atas mencerminkan jat
  • A. 

   Tahu unjuk dengan beri

  • B. 

   Tahu hidup bertengan

  • C. 

   Tahu harta berpunya,, tahu pinjam memulangka

  • D. 

   Tahu hidup bertenggangan

  • E. 

   Di mana bumi dipiunjak disitu langit dijunj

 • 16. 
  Nilai yang menghormati, menghargai, dan memelihara hak-hak orang lain, dan bertanggungjawab atas hak orang lain yang dipakainya atau dipinjamnya atau dipercayakan kepadanya.
  • A. 

   Tahu harta berpunya tahu pinjam memulangkan

  • B. 

   Menang dalam kalah

  • C. 

   Tahu ujun dengan beri tahu hidup bertenggangan

  • D. 

   Hemat dan cermat

  • E. 

   Berbaik sangka

 • 17. 
  Amir meminjam motor salsabilah pada saat jam istirahat pertama dan baru dikembalikan motor salsabila setelah seluruh siswa pulang sekolah. sikap Amir bertentangan dengan jatidiri .....
  • A. 

   Menang dalam kalah

  • B. 

   Bercakap bersetinah

  • C. 

   Berunding bersetabik

  • D. 

   Tahu harta berpunya tahu pinjam memulangkan

  • E. 

   Lasak mengekas tekun mengais

 • 18. 
  Nilai yang menyedarkan orang untuk berkarya, berbuat kebajikan, berbuat budi dan jasa selama hidupnya, serta mewariskan nilai-nilai luhur agama dan budaya, mewariskan karya dan jasa, mewariskan nama baik, mewariskan keteladanan dan perilaku terpuji dan sebagainya, yang  memberi faedah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa dan negaranya adalah makna dari jatidiri ......
  • A. 

   Tahu unjuk dengan beri tahu hidup bertengangan

  • B. 

   Tahu hidup meninggalkan tahu mati mewariskan

  • C. 

   Tahu akan bodoh diri

  • D. 

   Seadat sepusaka sepucuk setali darah

  • E. 

   Berburuk sangka

 • 19. 
  Peribahasa yang semakna dengan jatidiri " tahu hidup meninggalkan tahu mati mewariskan adalah .....
  • A. 

   Rajin pangkal pandai malas pangkal bodoh

  • B. 

   Berakit-rakit ke hulu berenang-renang kemudian

  • C. 

   Besar pasak daripada tiang

  • D. 

   Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading

  • E. 

   Malu bertanya sesat di jalan

 • 20. 
  Sifat ini adalah cerminan dari rasa kemandirian dalam menghadapi hari depannya agar dapat  “duduk sama rendah dan tegak sama tinggi” dengan masyarakat atau bangsa lainnya, serta melepaskan dirinya dari sifat ketergantungan kepada orang lain. adalah makna dari jatidiri .....
  • A. 

   Tahu harta berpunya tahu pinjam memulangkan

  • B. 

   Tahu unjuk dengan beri

  • C. 

   Tahu akan bodoh diri

  • D. 

   Berunding bersetabik

  • E. 

   Lasak mengekas tekun mengais

Back to Top Back to top